Hopp til innhold

Her er kartet som viser omfang av «søringkarantene» i nord: – Det er for mange ulike regler

71 av 80 nordnorske kommuner har beholdt «søringkarantenen», viser en fersk KS-kartlegging. NHO er bekymret for at bedrifter nå må holde ansatte igjen på anleggene i påsken.

Kart som viser omgang av kommunale karanteneregler

Dette kartet er laget av Fylkesmannen i Nordland og viser de ulike karantenereglene i Nord-Norge. Ulike farger betyr ulike bestemmelser. For eksempel har Vardø regler der må alle som kommer fra andre kommuner må i 14 dagers karantene. (NRK tar forbehold om mulige feil i kartet)

Foto: Fylkesmannen i Nordland

KS sin egen kartlegging denne uken viser et fortsatt stort omfang av ulike lokale karanteneregler. Det til tross for Høie og NHO sin tydelige bønn å om droppe de lokale forskriftene.

Likevel har altså 40 av 41 kommuner i Nordland og 31 av 39 kommuner i Troms og Finnmark beholdt «søringkarantene», viser undersøkelsen.

I landet for øvrig er de lokale bestemmelser mindre utbredt med tre kommuner i Trøndelag, fire i Møre og Romsdal og tre i Vestfold og Telemark.

NHO har hevdet lokale regler skaper unødvendige problemer for næringslivet. Det fordi arbeidstakere ikke kommer seg på jobb uten å først havne i 14 dagers karantene.

Mener reglene fungerer

Bjørn Arild Gram, styreleder i KS

Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram sier kommunene følger opp veilederen, som beskriver hvordan kommunene kan ha egne smitteverntiltak utover de nasjonale.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

KS, som er kommunenes interesseorganisasjon, mener det fungerer mye bedre nå selv om de lokale karantenene blir videreført.

– De tallene vi har fått inn viser at 90 prosent av søknadene om dispensasjon innvilges, og at kommunene og næringslivet finner gode løsninger, sier regiondirektør i KS i Nord-Norge, Tom Mikalsen.

KS viser også til at bortsett fra tre kommuner, så vil resten følge veilederen som Helse og Omsorgsdepartementet la fram i forrige uke.

– Dette viser to ting: For det første at kommunene setter hensynet til smittevern og innbyggernes helse høyt. Også at de så langt de kan legger vekt på hensynet til næringslivets behov. Vi ser også at den nye nasjonale veilederen får praktiske konsekvenser for kommunene, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS presiserer at det kan være feilkilder og muligheter for at spørsmål kan tolkes på ulike måter i deres kartlegging og at det derfor ikke er gitt at den gir det totale bildet.

Ikke helt fornøyd

Denne uka valgte Fylkesmannen i Troms og Finnmark og oppheve den lokale «søringkarantenen» i Bardu kommune etter en lovlighetskontroll av kommunestyrets smittevern-vedtak.

Ole Erik Almlid

NHO-sjef Ole Erik Almlid er fortsatt ikke fornøyd med situasjonen, men sier den er blitt bedre.

Foto: Terje Pedersen

NHO-sjef Ole Erik Almlid er fortsatt ikke fornøyd med situasjonen, men mener det er blitt noe bedre for deres medlemsbedrifter.

– Jeg registrerer også at fylkesmenn har fulgt opp eventuelle brudd fra kommunene på en god måte. I sum betyr det en noe bedret situasjon.

– Men det er fortsatt slik at noen kommuner insisterer på å ha særregler, og for de bedriftene og arbeidsplassene som rammes av dette, er det ikke til stor hjelp at noen kommuner nå følger de nasjonale spillereglene, skriver han til NRK.

Holder igjen ansatte på anlegg i påsken

NHO-direktør i Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, mener kartet i denne artikkelen godt illustrerer problemet.

Daniel Bjarmann-Simonsen

NHO-direktør i Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, sier bedrifter holder ansatte igjen på anleggene i påsken på grunn av karanteneregler.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Det er for mange ulike regler. Det blir uoversiktlig og man mister tillit til smitteverntiltakene.

– Jeg snakket med en mann i går som ville ha laget en app med planlagte reiseruter for sine ansatte, slik at han kunne vite hvor han skulle søke om dispensasjon. De måtte innom 10–15 kommuner på vei hjem.

Bjarmann-Simonsen sier bedrifter verger seg for å sende sine ansatte hjem i påskeuken.

– Det er flere som avtaler med sine ansatte at man er på jobb på anleggene i påsken fordi de ikke kan dra hjem uten å få karantene når de kommer tilbake, påpeker han.

Han sier NHO har respekt for at kommuner ønsker lokale regler. Men ber dem lage smidige ordninger slik at friske folk kan komme på jobb. Han viser til Bodø kommune, der tilreisende i jobboppdrag ikke lenger trenger å søke om dispensasjon for å unngå karantene.

71 av 80 kommuner i Nord-Norge har fortsatt egne karanteneregler. Her kan du søke opp din kommune via Fylkesmannen i Nordland sitt interaktive kart.