Miljøorganisasjon fornøyd med dom i fiskedumpingsak

Bellona mener Hekktind-dommen sender ut viktige signaler til fiskerinæringen. – Dumping er ikke akseptabel atferd.

Hekktind

Kapteinen på Hekktind er dømt til å betale 15.000 kroner i bot for fiskedumping, mens rederiet er idømt inndragelse av 100.000 kroner.

Foto: Karl Olav Andreassen

Sigurd Enge

Sigurd Enge i Bellona mener dommen i Hekktind-saken sender ut viktige signaler.

Foto: Bellona

Kapteinen om bord på den Røkke-eide tråleren «Hekktind» ble torsdag dømt for å ha handlet uaktsomt da fisk ble malt opp og skylt på sjøen i 2010. Rederiet ble frikjent for organisert dumping.

Rådgiver for marin forvaltning i Bellona, Sigurd Enge, mener det er bra at det settes fokus på fiskedumping.

– Det viktige er at det sendes ut et signal om at dette ikke er akseptabel atferd. Når man får kvoter for å gjøre et fiske må det skje på en ordentlig måte og det har beviselig ikke skjedd i dette tilfellet, sier Enge til NRK.no

Mild dom

I dommen fra Hålogaland lagmannsrett dømmes kapteinen til å betale 15.000 kroner, mens rederiet er idømt inndragelse av 100.000 kroner for ikke å ha foretatt kontroller om bord eller gjort andre tiltak som kunne forebygget hendelsen.

Enge ser på dommen mild, og mener saken kunne fått et annet utfall med sterkere beviser.

– Hvis kystvakten kunne dokumentert påstandene som ble satt fram, tror jeg straffen ville blitt strengere.

Frikjent i tingretten

Tommy Winther sier at filmingen av fiskedumpingen fra Hekktind ikke var konstruert

Tommy Winther var fabrikkformann og tillitsvalgt for mannskapet om bord i tråleren «Hekktind». Han filmet den omtalte fiskedumpingen.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det var i november i fjor at Nordland Havfiske, som eier tråleren, først ble frikjent for det som omtales som norgeshistoriens mest omtalte fiskedumping-sak.

Bakgrunnen for frifinnelsen i Lofoten tingrett var at retten ikke fant det bevist at den mye omtalte dumpevideoen ikke var iscenesatt av varsleren, Tommy Winther, som en hevnaksjon overfor selskapet.

(artikkelen fortsetter under)

Mulig fiskedumping

Lofoten tingrett fant det ikke bevist at denne videoen ikke var iscenesatt av varsleren, Tommy Winther.

– Bra for fiskerinasjonen Norge

Nå har lagmannsretten kommet til en annen konklusjon.

– Det er bra at en slik sak blir tatt alvorlig i det norske rettsvesen og av forvaltningen i Norge, mener Enge i Bellona.

Han tror ikke norske fiskere er noe bedre eller dårligere enn andre fiskere, men håper straffereaksjonene som kommer gir sterke signaler om at dumping ikke aksepteres.

– Jeg synes det er fint at det blir fulgt tett opp. Det skal ikke være forskjell på norske fiskere eller russiske. Vi tar russiske fiskere når de gjør ulovligheter, det skal vi også gjøre med norske fiskere. Dette er bra for fiskerinasjonen Norge.

Skuffet over dommen

Ari T. Josefsson, daglig leder Nordland Havfiske

Daglig leder Ari T. Josefsson i rederiet Nordland Havfiske er skuffet over å ha blitt dømt i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Øivind Berge Sæbjørnsen / NRK

Lagmannsretten sier i sin kjennelse at det ikke kan bevises at dumpingen har vært mer omfattende enn det som kommer fra av Winthers video, på tross av at Tommy Winther har forklart at dumping skjedde regelmessig.

Det er rederiet Nordland Havfiske fornøyd med, men de er samtidig skuffet over å ha blitt dømt.

– Det er en nedtur når vi er frikjent i tingretten, men blir dømt i lagmannsretten, sier daglig leder Ari T. Josefsson i Nordland Havfiske.

– Det absolutt viktigste vi kan gjøre er holdningsarbeid. Det har vært mange tiltak som har kommet de siste årene for å hindre at slike ting skjer.