Hopp til innhold

Krigen herjer i Europa – samtidig skal Norge rive gigantisk militærbase

I 2012 vedtok Stortinget å legge ned flystasjonen i Bodø. Krigen i Ukraina gjør at flere spør om det er på tide å gjøre nye vurderinger.

Amerikanske styrker ankommer Cold Response.

Amerikanske styrker ankommer Cold Response, den siste store øvelsen ved Bodø flystasjon.

Foto: Adam Henke

De siste ukene har Bodø flystasjon vært base for 2000 allierte soldater under vinterøvelsen Cold Response.

Zachary Vazguez, kaptein US Marine Corps, sier Bodø flystasjon gir unike utfordringer.

Zachary Vazguez
– Det er synd at dere stenger det ned basen
8 F-16 sammen med 3 F-35.
– Dette er fantastisk

Nå er øvelsen over.

Store deler av det som i 70 år har fungert som flybase for både Norge og Nato skal jevnes med jorden.

Til gjengjeld skal Bodø få ny flyplass.

Ny by - ny flyplass er et av norgeshistoriens største byutviklingsprosjekter.
F-16 Erik Veum

Luftforsvar skal byttes ut med ny flyplass, og en ny bydel.

Men 24. februar startet Russlands invasjon av Ukraina.

En ny sikkhertspolitisk situasjon i Europa var et faktum.

Det har ført til at flere nå spør;

«Er det riktig å legge ned en av de største flybasene i Europa?»

arkiv_1998__135_document_norsk f-16 avviser et sovjetisk backfire bombefly i norsk luftrom 1984

I mange år har F-16 gjennomført oppdrag for Norge og Nato. Som her, i 1984, da et russisk bombefly ble avvist fra norsk luftrom.

F-16 fly taues inn til Luftforsvarsmuseet, den 28. feb 2022.

De fleste av de gamle flyene skal selges til utlandet. Et ble gitt til Luftfartsmuseet i Bodø.

F-16

F-16 gjennomførte sine siste flyturer fra Bodø før øvelsen Cold Response.

Behov for operative flater

Flystasjonen i Bodø har 60 sheltere for fly. Samlet koster disse flere milliarder å bygge.

I en potensiell krig er det slike «bomberom for fly» som skal beskytte allierte flystyrker.

Nå sier Rolf Folland, sjef for luftforsvaret, at Norge bør se på nedleggelsen av Bodø flystasjon på nytt.

Generalmajor Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret under minnestunden på Bodø flystasjon.

Generalmajor Rolf Folland er sjef for Luftforsvaret i Norge.

Foto: Kasper Holgersen / NRK

Han påpeker at Europa og Norge er inne i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

– Alle ser på disse utfordringene med andre briller enn før Russland invaderte Ukraina. Operative flater for å ta imot alliert støtte er viktig for oss som nasjon, sier han til NRK.

Cold Response

ØVELSE I NORD: Cold Response er nylig avsluttet.

Foto: Adam Henke

– Det er en viktig del av vårt forsvarskonsept, og i så måte har Bodø en potensiell rolle å fylle for allierte mottak, øving og trening.

Folland drar også frem at øvelsen Cold Response har vist verdien av basen.

– Relevansen ved å kunne ta imot allierte styrker og trene sammen er om mulig enda mer aktualisert.

Shelter
Shelter

En flystasjon skal bli til en ny by. På idéstadiet har det blitt vist frem konsepter der bomberom for fly blir til urbane kafeer.

Arkiv/Deadline Media

Det samme mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

– Det er åpenbart at det som skjer i Ukraina vil påvirke de norske forsvarsplanene. Det er helt naturlig å diskutere basestrukturen vi har i Nord-Norge, knyttet til å ta imot allierte jagerfly.

Ifølge Bongo er det behov for å bevare så mye som mulig av kapasiteten vi i dag har i Bodø og Andøy.

– Basene på Andøya og i Bodø må holdes i live. Det betyr at vi må bevare både rullebane, jagerfly og shelter, sier Bongo.

Vil bruke basen så lenge som mulig

Den offisielle datoen for nedleggelsen av flybasen i Bodø var 31. desember.

I planene for Ny By – Ny Flyplass er det snakk om at syv av 60 sheltere skal bevares.

Disse skal fungere som en beredskapsbase for Forsvaret.

Forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, sier til NRK at Forsvaret ikke vil stå i veien for ny flyplass og en ny bydel i Bodø.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier de vil bruke shelterne så lenge som mulig.

Foto: Malin Straumsnes / Malin Straumsnes, NRK

Men han sier de planlegger å ta vare på de shelterne som ikke kommer i konflikt med det store byprosjektet.

– Vi kommer til å ta vare på de shelterne vi har så lenge som mulig, sier han og legger til:

– Det er politisk bestemt at vi skal ha en ny by og en ny flyplass. Derfor kommer vi til å avvikle shelterne steg for steg.

Eksplosjon i Ukrainas hovedstad Kyiv torsdag morgen.

Kristoffersen sier til NRK at krigen i Ukraina har vist at vi ikke kan stole på den russiske presidenten Vladimir Putin – og at vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon.

Foto: Zuma Press

– Bør man stoppe opp for å gjøre nye vurderinger?

– Basert på det som har skjedd i Ukraina, er det lurt å tenke seg om generelt sett. Samtidig må man ikke stoppe helt opp. Vi må fortsatt tenke at denne krigen går over, og tenke hvordan ser det ut etter det. svarer Kristoffersen.

Bør Norge revurdere nedleggelsen av flybasen i Bodø?

Endret trusselbilde

Karstein Friis er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Han sier til NRK at den nye situasjonen i Europa medfører at Norge må tenke på om vi har rigget oss riktig med tanke på det trusselbildet som står overfor oss.

I tillegg sier han at dette virker å være en pågående diskusjon

Amerikanske soldater i nærheten av Sandstrand i Troms under Cold Response 2022.

Amerikanske soldater under Nato-øvelsen Cold Response.

Foto: NATO / NATO

– Jeg forstår fra et rent militært ståsted at det er smertelig å gi opp en flyplass i Bodø med alle disse shelterne som er delvis finansiert av Nato.

– At basen er delvis betalt av Nato, kan det være et argument for å bevare den?

– Det kan komme forespørsler fra Nato om større beredskap med tanke på alliert mottak. Det vil gjøre det mer krevende politisk å gjøre disse nedleggelsene.

Les også Her blir prinsessen en av de siste som får fly F-16 i Norge

Prinsesse Ingrid Alexandra i F-16

På spørsmål om noen potensielt vil bruke situasjonen i Ukraine til å påvirke hvordan fremtidens forsvar ser ut svarer Friis følgende:

– Det kan være. Det er en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Da er det naturlig at vi også tenker på vår egen sikkerhet, infrastruktur og forsvar.

– Hvilke utslag det vil gi å ta en runde til er vanskelig å si.

Les også Utsetter ny flyplass i Bodø med ett år: – Alvorlig økonomisk situasjon

Ny by ny flyplass

Viktig med fremdrift

I mars 2021 bevilget regjeringen 3 milliarder kroner til Ny By – Ny Flyplass-prosjektet.

Senere har imidlertid Avinor utsatt prosjektet på grunn av dårlig økonomi.

Ordfører i Bodø kommune, Ida Pinnerød, står fast ved at det er viktig å sikre fremdrift i prosjektet.

Ida Pinnerød med hender innafor kappen, ser bortover mot venstre, utenfor rådhuset i Bodø.

Ordfører Ida Pinnerød sier prosjektet Ny By – Ny Flyplass bør gjennomføres som planlagt.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

– Akkurat nå under urolige tider er det ekstra viktig med stø kurs og forutsigbarhet. Da er det veldig viktig at man gjennomfører de tingene man har sagt man skal gjennomføre, sier hun til NRK.

Pinnerød sier det alltid har vært argumenter for og imot flyplassprosjektet i Bodø, men at hun forholder seg til det som er vedtatt av politikerne.

– Jeg forholder meg til at Stortinget har vedtatt å flytte rullebanen og flyplassen. Det er et vedtak som bidrar til at vi kan utvikle Bodø.