Hopp til innhold

Utsetter ny flyplass i Bodø med ett år: – Alvorlig økonomisk situasjon

Avinor har i dag besluttet å utsette utbyggingsvedtaket for ny lufthavn i Bodø med 12 måneder. De utsetter samtidig en rekke andre prosjekter på grunn av svak økonomi.

Ny by ny flyplass

Slik ser planene til Avinor ut for den nye flyplassen i Bodø.

Grafikk: Team Bodø

– Etter snart to år med pandemi står Avinor i en alvorlig økonomisk situasjon, og det er fortsatt stor økonomisk usikkerhet om fremtiden, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss i en pressemelding.

– Derfor er det ikke forsvarlig å påta seg risikoen det vil innebære å ta en beslutning om gjennomføring av prosjektet nå, fortsetter han.

Prosjektet i Bodø har en kostnadsramme på 6,6 milliarder kroner, og innebærer å flytte flyplassen en kilometer mot sørvest for å gi plass til en helt ny bydel, som skal bli både grønn og «smart».

Flyttingen vil frigjøre et areal på 2900 dekar, omtrent like stort som Bodø sentrum i dag.

Planen var opprinnelig at flyplassen skulle stå ferdig mellom 2024 og 2026. I august i fjor fikk Avinor klarsignal fra regjeringen om å gå videre med flytteplanene av flyplassen i Bodø.

Men to ganger tidligere har Avinor varslet om utsettelser. Nå kommer det enda en, og Avinor skriver at en ny lufthavn kan stå ferdig siste halvdel av 2029.

Avinors bidrag har økt

Opprinnelig ble Avinors bidrag beregnet til 1,8 milliarder kroner. Finansieringsløsningen slik den fremgår av statsbudsjettet for 2022 innebærer at bidraget fra Avinor er økt til 2,2 milliarder.

Avinor må i tillegg dekke standard prosjektrisiko på opp mot 1 milliard.

– Dette medfører en betydelig økt finansiell risiko for Avinor i forhold til den opprinnelige forutsetningen, skriver Avinor.

– Avinor trenger en mer avklart langsiktig finansiell situasjon før en beslutning i Bodø-prosjektet kan tas. Vi har nå en egenkapitalandel som er lavere enn forutsatt i vedtektene, sier Foss, som understreker at Avinor er vi positive til prosjektet og ønsker at det skal gjennomføres.

– Svært skuffende

Stortingsrepresentant Øystein Mathisen (Ap) som selv er fra Bodø sier at signalene fra Avinor er svært skuffende.

– Dette er en prosjekt som har bred støtte i Stortinget og som egentlig skulle vært i gang høsten 2021, og nå får vi enda en utsettelse. Nå må vi bare jobbe på for at denne utsettelsen ikke blir like lang som Avinor legger opp til.

Samtidig har Mathisen forståelse for at Avinor er i en økonomisk utfordrende situasjon.

– Men da budsjettet ble lagt frem var det aldri oppe at dette var kritisk for noen av disse prosjektene. Pengene som ble lagt frem var for å holde oppe fremdriften.

Portrett av Øystein Mathisen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Øystein Mathisen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Foto: Stortinget

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) understreker overfor NRK at det ikke er noe styringssignal fra regjeringen til Avinor som fører til utsettelsen.

– Avinor har tatt denne beslutningen og det er med utgangspunkt i den situasjonen korona påfører luftfarten. De har vært nødt til å gjøre prioriteringer. Men regjeringen står fullt og helt bak prosjektet og vil nå gå i dialog med Avinor for å se hvilke muligheter som ligger der, sier han.

Går utover byutvikling

Ida Pinnerød (Ap) er ordfører i Bodø. Hun reagerer kraftig på beskjeden som Avinor kom med i dag.

– Det er både skuffende og overraskende at Avinor, så kort tid etter at Stortinget har bevilget oppstartsmidler på 200 millioner og bedt dem gå i gang med dette prosjektet, velger å utsette enda en gang.

Ida Pinnerød med hender innafor kappen, ser bortover mot venstre, utenfor rådhuset i Bodø.

Ida Pinnerød er ordfører i Bodø.

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

Hun har forståelse for at Avinor har en vanskelig økonomisk situasjon.

– Men vi oppfatter at dette prosjektet, som er et av Nord-Norges kanskje viktigste og mest spennende prosjekter for tiden, blir brukt som en brikke i et spill mellom Avinor og deres eier.

– Og det kan vi ikke akseptere.

Pinnerød har bedt om et møte med samferdselsministeren for å drøfte saken videre.

– Dette handler om byutvikling, det handler om boliger, hvor vi skal bygge boliger fremover, og det handler om at vi ikke må havne etter i det arbeidet.

NRK anbefaler