Hopp til innhold

Mattilsynet vil destruere 7000 kg med tørrfisk

Mattilsynet krever at 156 sekker med tørrfisk destrueres etter at den nordnorske delikatessen ble funnet umerket i en container sammen med gamle biler, bleier og motorolje. – Fullt spiselig, mener forsvareren.

mattilsynet vil destruere 156 sekker tørrfisk

Blant gamle biler, tepper, sykler og bleier, fant Mattilsynet 156 sekker med tørrfisk.

Foto: Mattilsynet

Det var under en inspeksjon i Oslo Havn at Mattilsynet kom over containeren som ifølge merkingen skulle inneholde brukte biler og bleier. Men sammen med både sykler og tepper, fant også inspektørene store mengder tørrfisk.

Tørrfisken lå delvis strødd på gulvet og var delvis plassert i gamle biler. En gammel bilmotor som lakk motorolje hadde sølt ut noen av de totalt 156 sekkene som ble funnet. Noen av sekkene var også tilgriset med gjørme og var lastet fra et sted Mattilsynet i fjor gjennomførte en større aksjon for manglende hygiene.

Mattilsynet vil destruere 156 sekker med tørrfisk

Mattilsynet mener tørrfisken har blitt oppbevart sammen med forurensende kilder og krever at tørrfisken destrueres.

Foto: Mattilsynet

«Tørrfiskpartiet ble oppbevart i en container sammen både gamle biler, bildeler og andre gjenstander som kan forårsake forurensning av matvarer. Før fisken ble plassert i containeren var fisken blitt omlastet på et utendørs område som ikke er meldt til Mattilsynet for håndtering av animalske næringsmidler. Omlastningsstedet har senere blitt stengt av Mattilsynet på grunn av de hygieniske forholdene på stedet», heter det i sluttinnlegget.

– Fullt spiselig

Tørrfisken var omlastet etter transport fra Lofoten og klargjort for eksport. Sekkene skulle til Nigeria, men ble altså stanset. Funnet ble gjort i fjor høst og i går ble rettsaken avsluttet.

Advokat Tor Engeness representerer Fishmail Export AS, som sto for tolldeklareringen og som klaget på vedtaket om destruering.

– Det er åpenbart at fisken ikke er skadet eller utgjør noen risiko for folkehelsen. Fisken er fullt spiselig, sier Engeness som sier det er galskap å destruere et så stort parti med mat.

Tørrfisksekk tilgriset med motorolje

Flere av sekkene var tilgriset med motorolje fra en gammel bilmotor som også ble oppbevart i containeren.

Foto: Mattilsynet

– Man kunne kanskje destruert de sekkene som var tilgriset med motorolje for å være på den sikre siden, men de utgjorde kun en liten prosent av beholdningen. Sekkene tåler mye og da mener vi det er fullstendig unødvendig å ødelegge mat som er like god.

Ikke merket

Hovedårsaken til at Mattilsynet krever destruering er at fisken ikke var merket med navn eller identifikasjonsmerke til produsent.

– Lappene som skulle følge fisken ble igjen på pallene da fisken ble lastet om. Det er beklagelig, men det finnes altså flere måter å finne ut hvor fisken stammer fra.

Men Mattilsynet står på sitt.

Etter statens syn utgjør fraværet av merking et grovt brudd på grunnleggende krav til virksomheter som håndterer mat, heter det i sluttinnlegget.

Advokatfullmektig Henrik Vaaler hos Regjeringsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken ettersom dommen enda ikke har falt.