Hopp til innhold

Samferdselsministeren tviler på om det blir noe Nord-Norgebanen: – Et uansvarlig vedtak

Stortinget overkjører regjeringa og vil nå sette i gang arbeidet med Nord-Norgebanen. Samferdselsministeren Knut Arild Hareide er ikke fornøyd.

SJ Norge

I over 100 år har man ønska en jernbane nord for Bodø. Det mener samferdselsminister Knut Arild Hareide at man kan se langt etter.

Foto: Tore Meek / NTB

– Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen, står det i forslaget.

Det ble vedtatt med 56 stemmer for og 30 imot.

Arbeiderpartiet har tidligere stemt imot et lignende forslag, men under helgens landsmøte snudde partiet.

SV, Senterpartiet og Frp fremmet forslaget og har støtte fra Arbeiderpartiet, Rødt og MDG.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) er bekymra for at dette skaper forventninger som er urealistiske å holde.

Kart over Nord-Norgebanen fra utredningen til Jernbanedirektoratet, 2.desember 2019

Kart over Nord-Norgebanen fra utredningen til Jernbanedirektoratet.

Foto: Jernbanedirektoratet

Urealistisk vedtak

– Det er helt uansvarlig vedtak. Alt tyder på at det kommer til å bli mye dyrere enn det anslaget som ligger her, sier Hareide.

Han mener at anslagene på mellom 107 til 120 milliarder kroner for å bygge den 375 kilometer lange togstrekningen ikke er et realistisk bilde.

Hareide sier dette må legges inn i prioriteringsplanene, men at satsing på Nord-Norgebanen vil få konsekvenser for annen utbygging.

– Det er fordi det satses veldig mye på samferdsel, både på vei og bane. Skal vi få til en jernbane i Nord-Norge så må vi i realiteten stoppe arbeidet InterCity, Trønderbanen eller banen på Vestlandet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

InterCity er en betegnelse på utbyggingen av jernbanelinjene fra Oslo og mot Halden, Skien, Lillehammer og Hønefoss. Den omfatter med andre ord Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Dovrebanen og Ringeriksbanen.

Ny nasjonal transportplan

Samferdselsminister Knut Arild Hareide under tirsdagens presentasjonen av stortingsmelding om ny nasjonal transportplan.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Blir dyrere enn antatt

Hareide mener Nord-Norge må tenke igjennom om de virkelig ønsker denne jernbanen.

– Dersom Nord-Norge får 120 milliarder, vil de bruke alle pengene på dette prosjektet eller vil de bruke de på samferdsel i hele Nord-Norge? Jeg tror mange i Nord-Norge vil finne det siste forslaget som det klokeste.

På spørsmål om samferdselsministeren sier nei til Nord-Norgebanen er svaret litt vagt.

– Vi skal gjøre våre vurderinger, men det tiltaket her blir ikke sett på som et klima- og miljøvedtak. De vet at kostnadene blir dyrere. Og det vil enten sette all annet jernbaneutbygging i Norge på vent, eller sette all samferdselsutbygging i Nord-Norge på vent, sier Hareide.

Forbannet: – Stemmer ikke

Stortingsrepresentant Cecilie Myrseth (Ap) reagerer sterkt på utspillene og mener det ikke stemmer det Hareide sier.

– Det gjør meg ganske forbanna fordi dette er et typisk splitt og hersk. Han har selv påpekt at de har satt i gang en egen utredning for å se på Nord-Norgebanen. Det betyr jo at de ikke kan stå inne for det de har sagt.

Stortingets spørretime

Cecilie Myrseth blir forbannet etter Hareides utspill om Nord-Norgebanen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Hun understreker at det Nord-Norge ber om er om å få være med i vurdering og fordelingen av samferdselsmidlene i tiden som kommer. Myrseth mener også at flere har realistisk bilde på det vil ta lang tid.

– I dag har man fått en håndsrekning fra et flertall på Stortinget som sier at man har lytta til Nord-Norge. Jeg er glad det ikke er Hareide og regjeringa som skal bestemme om Stortinget skal jobbe videre med dette, sier Myrseth.

Rødt har også støttet Nord-Norgebanen og er glad for at det endelig er flertall for det.

– Det er oppsiktsvekkende at Hareide kaller vedtaket om Nord-Norgebanen for uansvarlig. Det som er uansvarlig er å fortsette med dyre og klimafiendtlige motorveier, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Regjeringspartiene står igjen på perrongen

Moxnes understreker at det handler om prioriteringer. Rødt har tidligere foreslått å bruke deler av oljefondet for å sikre langsiktig investering av slike store jernbaneprosjekter.

– Vi håper de andre partiene nå vil se på en slik løsning på nytt. Når det er nå er enighet om utbygging, er det viktig at prosjektet kommer i gang fort, slik at det ikke bare havner i en skuff, sier Moxnes.

Også stortingsrepresentant for Troms SV og nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, mener det handler om prioriteringer.

– Hareide viser til kostnader som har blitt slaktet av kvalitetssikringsrapporten som fulgte utredningen. Det er overraskende at samferdselsminister gir så mye tyngde til rapporten, sier Fylkesnes.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder SV, stortingsrepresentant for Troms SV.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener det vil åpne opp flere muligheter for næring og folk om det blir tog til Tromsø.

Foto: Dan Henrik Klausen

Han syns det er interessant at Hareides eget parti i nord er store tilhengere av jernbanen, noe Hareide også var før han havnet i regjeringa.

– Nord-Norge er ikke jernbaneverdig for regjeringa, men her er flertallet uenig. Nå forventer jeg at samferdselsministeren følger lojalt opp Stortingets vedtak, sier Fylkesnes.

Vil ta tid å få på plass banen

– Dette er et historisk vedtak, sa stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) under Dagsnytt 18 hvor debatten igjen ble løftet opp.

– For første gang har vi et flertall i Stortinget som vil utbygge Nord-Norgebanen. Nå har vi hatt nok utredninger, sier Borch.

Og selv om Borch mener det nå er bare å kjøre på, understreker stortingsrepresentant, Martin Henriksen (Ap), at det ta tid å få på plass jernbanen.

– Man må finne ut av kostnader, trasevalg, klimaeffekten. I tillegg må det tas hensyn til beitedistrikter og reindriftsnæringa. Det er klart dette må avklares.

Martin Henriksen (Ap)

Stortingsrepresentant, Martin Henriksen (Ap) understreker det er viktig å få en skikkelig behandling av Nord-Norgebanen.

Foto: Bernt Sønvisen

Henriksen syns det er spesielt at regjeringa skyter ned et nylig fatta vedtak i Stortinget.

– De har lov å være skuffa, men det svekkes troverdigheten til den utredningen de selv har satt i gang om Nord-Norgebanen.

John-Ragnar Aarset (H) er statssekretær i Samferdselsdepartementet mener transportplanen er for ambisiøst for Nord-Norge.

– Vi er opptatt av å se alle transportbehovene i Nord-Norge, i tillegg til den offensive satsinga som er foreslått. Så må man finne ut om det er det smarteste, eller om man må prioritere annerledes.

Selv om regjeringa er forpliktet til å følge opp Stortingets vedtak mener Aarset at Stortinget må ta ansvar for hva som skal bort fra transportplanen.