Se oversikten: Dette er sykdomsutbruddet på Askøy

Flere tusen syke, over 70 til sykehus og to dødsfall som etterforskes av politiet. Her er det du trenger å vite om sykdomsutbruddet på Askøy.

Dronebilde fra Askøy

STORT UTBRUDD: Nærmere 15.000 er potensielt rammet av sykdomsutbruddet på Askøy.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

SISTE: Prøvesvar tyder på at dyreavføring er årsaken til smitteutbruddet på Askøy, melder VG.

– Resultatene av mer nøyaktige vannprøver viser at avføringen høyst sannsynlig stammer fra dyr, og ikke mennesker. Derfor tror vi nå at smitten har kommet inn gjennom sprekker i fjellet, sier varaordfører Bård Espelid til NRK.

Drikkevannsskandalen på Askøy har vekket oppsikt langt utover kommunens grenser.

Det hele begynte med et kokevarsel torsdag 6. juni, etter at titalls personer hadde fått diaré, feber og magesmerter på Askøy, nord for Bergen. Siden da har antall syke steget til flere tusen.

Her er de viktigste punktene i saken.

Områdekart Askøy
Grafikk: Joakim Digernes-Nordström

Dette har skjedd

  • Torsdag 7 juni ble det kjent at flere sør på Askøy hadde blitt syke, og at drikkevannet i området var hovedmistenkt. Dagen etter var 18 innlagt på sykehus. Over 50 hadde vært hos legevakten.
  • Samtidig ble det kjent at en ett år gammel gutt fra Askøy døde av tarminfeksjon samme uken. Fortsatt er det ikke klart om dødsfallet henger sammen med utbruddet.
  • Fylkeslegen i Vestland har allerede åpnet tilsynssak. Samtidig undersøker politiet om kommunen skal etterforskes for miljøkriminalitet.
  • Analyser fra Haukeland sjukehus slo fast at de innlagte hadde bakterien Campylobacter. Tirsdag ble det kjent at den samme bakterien er i drikkevannet. Bakterien kommer fra avføring.
  • Onsdag ble avføringsprøver testet for å finne ut om det kommer fra mennesker eller dyr.
  • Samme dag døde en 72 år gammel kvinne på Haukeland sykehus.
  • Døgnet mellom torsdag og fredag 14. juni ble en ny pasient innlagt på Haukeland sykehus. Dermed har totalt 65 personer vært innlagt i forbindelse med vannproblemene.
  • Fredag sier varaordfører Bård Espelid at høydebassenget på Øvre Kleppe stenges for godt. Ansatte i kommunen sjekket om flaggermus kan ha tatt seg inn i det høydebassenget på Øvre Kleppe, men fant verken dyr eller kadaver under inspeksjonen.
  • Innbyggerne i de berørte områdene på Askøy må trolig koke vannet i 5-6 uker til, opplyste varaordfører Bård Espelid fredag.
  • Mer nøyaktige vannprøver fra høydebassenget viser at avføringen høyst sannsynlig kommer fra dyr, og ikke mennesker. Espelid opplyser søndag at de nå vurderer å tømme høydebassenget for å se etter sprekkdannelser.
Døren til høydebassenget på Askøy

KILDEN: Høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy er trolig smittekilden.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Så mange er rammet

Inntil 15.000 innbyggere sør på Askøy har fått en ny hverdag.

Det er satt ut tanker, hvor askøyværingene kan hente vann. Flere holder barn hjemme, selv om skoler og barnehager er åpne.

Så langt har 71 vært innlagt, 15 av dem barn. Ifølge kommunen har over 2000 personer vært syke.

Totalt 176 pasienter fra Askøy har testet postitivt for campylobacter, opplyser seksjonsoverlege Øyvind Kommedal ved Haukeland universitetssjukehus til NRK søndag.

Kommunen har nå sendt ut en spørreundersøkelse til alle innbyggerne for å få oversikt over hvor mange som er rammet av vannproblemene.

Gergely István Horváth fyller vann

MIDLERTIDIG LØSNING: Gergely István Horváth fyller rent vann fra en av vanntankene som er satt ut på skoler i området.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Jakten på smittekilden

Kommunen tror smitten kommer fra et gammelt høydebasseng på Øvre Kleppe.

Torsdag ble det funnet fersk avføring fra hund og hjort på fjellet over høydebassenget. En av teoriene er at avføring kan ha funnet veien gjennom sprekker i fjellet og ned i vannbassenget fem meter under berge.

Kommunen har likevel ikke utelukket at det kan være forurensing fra kloakk eller andre menneskelige kilder som kan ha infisert drikkevannet.

Høydebassenget er en stor tank som ligger inni fjellet. Det ligger høyt for å få naturlig trykk i vannet ned til beboerne rundt.

Etter sykdomsutbruddet ble det tatt i bruk et nytt høydebasseng som stod klart. Likevel blir folk i området fortsatt bedt om å koke vannet.

Foreløpig venter man på svar på om de to dødsfallene kan knyttes til bakterien Campylobacter. Bakterien gir diarésykdom.

Campylobacter, testing på Haukeland universitetssjukehus

SYKDOMSBAKTERIEN: Analyser på Haukeland gjorde det klart at pasientene hadde samme bakterien i avføringen, som i drikkevannet på Askøy.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK