NRK Meny
Normal

– Kritisk dårlig stabilitet

Sjarken «Marina» som forliste utenfor Andøya hadde for dårlig stabilitet og for mye last på dekk, slår Havarikommisjonen fast i sin ulykkesrapport.

Sjarken "Marina" på Sortland

FORLIS: Sjarken 'Marina' forliste 2. mars i år.

Foto: Stein Inge Pedersen / NRK

Et russisk lasteskip var mistenkt for å ha kollidert med sjarken, men senere ble det klart at «Mekhanik Tjulenev» bare hadde foretatt en brå manøver for å unngå kollisjon med et annet fartøy på ulykkesdagen 2. mars i år.

Sank uten å kantre

Havarikommisjonen konkluderer med at den norske sjarken sank uten å kantre. Akterenden av sjarken slo ned i bunnen og ble raskt fylt opp med vann før den sank. Havarikommisjonen skriver i rapporten at sjarken bare var typegodkjent som fritidsbåt, og ikke yrkesbåt.

John Wiilsgaard, havariinspektør

John Wiilsgaard, havariinspektør.

Foto: NRK

– Hovedkonklusjonen er veldig lik den foreløpige konklusjonen som kom i april. Vi ser flere sikkerhetsproblem og tre aktører som vi ønsker å peke på. Både produsenten, fiskerne og myndighetene kan gjøre noe for å bedre sikkerheten til sjøs. Produsenten må tydeliggjøre at dette er en fritidsbåt som ikke kan benytte som yrkesbåt. Når det gjelder myndighetene må de sørge for at bare de båtene som oppfyller kravene til yrkesbåter kan brukes i yrkesfiske. Og sist, men ikke minst viktig - fiskerne selv må påse at de bare bruker båter innenfor de begrensningene båtene har. Da tenker vi på stabilitet, last log at uftinntak til motor sitter høyt nok, sierhavariinspektør John Wilsgaard til NRK Nordland.

Kritisk

Sjarken hadde kritisk dårlig stabilitet på ulykkestidspunktet, uheldige plasseringer av luftinntak, mangelfull drenering og standard på dekksluker som ikke tilfredsstilte kravene. Til tross for at sjarken Viksund 900 Speedsjark var «CE-merket» som fritidsbåt, ble den markedsført av båtprodusenten som en båt med yrkesbåtens bruksegenskaper, ifølge Havarikommisjonen.

Fiskeren Kristian Knudsen (68) er fortsatt savnet etter «Marina»s forlis.