Jernbane stengt etter granatfunn fra krigen

Eksplosiver som trolig stammer fra andre verdenskrig stenger Ofotbanen i Nordland. Det kan ta lang tid før jernbanen åpner igjen.

Granat Ofotbanen

Denne granaten ble funnet under gravearbeider på Ofotbanen fredag. Togstrekningen er nå stengt på ubestemt tid og forsvarets eksperter er på vei fra Oslo.

Foto: Politiet

Togstrekningen er stengt mellom Narvik og stasjonen Straumsnes etter at flere gjenstander ble funnet like ved sporet i forbindelse med gravearbeider for å forbedre jernbanestrekningen.

Ifølge politiet i Narvik dreier det seg om eksplosiver. Eksperter fra Forsvaret er derfor tilkalt for å undersøke funnet nærmere.

Granaten kan inneholde opp mot 80 kilo TNT.

– Trolig dreier det seg om sprengstoff fra andre verdenskrig, men det kan vi ikke slå fast. Derfor kommer forsvarets bombegruppe fra Oslo for å bistå, sier operasjonsleder Rolf Jensen i Nordland politidistrikt til NRK.

– Er det fare for at sprengstoffet kan gå av?

– Fagfolkene har gitt klar melding om at det ikke bør røres.

Stengt på ubestemt tidspunkt

Det foregikk harde kamper i det aktuelle området under andre verdenskrig og det kan derfor dreie seg om eksplosiver fra den perioden, uten at det foreløpig er fastslått av eksperter.

– Det er mye etterlatenskaper fra gamle dager i området, utdyper operasjonslederen.

Et område på 200 ganger 200 meter er sperret av rundt funnstedet i Djupvika i Narvik.

Bombegruppen lander på Evenes i ettermiddag, og blir derfra transportert med helikopter til funnstedet for å jobbe, opplyser Jernbaneverket.

– Slik det ser ut nå blir Ofotbanen stengt til i alle fall klokka 22 i kveld, sier kommunikasjonssjef Kjell Bakken i Jernbaneverket til NRK.

Funnet under gravearbeid

Det var politiet som varslet Forsvaret etter funnet av sprengstoffet fredag morgen. Funnet ble gjort i forbindelse med gravearbeider for å forbedre jernbanestrekningen.

– Funnet under graving på stedet i morges. Entreprenøren varslet oss rutinemessig. Vi har ingen kompetanse på dette, og varslet derfor videre, sier Rolf Jensen i politiet i Midtre Hålogaland.

Ofotbanen er en togstrekning som går fra Narvik og inn i Sverige.

Det er for det meste godstrafikk og malmtransport fra svenske gruver i Kiruna-området på strekningen, men også daglige passasjertog til Luleå og Stockholm.