Elevene tror lærerne kan hindre mobbing

Fylkesmannen skal få en mer aktiv rolle for å få slutt på mobbing i skolen. Likevel mener elever ved Alta ungdomsskole at det er lærerne som best kan hindre mobbing.

elever ved Alta Ungdomsskole

Lukas Friesen Wiik, Herman Nordstrand Fiksen, Agnete Brown Lillevik og Amalie Frisk-Olsen tror mange blir mobbet fordi de er annerledes, og dermed ikke akseptert.

Foto: Kristin Forland / NRK

– Det er synd at mennesker skal oppleve mobbing, sier Herman Nordstrand Fiksen, elev ved Alta ungdomsskole.

Sammen med medelever sitter han og ser på pressekonferansen der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen legger fram sin plan for å få redusert mobbing i skolen. Kunnskapsministeren forteller også om sine sterke møte med mobbeoffer.

Tiendeklassingen Agnete Brown Lillevik kjenner til flere medelever som har blitt mobbet.

– Jeg tror mange blir mobbet fordi de er annerledes, og at det ikke blir akseptert, sier hun.

Tall fra «Ungdata» viser også at Finnmark er det fylket med høyest andel mobbing i landet. Mer enn ti prosent av ungdomsskoleelevene oppgir å ofte bli plaga, erta eller frosset ut av andre flere ganger i måneden.

Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil gi fylkesmannen mer makt over skolen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Innfører frister og dagbøter for å hindre mobbing

Nå prøver regjeringen nye tiltak for å få slutt på at noen utsettes for mobbing. Forslaget som statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har kommet med, er å gi fylkesmannen mer makt over skolene. Samtidig vil de lovfeste at ingen form for mobbing i skolen skal tolereres.

– Fylkesmannen skal få økt sin kapasiteten til å behandle klager, og den skal ha tilgang til å gi økonomiske sanksjoner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen via pressekonferansen på Facebook.

Katharine Jakola som er fungerende utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Finnmark, sier at forslaget om å styrke fylkesmannen sin rolle betyr at de skal komme tidlig inn i saker. De skal også ha myndighet til å håndheve reglene.

Nå er det fortsatt sånn at foreldre og elever skal kontakte skolen når de ønsker at tiltak skal gjennomføres. Men når fylkesmannen blir koblet på, så får skolene en ukes frist til å dokumentere at de har fulgt opp aktivitetsplikt, sier Katharine Jakola.

Lærerne kan best løse mobbeproblematikken

sofagruppe på Alta Ungdomsskole

God kontakt med læreren er viktig for å hindre mobbing mener elever ved Alta ungdomsskole.

Foto: Kristin Forland / NRK

For tiendeklassingene NRK snakker med er det læreren som sitt med nøkkelen til å løse mobbeproblematikken. Det er dem elevene har kontakt med, og da er god kontakt og tillit viktig sier Herman Nordstrand Fiksen.

– Det viktige er at man føler seg trygg på lærerne, og at de viser at de bryr seg om elevene, det har mye å si sier tiendeklassingen ved Alta ungdomsskole.