Hopp til innhold

Listhaug ber kommuner skjerpe seg: – Det er deres ansvar at vannet vårt er trygt

Norske vannrør er gamle og dårlige, og beredskapen er ikke god nok, viser en fersk rapport fra Mattilsynet. Regjeringen retter nå et større fokus i retning kommunene.

Hovedvannledning i Finnmark.

Slik kan en norsk hovedvannledning se ut på innsiden. Det trengs flere hundre milliarder kroner for å oppgradere det norske vannettet.

Det har gått nesten et halvt år siden drikkevannet i Askøy i Hordaland gjorde 2000 personer syke.

To dødsfall ble delvis knyttet til forurensningen. En 72-årig kvinne og en 1-årig gutt døde av blodforgiftning mens epidemien var på det kraftigste.

Smitteutbruddet førte til at regjeringen bestilte en nasjonal kartlegging av det norske drikkevannet fra Mattilsynet.

Rapporten ble lagt fram i dag og viser at drikkevannet i Norge i hovedsak er trygt. Likevel gjenstår mye må gjøres for at vannledninger og beredskap er som det bør være.

– Vi er prisgitt i Norge med fantastiske vannressurser som vi tror er trygge. Så viser det seg at folk blir syke. Nå vil vi ha oversikt over dette, sier eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Kommunene har ansvaret

NRK har avdekket at det norske vann- og avløpsnettet er utdatert og har behov for flere hundre milliarder i investeringer.

Eldst er vannledningene i Oslo, med en gjennomsnittlig alder på 59 år.

Men det norske vannettet består av til sammen 48 millioner meter vannledninger. Dersom arbeidet med å skifte ut disse ikke øker i tempo, vil det gå 150 år før alt er fornyet.

Derfor er Folkehelseinstituttet ifølge Listhaug i gang med en stor undersøkelse som skal se på hvor mange som blir syke av vannet. Rapporten skal de levere til neste år.

– Samtidig som denne rapporten lages, kommer regjeringen gjennom Mattilsynet til å følge tett opp kommunene, slik at vi sørger for at vannet som renner gjennom krana er trygt, sier Listhaug.

– Hvem har ansvaret for at norske vannledninger er for dårlig?

– Ja, kommunene samler inn gebyr fra innbyggerne som finansierer vanntilførselen, så det er deres ansvar. Det er viktig at de investerer i nytt ledningsnett sånn at vannet ikke lekker ut, og vi ikke blir syke.

– Kun 149 av 422 kommuner har svart på mattilsynets undersøkelse, så dette må følges bedre opp, legger ministeren til.

Avføring i vannledningene

I Askøy stammet smitten fra vannet i et høydebasseng. Men også vannledningene som fører vannet til kranen din er en smitterisiko.

– Brudd på ledningsnettet er en potensiell risiko. Da går trykket bort og du kan få inn noe uønsket inn i det vannet som allerede er renset. Spesielt siden det som regel ligger i samme grøft som avløpsnettet vårt, sier administrerende direktør Liv Kari Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening.

– Du kan rett og slett få bakterier fra avføring inn i vannledningene.

Samtidig anslår Folkehelseinstituttet at så mange som 100.000 til 200.000 nordmenn hvert år får magesyke av vannet de drikker.

Vann- og avløpsledninger i Mosjøen

Vefsn er en av mange kommuner som oppgraderer vannledningene. Her er det lagt ny vannledning (nærmest kamera), kloakkrør (midten) og overvannsledning. Øverst i bildet ligger den gamle vannledningen.

Foto: Henrik Østensen Heldahl / NRK

Dette er fylkene med de eldste vannledningene:

Fylke

Gjennomsnittlig alder på kommunale vannledninger

Oslo

59

Finnmark

40

Buskerud

39

Østfold

35

Vest-Agder

35

Sogn og Fjordane

35

Akershus

34

Vestfold

33

Telemark

33

Nordland

33

Hordaland

32

Trøndelag

32

Troms

32

Hedmark

31

Aust-Agder

31

Rogaland

29

Møre og Romsdal

29

Oppland

28