Hopp til innhold

Hevder VY-gruppen har mottatt ulovlig milliard-støtte fra staten

Esa har mottatt en klage som hevder at VY-gruppen har mottatt overkompensasjon. Summen det pekes på er hele 7.5 milliarder kroner.

VY

En klager til ESA påstår at Vygruppen har fått utbetalt altfor mange milliarder i statlig støtte.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

I starten av 2021 informerte Esa norske myndigheter om at de har mottatt en klage som hevder at VY-gruppen, tidligere NSB, gjennom flere år har mottatt for mye i kompensasjon.

Det kommer frem i et svarbrev Jernbanedirektoratet har sendt til Esa gjennom advokatfirmaet Kluge.

Dette brevet har NRK fått innsyn i.

Både Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet nekter imidlertid at noe ulovlig har skjedd.

Ulovlige milliarder

Det er det svenske advokatfirmaet Vinge som har sendt inn klagen på vegne av en anonym klient. Klageren har også Esa valgt å holde anonym.

Vinge skriver at NSB angivelig overkompensert for mellom 6 og 7.5 milliarder kroner.

De peker på fire kontrakter NSB fikk tildelt i februar 2018 der de mener EØS-avtalen er brutt.

Tog

Kontrakter tildelt NSB tilbake i 2018 skal ifølge en anonym klager ha gitt altfor store utbetalinger.

Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

12. mars ble det så holdt et møte mellom Esa og norske myndigheter. Førstnevnte ba myndighetene om å kommentere klagen. Jernbanedirektoratet har nå svart Esa – der de avviser at noe ulovlig er gjort.

Det samme gjør Samferdselsdepartementet.

– Norske myndigheter mener det ikke er gitt ulovlig statsstøtte, og avventer videre behandling hos Esa, opplyser pressevakt Tor Livius Midtbø i Samferdselsdepartementet til NRK.

– Vi avventer

EØS-avtalen er en avtale som omfatter EU-landene og Norge, Island og Liechtenstein. Den har som målsetting å utvide EUs indre marked. Den trådte i kraft 1. januar 1994.

Det er denne avtalen klageren mener den norske stat har brutt, gjennom å gi Vygruppen for mye penger.

NRK har spurt Vy om de vet noe om bakgrunnen for klagen, og om det er sannhet i at de har fått utbetalt for mye.

– Vy har inngått trafikkavtale med Jernbanedirektoratet i tråd med regelverket, herunder kollektivtransportforordningen. Avtalt vederlag Vy mottar, er i henhold til regelverket, sier Elin Myrmel-Johansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy.

Elin Myrmel-Johansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i NSB

Elin Myrmel-Johansen i Vygruppen sier de avventer til ESA har avgjort om de åpner sak.

Foto: NSB

– Den aktøren som har sendt klagen velger å være anonym. Det er derfor vanskelig å si noe om bakgrunnen for klagen.

Hun forklarer videre at det per nå ikke er opprettet sak, og at det er norske myndigheter og Jernbanedirektoratet som holder i saken.

– Jernbanedirektoratet som er Vys oppdragsgiver etter trafikkavtalene, har besvart henvendelsen fra ESA.

– Hvilke konsekvenser kan dette få for Vygruppen?

– Det er som nevnt ikke opprettet noen formell sak fra Esa. Vy avventer Esa sin videre håndtering av saken.

Ønsker ikke å spekulere

NRK har vært i kontakt med advokat Bjørnar Alterskjær. Han representerer Jernbanedirektoratet gjennom Kluge, og har sendt svaret til Esa. Han ønsker ikke å kommentere saken, og henviser til Jernbanedirektoratet.

Svaret, som er på hele 16 sider, tar for seg hvordan de mener den norske stat ikke har gjort noe galt. Avslutningsvis konkluderes det slik:

«På bakgrunn av det foregående anser norske myndigheter at klagen bør avvises som ubegrunnet. De fire PSO-avtalene som er gjenstand for klagen, er en del av en eksisterende støtteordning som gradvis avvikles.»

Det poengteres også at den norske stat står klar til å legge frem annen informasjon som Esa eventuelt måtte ønske.

Jernbanedirektoratet, som er representert i svarbrevet, svarer NRK per e-post.

– Esa har bedt norske myndigheter om kommentarer på en klage fra en part som ønsker å være anonym. Jernbanedirektoratet har utarbeidet et svarbrev med våre kommentarer, som er oversendt til ESA, skriver Hans Henrik Kristensen, direktør for persontrafikkavtaler i Vy, til NRK.

– Stemmer disse anklagene?

– Jernbanedirektoratet har tildelt trafikkavtale med Vygruppen i henhold til regelverket, herunder kollektivtransportforordningen. Avtalt vederlag er i henhold til regelverket, svarer Kristensen.

På spørsmål om hvorfor det dukker opp slike anklager er Kristensen også kort.

– Jernbanedirektoratet ønsker ikke å spekulere i hvorfor klager har kommet med disse påstandene.

– Hvilke konsekvenser kan dette gi for Vygruppen?

– Dette må Vygruppen svare på.