Hopp til innhold

Retorikk-ekspert om PCI-debatten i nord: – Hersketeknikk

Det brygger opp til en ny kamp rundt en viktig hjertebehandling i Helse Nord, og i avisspaltene er skittkastingen allerede godt i gang.

PCI-senteret i Bodø.

STRIDENS KJERNE: Befolkningen i Nord-Norge kan få avansert hjertebehandling i Tromsø og Bodø. Her er en pasient i ferd med å få behandling på PCI-senteret i Bodø.

Foto: Benjamin Fredriksen

Det går hett for seg i Nord-Norge om dagen.

Selv om det er varmt i været, er det enda varmere i debatten om PCI-tilbudet i landsdelen.

Hvis du faller av på «PCI», er det en skånsom behandlingsteknikk for å åpne trange eller tette blodårer rundt hjertet.

Helse Nord må spare nær en milliard, og ett av forslagene er at PCI-senteret i Bodø skal legges under Tromsø eller flyttes til Tromsø.

Tirsdag røk ordførerne fra Nord-Norges to største byer i tottene på hverandre i Dagsnytt 18:

Det ble temperatur da ordførerne fra de to største byene i Nord-Norge møttes til debatt i Dagsnytt 18.

– Her handler det om at veldig mange folk har redda livet. Å begynne å fly folk til Tromsø vil bety at flere kommer til å dø, sier Odd Emil Ingebrigtsen (H), ordfører i Bodø.

Siden senteret i Bodø ble åpnet i 2020 er mer enn 4000 pasienter blitt behandlet her.

– Det er ingen helsemessig gevinst av tilbudet i Bodø. Det viser utredningen til et ekspertutvalg, svarer Gunnar Wilhelmsen (Ap), ordfører i Tromsø.

Han peker på et generelt samarbeidsproblem mellom Bodø og Tromsø og sier Bodø heller vil samarbeide med Oslo enn miljøet Tromsø.

– Statistikk og fakta kryssklippes

Også politisk redaktør Maja Sojtaric i Tromsø-avisen Nordlys sørger for at temperaturen holdes høy i debatten.

«Paranoid, udokumentert nonsens» er tittelen på kommentaren hvor hun går til angrep på gruppelederne til samtlige partier på fylkestinget i Nordland.

– Politikerne i Nordland forsøpler PCI-debatten med personangrep og konspirasjonsteorier. Det er gift for en ansvarsfull og fremtidsrettet helsepolitikk for Nord-Norge, skriver hun.

Maja Sojtaric

Kommentator Maja Sojtaric i Nordlys.

Foto: Sofie Dege Dimmen / NRK

Ifølge Sojtaric pågår det et politisk taktikkeri i Nordland for å «forkaste faglig forsvarlighet i PCI-saken».

Utblåsingen kommer etter at samtlige gruppeledere på fylkestinget i Nordland skrev et innlegg med tittelen: «Vi insisterer: døgnåpent PCI-senter må på plass!»

Heller ikke de sparer nemlig på kruttet:

«Som fylkespolitikere i Nordland kan vi ikke sitte stille og se på at viktige helsetilbud i Nordland blir utsatt for en nedrig ressurskonflikt hvor statistikk og fakta kryssklippes, vris og vendes for å fremme bestemte syn.»

Gruppelederne i Nordland fylkesting utenom Christian Torset på brygga i Bodø.

Alle gruppelederne i Nordland fylkesting står samlet om PCI-tilbudet i Nordland.

Foto: Nordland fylkeskommune

De ønsker det samme som Nordlandssykehuset, nemlig å utvide til døgndrift ved hjertesenteret i Bodø.

Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) ønsker på sin side at all PCI-behandling skal tilbakeføres til universitetssykehuset i Tromsø.

Det mener Nordlandssykehuset kan by på problemer, fordi samarbeidsklimaet i fagmiljøet for hjerte i Nord-Norge er dårlig.

Retorikk-ekspert: – Hersketeknikk

Retorikkekspert Jens Elmelund Kjeldsen har lest innlegget til Nordlys-redaktøren.

Han sier Sojtaric benytter seg av en rekke retoriske grep i sin kommentar, fra overdrivelse til personangrep, til anklageretorikk.

Professor og medieviter Jens Elmelund Kjeldsen utenfor Det Samfunnsvitenskapelige fakultetet på Universitetet i Bergen.

Professor og medieviter Jens Elmelund Kjeldsen.

Foto: Christine Fagerbakke / NRK

– Hersketeknikk?

– Å stemple noen innspill som faglige mens andre er ren politikk, det vil jeg si er en hersketeknikk.

– Og så er det litt tilslørende, fordi alle avgjørelser er politikk. Men man skjuler det av og til under faglighet eller økonomi, legger han til.

Elmelund Kjeldsen sier at en slik tone er blitt veldig typisk i harde lokaliseringsdebatter. Men hvorvidt det når andre enn egen menighet, er han usikker på.

De mobiliserer de som er enig med henne og allerede er sinte. Men jeg tror ikke de som blir omtalt føler seg truffet av denne typen edder og galle.

PCI-behandling i Bodø
Thor Trovik og hans nye kollegaer i Bodø behandler Bjarne Edvartsen fra Misvær i Bodø kommune.

PCI-behandling i Bodø. Her er hjerteoverlege Thor Trovik og hans kollegaer i Bodø i gang med å behandle en pasient.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

Sojtaric svarer på Kjeldsens kritikk til hennes kommentar med at hun ikke er en retorikkekspert:

– Jeg er journalist. Det er min jobb å forholde meg til sannheten så langt det lar seg gjøre. Og jeg forholder meg til ekspertgruppas uttalelser, sier hun.

En overlege ved UNN ber Helse Nord må vektlegge de faglige argumentene og se vekk fra politikken:

Les også Overlege ber Helse Nord legge politikk til side: – For helsa til innbyggerne

Terje Steigen Overlege/professor ved hjertemedisinsk avdeling, UNN

– Konspiratorisk forsøpling

Stig Tore Skogsholm i Nordland Høyre har også lest Nordlys-redaktørens kommentar. Han råder Sojtaric til å puste med magen.

– Før hun kommer med den typen retorikk kunne hun plukket opp telefonen og ringt, og forstått at det ikke er tilfellet.

Skogsholm tror litt mer forståelse for deres perspektiver hadde kommet godt med.

Stig Tore Skogsholm i Nordland Høyre

– At vi ønsker et sterkt og godt regionsykehus, er det ingen tvil om. Men det utelukker ikke at vi ønsker at våre pasienter som behøver PCI-behandling, må få det også i Nordland, sier Stig Tore Skogsholm i Nordland Høyre.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Sojtaric i Nordlys trekker på sin side særlig frem én setning fra politikerne i Nordland:

«I et maktperspektiv kan det se ut til at omsorgen for pasientene blekner i kampen for å bygge prestisje rundt UNN.»

– Dette er paranoid, udokumentert nonsens. Det er en konspiratorisk forsøpling av offentlig debatt, skriver hun i kommentaren.

Hun mener hjerteinfarkt behandles på en veldig god måte i hele Nord-Norge. Derfor reagerer hun på det hun kaller «skrekkhistorier» fra Nordland.

UNN Tromsø

Sykehuset i Tromsø er både regionsykehus og universitetssykehus for hele Nord-Norge. Derfor har ekspertgruppa pekt på at PCI-tilbudet bør fortsette her.

Foto: UNN

– Det er én ting å peke på utfordringer, noe helt annet er å skape konspirasjonsteorier om at folk som sitter i ekspertgrupper, eller faglige ledere for Hjerteinfarktregisteret, har rotta seg sammen for å få ned og bort PCI fra Bodø- og Nordlandssykehuset, sier hun og legger til:

– Det er en absolutt uakseptabel måte å føre politisk retorikk på, som også er egentlig bare egnet for å tenne fakler.

Fikk du med deg denne saka?

Les også Får Jan Ove hjerteinfarkt igjen må han kanskje reise 60 mil til Tromsø

Jan Ove Edvardsen er tilbake på PCI-senteret i Bodø. I bakgrunnen foregår PCI-behandling.

Som en arendalitt behandlet i Trondheim

Men Skogsholm står inne for det som er skrevet fra gruppelederne.

– Helt nøkternt sett er det ikke noen tvil om at en pasient som ikke får tilstrekkelig hjelp gjennom medikamentell behandling vil trenge dette tilbudet.

Politikeren, som også er nestleder i Alstahaug Høyre på Helgeland, peker på de store avstandene i Nord-Norge. Særlig lengst sør i Nordland.

Stig Tore Skogsholm (H) og Elin Dahlseng Eide (Ap)

Stig Tore Skogsholm (H) og Elin Dahlseng Eide (Ap), to av nordlandspolitikerne som har skrevet kronikk om PCI.

Foto: Privat

– Vi ønsker ikke å bygge ned eller å skade et helsetilbud noe sted, men hadde du bodd i Arendal og fått et hjerteinfarkt, hadde man ikke akseptert å bli behandlet i Trondheim, sier han og legger til:

– Det er kortere fra Arendal til Trondheim enn det er fra Brønnøysund til Tromsø. De distansene og perspektivene er vi nødt til å ha med oss.

Han sier det føles merkelig å måtte ha en kamp med en annen by i Nord-Norge for å skaffe det han mener er likeverdige helsetjenester i landsdelen.

Helgelandssykehuset, sykehus i Mo i Rana.

Ekspertgruppa konkluderte med at legge ned PCI-tilbudet i Bodø vil føre til økt reise-/transportbehov for pasienter, særlig på Helgeland.

Foto: Helgelandssykehuset HF / Øyvind Bratt

Sojtaric, redaktøren i Nordlys, mener nordlandspolitikerne har skapt et skremselsbilde av hjertemedisin i Nord-Norge.

Det er jobben min å være maktkritisk og kritisk til politikerens fremstillinger av virkeligheten, sier hun.

PCI-saken skal avgjøres i Helse Nord-styret 19. juni.

Et ekspertutvalg i PCI-saken har foreslått fortsatt drift i Bodø, men under faglig ledelse av hjertemiljøet ved UNN.

NRK anbefaler