Må samarbeide bedre etter forlis

Samarbeidet mellom politiet og havarikommisjonen etter forlis må bli bedre, mener politimester Tone Vangen i Salten politidistrikt.

Sjarken "Marina" på Sortland

Sjarken 'Marina' forliste 2.mars. Her er den på land på Sortland etter at den er blitt hevet etter forliset.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Sjarken "Marina" forliste utenfor Andøya 2.mars.

I går kom politimesteren i Midtre Hålogaland med sterk kritikk av havarikommisjonen etter Marina-forliset.

I et krasst brev til Politidirektoratet tar politimester Elisabeth Kaas ved Midtre Hålogaland politidistrikt et kraftig oppgjør med Havarikommisjonen.

Bakgrunnen er samarbeidet mellom politiet og Statens Havarikommisjon for Transport under granskninga av «Marina»-forliset. Blant annet uttrykker Kaas stor misnøye med at John Wilsgaard i Statens Havarikommisjon figurerte mye i media.

Forbannet på havariinspektør

Får støtte i Salten

Også politimester Tone Vangen mener det må på plass bedre rutiner mellom politiet og havarikommisjonen.

Politimester i Bodø, Tone Vangen

Politimester Tone Vangen.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

- Det er ikke noe grunnlag for generelt å si at vi har et dårlig samarbeid, men vi har erfart at vi har en vei å gå når det gjelder rutiner for samarbeid mellom politiet og havarikommisjonen, for Vi må jo jobbe helt i parallell.

Og det er først og fremst kommunikasjonen til omverden som Kaas mener må forbedres.

- Det som vi først og fremst har snakket om med erfaring i en egen sak, er dette med informasjon. Spesielt informasjonen ut til pårørende og media. Her må vi samkjøre oss bedre, sier Vangen.