Hopp til innhold

Loven skjerpes for å stoppe mobbing på skolen

Fra 1. august kan elever og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen dersom de synes rektor gjør for lite for å stoppe mobbing. – Fantastisk, sier Jeanette Ellefsen, som selv opplevde å bli mobba.

Jeanette Ellefsen

LOVPRISER LOVENDRINGA: Jeanette Ellefsen mener det er på tide at regelverket skjerpes sånn at mobbing lettere kan stoppes. - Dersom skolen ikke greier det, må andre gjøre det, sier 32-åringen på Fauske.

Foto: Privat

– De skal oppleve at det nå blir enklere og at det går raskere. Og de kan ha forventninger om at skolen fort skal fort hive seg rundt og gjøre noe, sier rådgiver Anita Kristiansen hos Fylkesmannen i Nordland.

Allerede ei uke etter at skolen har fått varsel om mobbing, kan eleven og foresatte be Fylkesmannen vurdere om skolen har gjort det de skal.

– Vi har bygd opp et team nå på seks personer som skal jobbe med disse sakene. Og vi forbereder oss i sommer på at vi vil få henvendelser direkte hit.

Mobbeoffer: – Fantastisk

32 år gamle Jeanette Ellefsen opplevde selv å bli mobba da hun gikk på skolen uten at det ble tatt på alvor. For henne er det ikke en dag for tidlig at lovverket skjerpes.

– Det er helt fantastisk. Det kan jo hjelpe veldig mange. Jeg tror dette kan føre til at sånne saker blir å gå både raskere og på en riktig måte.

Ellefsen, som nå bor på Fauske, vet mye om hvordan det føles å bli mobba.

– Det opplevde jeg som skummelt. Jeg visste aldri hvordan dagen min kom til å bli. Det å grue seg til å gå på skolen er ikke noe jeg unner noen.

Alene i friminuttene

Mobbinga pågikk i flere år fra fjerde klasse. Først da en lærerstudent grep inn fikk hun en bedre skolehverdag.

– Det å være helt alene i friminuttene, å ikke ha noen å være i lag med var kanskje det verste. Du mister både selvtillit og troa på deg selv.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Disse skal ta imot mobbehenvendelser

SITTER KLAR TIL Å TA IMOT MOBBE-HENVENDELSER: Disse seks skal ved oppvekst-og utdanningsavdelinga skal ta imot mobbehenvendelser i Nordland. (Anita Kristiansen i midten foran) Over hele landet er det egne folk som skal ordne opp i mobbe-saker.

Foto: Wigdis Korsvik, Fylkesmannen

Tar kontakt med barneombudet

Ingen har fullstendig oversikt over hvor mange skolebarn som hver dag mobbes. Men det skjer overalt.

– Barneombudet har fått mange henvendelser om mobbing rundt omkring i hele landet. Og vi har også eleveundersøkelsene der elever svarer at de opplever å bli mobba, sier Anita Kristiansen.

Kan gi tvangsmulkt

Med det nye regelverket blir det enda tydeligere enn før at det er nulltoleranse mot mobbing på norske skoler. Alle ansatte har plikt til å følge med og følge opp mobbing, og gjør de ikke jobben får det heretter konsekvenser.

– Hvis det er skoler som ikke følger opp og gjør noe med mobbing og andre krenkelser så kan vi gi tvangsmulkt i form av dagbøter.

– Aldri stopp å si ifra

Jeanette Ellefsen tror det er en fordel at Fylkesmannen har litt mer avstand til dem som er involvert enn for eksempel rektor har.

– Når skolene ikke klarer å ta kampen da er det viktig at hjelpa finnes et annet sted.

Har du ett råd til dem som blir utsatt for mobbing?

– Si ifra. Aldri stopp å si ifra. Og ikke gi opp!