Hopp til innhold

Ekspertgruppe i PCI-saken står på sitt etter høringsrunde

I april fikk Helse Nord overlevert en rapport på hjertepasienter og spesifikt fremtiden til PCI-behandlingen i helseregionen.

PCI er en skånsom behandling der man løser opp trange eller tette blodårer rundt hjertet.

I dag utføres det PCI-behandling på UNN i Tromsø, samt på dagtid ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Som et ledd i evalueringen av denne ordningen bestilte Helse Nord en rapport fra et ekspertutvalg.

I april konkluderte de med at man burde legge ned PCI-behandlingen i Bodø, eller at behandlingen i større grad skulle styres fra Tromsø.

Alle fire helseforetakene i Helse Nord leverte høringssvar til ekspertgruppens rapport, med ulike synspunkter.

Helse Nord har bedt ekspertgruppen lese disse høringssvarene, og nå har ekspertgruppen levert en siste uttalelse.

– Etter gjennomgang av høringsuttalelse finner ekspertgruppen ikke grunn til å endre anbefalinger eller konklusjoner i rapporten, skriver gruppen.

De skriver videre at vanskelige samarbeidsforhold var hovedgrunnen til at gruppen anbefalte som de gjorde, og mener at medieoppslag i etterkant av rapporten har forsterket dette inntrykket.

– Vi anbefalte at Helse Nord primært går for å videreføre invasivt tilbud (PCI-behandling, journ.anm.) i Bodø under forutsetning av at man får etablert gode samarbeidsrutiner og at det overordnede faglige ansvaret, også for virksomheten i Bodø, tillegges UNN.

De mener dette er en nødvendig forutsetning for å på sikt beholde et bærekraftig tilbud i Bodø.

PCI-operatør og spesialsykepleier på PCI-laben på Nordlandssyehsuet i Bodø
Foto: Bente H. Johansen / NRK