Drømmen om festival uten koronaregler ble knust: – Jeg er godt nordnorsk forbannet

Festivalsjefen og smittevernoverlegen i Bodø ville gjennomføre en festival med 5000 gjester uten restriksjoner ved hjelp av «gullstandarden» av massetesting. I dag fikk de tommelen ned fra helsemyndighetene.

Gøran Aamodt, festivalsjef Parkenfestivalen

I en koronafri verden arrangerer Gøran Aamodt den årlige Parkenfestivalen med 10.000 gjester. I år ville han, i samråd med Bodø kommune, arrangere Rensåsen 2021 med 5000 gjester og uten vanlige smitteverntiltak. FHI og Helsedirektoratet sier nei.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Festivalsjef Gøran Aamodt og Bodø kommune ville lage et frirom hvor folk ikke hadde de vanlige korona-kravene hengende over seg.

Men planene om en festival med 5000 gjester i midten av august uten de vanlige smittevernreglene, fikk tommelen ned av Helsedirektoratet og FHI.

Det skjer til tross for at Bodøs smittevernlege er bombesikker på at arrangementet blir trygt.

Festivalsjef Aamodt, som i en koronafri verden arrangerer den årlige Parkenfestivalen med 10.000 gjester, er ikke blid.

– Jeg er godt nordnorsk forbanna, sier han

– Vi er selvfølgelig veldig skuffet og føler egentlig at dette er uforståelig.

Mener det ville vært trygt

Aamodt sier at han ikke forstår argumentasjonen fra helsemyndighetene.

– De anerkjenner prosjektet og testregimet vi legger opp til. Men de vil ikke gi oss fravik fra avstandskravet, som er en forutsetning for hele prosjektet. Det stiller vi mange spørsmålstegn ved.

Han argumenterer med at testregimet de legger opp til er mye sikrere enn vanlig hurtigtesting.

– Og med den vaksinasjonsgraden vi har i Bodø var vi helt overbevist om at dette vil være et trygt arrangement.

Han mener også at Bodø blir utsatt for forskjellsbehandling fra myndighetene.

– Vi må huske at regjeringen sa ja til testarrangementer i Bergen og Oslo med 10.000 innendørs i juni. Her er det snakk om 5000 personer utendørs, det halve av den ordinære kapasiteten vår, i en by med liten smitte og full vaksinering.

– Skuffende

Han får støtte fra smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø.

– Vi synes dette er skuffende.

Nøkkelen for en trygg gjennomføring, ifølge Hagen, handlet om massetestingsmetoden PCR-pooling.

Det vil si at man tester grupper på 20 personer av gangen. Prøvene samles under ett og sendes til laboratorium i samme bolk. Der testes det som én prøve.

Det fører til at man får analysert et større volum av gangen. Noe som er både billig og effektivt, ifølge smittevernoverlegen.

Hagen har tidligere kalt PCR-pooling for «gullstandarden» av massetesting.

– Vi har full tillit til denne testmetoden og tror det ville vært en helt minimal risiko, nesten bare en hypotetisk risiko, for noe smitte hvis vi hadde testet disse på forhånd.

Har dere prøvd denne type massetesting før?

– Vi har brukt denne type testing på noen elever på videregående skoler og den fungerte utmerket. Den brukes også i ganske stort omfang i Tyskland, og det er en grunn til det.

Nå skal saken til departementet for å få en avgjørelse.

– Vi har stor tillit til at det blir tatt en god avgjørelse i departementet. At vi på slutten av måneden kanskje vil kunne gå i gang med festivalen, sier Hagen.

Det håper også festivalsjef Aamodt.

– Vi forventer lik behandling som alle andre. Vi føler ikke vi har fått det, og det er ikke greit. Nå håper vi på kulturministeren.

Mener de kunne delt folk i sektorer

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, er ikke enig i at det å gi et unntak covid-19-forskriftens regler om kohorter på 500 personer ved utendørs arrangementer, er nødvendig for å gjennomføre arrangementet.

– Det bør være mulig å dele inn publikum i sektorer med 500 deltagere i hver sektor, mener han.

Og Nakstad minner om:

– For utendørs arrangementer med koronasertifikat og faste tilviste plasser i kohorter på 500, kan 7000 personer normalt delta hvis dette ikke utgjør mer enn 50 prosent av den vanlige kapasiteten. Uten faste tilviste plasser er grensen 3000.

– Vil ikke kunne smittespore

Han understreker også at planene i Bodø ikke er uten risiko.

– Ved neseprøvetaking og PCR-analyse gjort to døgn før et arrangement kan sykdomsutbrudd skje i mellomfasen. Hvis det dukker opp smittetilfeller i etterkant av arrangementet, vil man ikke kunne smittespore folk som ikke har vært i kohorter. Derfor er dette et krav til arrangementer i Norge.

At helsemyndighetene sa ja til testkonserter tidligere i sommer forklarer Nakstad på følgende vis:

– Det var en annen type arrangement FHI planla i mai måned, med oppfølging av deltagerne og godkjenning fra regional etisk komite fordi det var et forskningsprosjekt.

– Prosjektet ble ikke gjennomført fordi kommunene ikke hadde kapasitet til å håndtere prøvetaking og eventuelle smitteutbrudd. I dag har vi en ny mer smittsom virusvariant i omløp i hele Norge og et langt høyere smittepress. Derfor er det fortsatt viktig å følge de smittevernreglene som gjelder i størst mulig grad.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 22.09.2021
4 542
Smittede siste 7 dager
119
Innlagte
841
Døde
4 075 569
Vaksinerte