Fiskerne bryr seg ikke om seismikk-erstatning

Kun sju har søkt om erstatning etter seismikkskytinga i sommer.

Nei til seismikk første mai Sortland

NEI TIL SEISMIKK: Fiskerne har demonstrert mot seismikk og hevder at fisket er ødelagt, men kun sju har søkt om erstatning.

Foto: Dan H. Klausen / NRK

Totalt var 400 båter fra landsdelen påmeldt blåkveitefisket, men kun sju har søkt om erstatning.

- Seismikkskytinga har vært et eget omdiskutert tema i sommer, men vi har bare fått sju søknader. Vi hadde trodd at det skulle bli flere, sier regiondirektør Janne Andersen i fiskeridirektoratet.

- Hvorfor?

- Ut i fra de protestene og tilbakemeldingene vi fikk så hadde vi trodd at det skulle få flere søknader om erstatning.

- Forbausende lavt

Også Nordland Fylkes Fiskarlag er overrasket over at det ikke har kommet inn flere søknader om ersatning for tapt inntekt. Daglig leder sier at det kreves en del dokumentasjon og at det kan være en hindring for flere fiskere.

- Det er et forbausende lavt tall. Vi må finne ut hva som har skjedd, hvis det er sånn at det er vanskelig å sende søknader så skal vi hjelpe til, sier daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

- Storm i et vannglass

Steinar Jonassen, Nordland fylkes fiskarlag

SØK! Steinar Jonassen vil at fiskerne skal søke om erstatning.

Foto: Malvin Eriksen / NRK

Nordland Fylkes Fiskarlag har oppfordret fiskerne å søke om ersatting for tap detter at fiske etter blåkveite. Det er meget viktig for fiskernes troverdighet sier Jonassen.

- Det er klart at det er viktig for argumentene fiskerne har kommet med at de søker om erstatning. Ellers så blir demonstrasjonene mot seismikk en storm i et vannglass.