Hopp til innhold

Her fryser laksen i hjel – Statkraft nekter å slippe ut mer vann

Elva Skjoma i Narvik er bunnfrosset flere steder – og lokalbefolkningen frykter laksebestanden på ny må tåle en kraftig reduksjon. Statkraft svarer at de vil tape penger dersom de slipper ut mer vann.

Laksen ligger død under isen i Skjoma.

FROSSENLAKS: I Skjoma har laksen fått et ublidt møte med en kald vinter.

Foto: HEGE CATHRINE PAULSEN/HANNE P. BRANTSÆGGEN / PRIVAT

Vinteren har vært unormalt tørr og kald i Nord-Norge. Flere elver har frosset og det meldes om tomme vannmagasiner.

Spesielt ille er det i Skjoma i Narvik. Her har lokalbefolkningen de siste dagene tatt bilder av laks som er fryst fast i isen.

– Det ser like ille ut i år som i 2018. Vi ser ut til å miste 70–90 prosent av all lakseyngel. Vi klarer aldri å bygge opp en elv med en god bestand, sier Geir Solmo, styremedlem i Naturvernforbundets lokallag i Narvik.

Kraftproduksjon forverrer situasjonen

Skjoma, som ligger i Narvik kommune, fikk konsesjon for vannkraft 1973. Konsesjonen som ble gitt ved kongelig resolusjon la ingen føringer for minstevannføring i vassdraget.

Dette har medført at Skjoma, som i sin tid var en av Norges beste lakseelver er blitt til et vassdrag hvor det ikke har vært lovt å fiske siden 1997.

Innbyggere har over mange år jobbet for at Statkraft skal slippe mer vann gjennom vassdraget. For å redde økosystemet som er i og rundt Skjoma.

Det er spesielt på ekstremt vintre som dette, at livet i vassdragene uten minstevannføring, virkelig får stå sin prøve.

– Konsekvensene av kalde og tørre vintre rammer regulerte og uregulerte vassdrag. Det er normalt lite vannføring om vinteren, men kombinert med kalde perioder får vi konsekvenser som vi ser her, sier Thorbjørn Forseth, seniorforsker hos Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Hovedproblemet er ikke at voksen laks dør, men at yngel og rogn fryser.

Hovedproblemet er ikke at voksen laks dør, men at yngel og rogn fryser.

Foto: Hege Cathrine Paulsen / Privat

Han forteller at det blir ekstra ille i de vassdragene som er avvannet grunnet kraftproduksjon.

– Vi ser at konsekvensene av å ikke ha en minstevannføring gjennom vassdragene er en liten fiskebestand. I Skjoma har fiske vært stengt i mange år og bestanden tar seg ikke nevneverdig opp, sier Forseth til NRK.

Han forklarer at det i hovedsak er yngel og rogn som går tapt. Hovedgrunnen er at elvene fryser tørre, men også fordi det uten nok vann heller ikke vil være nok oksygen.

Laksen, som blir kaldt for Norges panda, er en viktig del av økosystemene og har i alle år vært en viktig del av nordmenns levesett.

– Vi håper at vi klarer å ta vare på laksestammene våre, sier Forseth.

– Er det naivt å tro at vannkraft og laks kan leve i balanse, side om side?

– Nei, det er ikke naivt. Det er det jeg har jobbet med i 20 år. Vannkraft er viktig for landet og for klimapolitikken. Det gjelder å finne de beste løsningene.

– En skam for Norge

Generalsekretæren i Naturvernforbundet, Maren Esmark, levner liten tvil om hvem som bør få skylda for at laksen dør.

– Måten vi forvalter villaksen i noen av elvene våre er en skam for nasjonen Norge. Skjoma er helt ødelagt av vassdragsreguleringer.

Maren Esmark

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Ersmark, mener det er en skam at vi ikke gir laksen bedre levevilkår.

Foto: Naturvernforbundet

– Det er heller ikke så mye som skal til for at levevilkårene for laksen blir bedre. Mer vann.

Hun får støtte fra styremedlem i Narvik, Geir Solmo.

– Det er rett og slett for lite vann. Dette er en bred elv som krever mer vann for at den ikke skal fryse helt til bunnen.

Han frykter nå at Skjoma, som i hele 25 år har hatt forbud mot laksefiske, skal miste bestanden fullstendig.

Må vente på en avklaring

I 2016 ble det avgjort at den nevnte konsesjonen skal revideres. Carsten S. Jensen, seksjonssjef for vassdragskonsesjoner i NVE forteller at de fortsatt jobber med saken.

– Vilkårsrevisjonen i Skjomen er en prioritert sak for NVE, og vi jobber med vår innstilling i saken til Olje- og energidepartementet. NVE er godt kjent med problemstillingen knyttet til lave vannføringer vinterstid og potensiell innfrysing av rogn og yngel. Våre vurderinger knyttet til dette er en sentral del av saken, sier han til NRK.

– Hvor langt er dere kommet i prosessen?

– Det er vanskelig å angi et eksakt tidspunkt når NVE har innstillingen klar, men det er en sak vi prioriterer å ferdigstille så raskt som mulig. Vi har forståelse for at det er et ønske om en rask avklaring, men det er samtidig viktig å påpeke at det er nødvendig med grundige vurderinger knyttet til de sentrale problemstillingene i saken.

Jensen understreker at de har lagt merke til det store lokale engasjementet – og at dette er noe de mener er positivt for å få belyst saken.

– Dette er med på å bidra til et godt grunnlag for NVEs anbefaling.

En totalvurdering

Statkraft, som Naturvernforbundet på lang vei gir skylden for laksens skjebne, vil tape penger på å slippe ut mer vann.

Dette er også hovedargumentet kraftverksjef Ole Christian Povenius viser til.

Ole Christian Povenius

Ole Christian Povenius forteller at de gjør en totalvurdering, og at kostnadene blir for store ved å slippe ut mer vann.

Foto: Nina Flage Nilsen / NRK

– Det er totalvurdering. Så enkelt er det. Dette er ikke et prioritert laksevassdrag, og kraft må vi ha. Dette er et vassdrag med stor fallhøyde, det vil si at vannet har en høy verdi.

Povenius presiserer også at det er en spesiell vinter i år – og at dette på ingen måte er unikt for Skjoma.

– Dere har ikke vurdert å slippe ut mer vann slik at elva får minstevannføring?

– Vi forholder oss til konsesjonen, og som sagt; det er en totalvurdering.

– Det har med andre ord ikke vært en ny vurdering i år, selv under en så spesiell vinter?

– Vi har ikke gjort en vurdering på dette tidligere i år.

Hvor mye penger de potensielt ville tapt på å slippe ut mer vann i elva, kan ikke kraftverksjefen svare på. Lakseproblematikken har imidlertid ikke vært Statkrafts eneste utfordring denne vinteren.

– Vi har et vannverk som forsyner Skjomdalen fra Stiberget og oppover. I starten av forrige uke ble det fritt for på inntaket til vannverket på grunn av isproblemer. Flere tiltak ble gjort for å opprettholde vannleveransen, blant annet utkjøring av vann til ridesenter, bruk av tankbil til å forsyne vannverket med vann samt tapping av vann fra Norddalen for å få vann til vannverket.

NRK anbefaler