Hopp til innhold

Kaller frossen lakseelv en miljøskandale

En gang var den en av landets beste lakseelver. Men lav vannføring fører til at Skjomen nå er nesten bunnfrossen. – En miljøskandale, mener Lars Haltbrekken (SV).

Frossen Skjomen

Både grunneiere og politikere er bekymret for fremtiden for den frosne lakseelva.

Foto: Fritz Hansen / Fremover

– Det er all grunn til å frykte at denne vinteren er marginal for å få nye laksegenerasjoner. Til slutt forsvinner jo hele elva, sier Per Frostis.

Han er en av de bekymrede grunneierne langs elva Skjomen nord i Nordland, en elv som en gang i tiden var en populær lakseelv. Det har vært is på elva før, men dette er første gang den er mer eller mindre bunnfrossen.

Tidligere var vannføringa i elva på om lag 1.500 liter per sekund. For 50 år siden ble det bygget kraftverk som krevde oppdemming av vannene over elva. Nå reguleres vannmengden, og i elva flyter i dag om lag 80 liter i sekundet. Kun fem prosent av hva den en gang var.

Det var Fremover som omtalte saken først.

Per Frostis

Grunneier Per Frostis har aldri før sett elva så frosset som nå.

Foto: Privat

Frykter for laksen

Det renner så lite vann at kulden tar tak i elva, og den fryser. Lakseegg fryser i deler av elva, det kan gi alvorlige konsekvenser for laksestammen. I fire år har elva vært stengt for all fiske fordi grunneierne er bekymret for laksen.

– Den gamle kraftutbyggingen burde vært revidert for lenge siden. Det er en liten miljøskandale vi er vitne til, og myndighetene må stille krav om skikkelig minstevannføring i elva, sier Lars Haltbrekken (SV).

Han mener kraftutbyggingen skjedde i en tid der kravene vannkraftutbygging var færre.

– Men det har man nå en historisk sjanse til å rette opp.

Vil ta saken til Stortinget

Haltbrekken sender nå oppfordringen til Regjeringen for å få økt vannstanden og sikre laksebestanden i Skjomen.

– Om ikke olje- og energiministeren sammen med klima- og miljøministeren gjør dette, så kommer vi til å forfølge saken i Stortinget.

Lars Haltbrekken, Svein Tveitdal og Sigbjørn Aanes

Lars Haltbrekken (t.v.) vil ta saken til Stortinget om den ikke blir tatt tak i.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kjenner til kritikken

Olje- og energidepartementet skriver i en e-post at de kjenner kritikken mot vannføringen i Skjomen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har saken til behandling, og skal gjennomgå reguleringen.

NVE vil ha en sluttbefaring i løpet av 2018, før det skal sendes en innstilling til departementet.

Olje- og energidepartementet ønsker ikke å kommentere saken nærmere før de får saken til behandling.

Tror man kan gjenopprette bestanden

Grunneierne håper elvas gamle storhet kan gjenreises. Historien sier at en engelskmann i 1926 betalte hele 3.000 kroner for å få fiske i det som var ansett som en av landets fremste lakseelver.

– Min bekymring er ikke først og fremst knyttet til engelske lakselorder, men laksens ve og vel. Man kan få bygd opp igjen stammen og få sikret den, men da haster det med å få på plass krav som sikrer at det renner nok vann i elva, sier Haltbrekken.