Disse får rabatt, mens vogntogene får svi: – Direkte næringsfiendtlig

Mens personbilene får prisavslag på Hålogalandsbrua, får ikke tungtransporten ei krone i rabatt. Lastebileierforbundet reagerer kraftig.

Disse bilene betaler 200 kroner mindre enn tungtransporten for å passere.

Foto: Kjell Mikalsen/NRK

Regjeringen har bevilget 190 millioner kroner til nedbetaling av gjeld på Hålogalandsbrua i Narvik. Det skal igjen redusere bompengeavgiften med 20 prosent for bilistene.

Men kommunestyret i Narvik har bestemt at kun biler under 3,5 tonn skal nyte godt av pengene fra staten.

Norges Lastebileier-Forbund mener Narvik kommune diskriminerer næringstransporten i sitt vedtak.

– Vi oppfatter vedtaket som direkte næringsfiendtlig fordi man ikke benytter en mulighet til å redusere transportkostnadene, sier regionsjef i Nord-Norge Odd-Hugo Pedersen.

Med den nye rabatten vil en personbil kjøre over den drøyt 1500 meter lange brua over Rombaksfjorden for 72 kroner. Store kjøretøy må betale 280 kroner og for dem fins ingen rabattmuligheter.

Som en del av bompengeavtalen ble regjeringen i fjor høst enige om å redusere bompengebelastningen på fire strekninger.

– Vil svekke bedriftenes konkurranseevne

Lastebileierforbundet mener bedriftene som må frakte varene sine ut til markedet får en svekket konkurranseevne.

Utgiftene må hentes inn, og da går prisen til sluttbruker opp.

– Vi synes ikke noe om at transportnæringen må betale tre ganger så mye for en bompassering. Vi er på veien for å få fram varene til befolkningen og få eksportverdier ut av landet. Vi ser ikke noen logisk grunn til dette, sier Pedersen

Hver dag passerer i gjennomsnitt 1900 kjøretøy Hålogalandsbrua. Rundt 300 av disse er lange kjøretøy, ifølge tall fra Statens vegvesen.

Den nye Hålogalandsbrua, med en prislapp på cirka tre milliarder, sto ferdig i desember 2018. Med det ble veien mellom Narvik og Bjerkvik 18 kilometer kortere.

Men kortere reisevei koster penger. En passering med personbil koster i dag 113 kroner, eller cirka 90 kroner med bompengebrikke. For folk som pendler til og fra Bjerkvik til Narvik har det gitt en regning på opp mot 50.000 kroner i året.

Bruker pengene på barnefamiliene

Gruppeleder i Narvik bystyre for Høyre er Paul Rosenmeyer

Paul Rosenmeyer (H) forteller at kommunestyret i Narvik ville ta hensyn til pendlere og barnefamilier da de bestemte at kun personbiler får redusert bomavgift.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Høyrepolitiker i Narvik, Paul Rosenmeyer forteller at det viktigste for kommunen er å lette på byrden for barnefamiliene som skal over brua og inn til byen.

– Kommunen er delt i to av denne bommen og vi vet at det har ført til handelslekkasje fra Narvik sentrum. Nå får næringslivet i Narvik et løft, og vi letter den økonomiske byrden for barnefamiliene som bruker brua.

Det var bred enighet i kommunestyret om at pengene fra staten ikke skulle brukes på å redusere utgiftene til transportnæringen. Rosenmeyer har liten forståelse for utspillet til lastebileierforbundet.

– I en optimal situasjon får alle rabatt. Nå slipper i hvert fall de tunge bilene å kjøre rundt hele fjorden og sparer drivstoff og tid på det. I tillegg er det en god del utenlandske vogntog som passerer. Jeg sover ikke dårlig om natten for at de må betale for seg ved passering av bommen.

Les mer: Grane fikk uferdig vei, men får ikke bompengekutt

NRK har forsøkt å få en kommentar fra Samferdselsdepartementet uten å lykkes.