Hopp til innhold

Hviterussland øker importen av norsk fisk

I år har det vært en stor økning av fisk som sendes til Hviterussland. En del av denne sjømaten havner trolig på russiske matfat.

Oppdrettsanlegg

Ifølge Norges Sjømatråd finner norsk laks veien inn gjennom Russlands stengte grenser.

Foto: marine Harvest

Ifølge Fiskeribladet Fiskaren har Norge eksportert fisk til en verdi av 454 millioner kroner til Hviterussland innen juni i år.

Det er en økning på 309 millioner i samme periode i fjor, noe som tilsvarer 47 prosent økning. Norges Sjømatråd bekrefter tallene.

Asbjørn Warvik Rørtveit

Asbjørn Warvik Rørtveit er direktør for markedsinnsikt i Norsk Sjømatråd.

Foto: Marius Fiskum

Er dette et import-smutthull for russiske myndigheter?

– Volumene er veldig små med tanke på volumet som tidligere ble eksportert til Russland, så vi har ingen grunn til å tro at Russland bruker Hviterussland som et smutthull, sier direktør for markedsinnsikt i sjømatrådet, Asbjørn Warvik Rørtveit.

Julitallene viser at økningen hittil i år av eksportert fisk til Hviterussland nå er på 223 millioner kroner. Før importforbudet eksporterte norsk sjømat over fem milliarder til Russland.

– Regner vi det om til årsbasis utgjør det bare rundt ti prosent av bortfallet av det russiske markedet, poengterer Warvik Rørtveit.

Norsk fisk selges i Russland

Etter importstoppet ble det innført krav til bearbeiding av fisken hvis den skulle selges videre til Russland via et annet land.

– Hvis et tredjeland selger norsk fisk videre inn til Russland skal den bearbeides etter reglene, forteller Warvik Rørtveit.

Fiskedisk i Moskva

På denne fiskedisken i Moskva kan det ligge norsk laks, som ikke er merket som norsk.

Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Norsk Sjømatråd tror det selges norsk sjømat gjennom Hviterussland til Russland, men de tror ikke reglene om bearbeiding brytes og de vet at volumene er små.

– Det er mulig at hviterussiske importører ser på situasjonen som en mulighet å bearbeide norsk fisk og sende det til Russland. Men vår informasjon er at det skjer i henhold til regelverket, sier Warvik Rørtveit.

– Vi er ikke avhengig av enkeltmarked

Russland var det største og viktigste eksportmarkedet for norsk sjømat. Ved importforbudet for ett år siden ble det satt spørsmålstegn ved hvordan sjømatprodusentene skulle unngå store tap.

– Det var dramatisk for produsentene at et så stort marked ble stengt over natta. Men i ettertid ser vi at næringen gjorde en god jobb med å posisjonere seg, forteller Warvik Rørtveit.

Sjømatnæringen i landet har over tid utviklet flere store markeder over hele verden.

– Vi ser nå at det ikke er noen sjømatnasjoner som har posisjonert seg like godt som Norge har klart over tid.

Nedgangen i lakseeksporten til Øst-Europa er ifølge sjømatrådet erstattet med økt eksport til EU. EU-markedet utgjør i dag over 75 prosent av all norsk lakseeksport.

– Markedene som har fått størst økning etter vi mistet det russiske markedet er Spania, Italia, Portugal og ikke minst Storbritannia, sier Warvik Rørtveit.