Hopp til innhold

Unik testmetode: Kan bli Norges første festival uten krav om avstand

Rensåsen 2021 i Bodø kan bli den første store festivalen i Norge som tar i bruk massetestingsmetoden PCR-pooling.

Parkenfestivalen

Fra hovedscenen på Parkenfestivalen, en av Nord-Norges største musikkfestivaler. En ny testmetode skal kunne gi 5000 publikummere her under Rensåsen 2021.

Foto: Parkenfestivalen

Festivaler over hele Norge har sett seg nødt til å avlyse eller nedskalere, også i år.

Men nå gir Bodø kommune klarsignal for å arrangere storfestival uten de vanlige smitteverntiltakene.

– Det er et forsøksprosjekt der vi ønsker å teste ut om det går an å ha sosiale arrangementer hvor man kommer sammen på en trygg måte.

Det sier kommune- og smittevernoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen.

Hvis alt går etter planen, skal 5000 mennesker samles på Rensåsen 2021 i Bodø i midten av august.

«Meteren» forsvinner, og kyss, klapp og klem blir tillat.

Massetester 20 av gangen

Rensåsen 2021 kan bli den første store festivalen i Norge som tar i bruk massetestingsmetoden PCR-pooling.

Kai Brynjar Hagen

Kai Brynjar Hagen er kommune- og smittevernoverlege i Bodø kommune.

Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det vil si at man tester grupper på 20 personer av gangen. Prøvene samles under ett og sendes til laboratorium i samme bolk. Der testes det som én prøve.

Det fører til at man får analysert et større volum av gangen. Noe som er både billig og effektivt, mener smittevernoverlegen.

– Hvis det skulle slå ut på en gruppe, må alle testes individuelt. Da får vi luket det ut og tatt hånd om det, før det blir noen problemer, sier Hagen.

Har man grønt koronapass, slipper man inn uten vattpinnen. Det vil derfor være langt færre enn 5000 som må testes.

Ikke en hurtigtest

Hagen er bombesikker på at arrangementet blir trygt, og kaller PCR-pooling for «gullstandarden» av massetesting.

Massetesting er tidligere blitt kritisert for å ikke være så nøyaktige som vanlige koronatester. Men dette gjelder ikke PCR-testing, mener smittevernoverlegen.

Det er nemlig ikke en hurtigtest.

Selvtesten skal tas innen 48 timer før festivalen. Arrangøren står for det praktiske rundt testingen, med veiledning fra smittevernteamet til kommunen. Svar fra laboratoriet vil foreligge innen noen timer, senest neste dag.

Men testen må du utføre selv.

– Den må ikke like langt bak i svelget som en vanlig test, den er såpass sensitiv.

Og regninga? Det står arrangørene for.

Ikke brukt i stor skala før

I en e-post til NRK skriver assisterende helsedirektør, Espen Nakstad at såkalt «pooling» av prøver er en velkjent metode som er under vurdering innenfor TISK-apparatet i Norge.

– Hvis dette er trygt, hvorfor er det ikke flere som får bruke det i sommer?

– Pooling av prøver krever omlegging av laboratoriedriften hvis det skal brukes i stor skala. Det har vist seg ganske krevende å få til når de samme laboratoriene også skal analysere et stort antall ordinære prøver.

Susanne Sundfør på Parkenfestivalen

Parkenfestivalen i Bodø er til vanlig en av Nord-Norges største.

Foto: Henrik Dvergsdal

Den største ulempen er at man ved et positivt svar må gå inn og ta nye prøver av alle personene i gruppen for å finne ut hvem av dem som er smittet, mener Nakstad.

– Risikoen er helt minimal

Men selve testen er regnet for å være sensitiv og kostnadseffektiv, så fremt laboratoriet er rigget for dette.

– Bruk av pooling i Norge kan lære oss mer om hvordan dette kan brukes i ulike situasjoner, og bekrefte om sensitiviteten er like god som i andre land.

– Er hurtigtesting like bra som vanlig testing?

– Andre hurtigtester har noe lavere sensitivitet enn PCR-analyser. Pooling av prøver som sendes til PCR-analyse, regnes som like bra eller bedre enn å bruke andre hurtigtester på hver enkelt person alene.

Også kommuneoverlege i Bodø, Kai Brynjar Hagen, mener det er lav risiko ved bruk av PCR-testing. Han mener dessuten at testapparatet i kommunen kan håndtere dette, med god margin.

Han påpeker at PCR-metoden gir ytterst få falsk-positive svar, i motsetning til hurtigtester.

– Den er så trygg at det nesten bare er en teoretisk risiko for at noe skal glippe gjennom der. Så risikoen er helt minimal, sier han.

Gjenstår å få godkjenning

Festivalsjef Gøran Aamodt, har stor tro på at de skal få gjennomført det de har satt seg fore.

Parkenfestivalen skulle egentlig gå av stabelen i august, men ble avlyst. Festivalsjefen vil ikke røpe hvilke artister som stiller opp på Rensåsen 2021 slik den er planlagt nå, men sier det blir en «bra pakke».

– Aller mest handler dette om å prøve å få i gang en verden som er nedstengt og har vært nedstengt lenge.

Men fortsatt gjenstår en tillatelse fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Søknaden om å ha 5000 personer på festival uten avstandsbegrensninger er i tråd med trinn 4 i gjenåpningsplanen til Regjeringen, ifølge Aamodt.

Parkenfestivalen. Gøran Aamodt
Festivalsjef/Festival manager

Festivalsjef Gøran Aamodt, har stor tro på den nye testmetoden.

Foto: Parkenfestivalen

Vanligvis huser festivalen opptil 10.000 mennesker. I trinn 4 skal det bli lov til å arrangere med opptil 75 prosent av makskapasitet. Men gjenåpningen er forsinket.

Overgang er satt til slutten av juli eller begynnelsen av august, etter en Delta-forsinkelse.

Det gjenstår derfor å se om det blir festival i Bodø. Men festivalsjefen ser ingen grunner til at de skal få avslag på søknaden.

– Vi har stor tro på at vi skal få lov til dette. Det er et veldig godt prosjekt som er veldig godt faglig forankret, sier han.