Hopp til innhold

Her snur de ryggen til næringsministeren etter sjokkbeskjeden

I dag besøkte næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) Brønnøysundregistrene. Der ble han møtt av sinte mennesker som viste ham ryggen.

Snur ryggen til

Da næringsministreren ankom Brønnøydsund, ble han møtt av dette synet.

Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

NRK skrev mandag at regjeringen har kuttet 20 millioner i budsjettet til Brønnøysundregistrene. Dette stemmer ikke. Feilen er nå rettet.

Forrige helg kom nyheten om det må kuttes i Brønnøysundregistrene. Totalt er det 20 millioner kroner som Registrene mener at de mangler til driftsbudsjett i 2020.

Dette må de ta ut fra lønnsbudsjettet sitt, noe som betyr at de sannsynligvis må kutte i stillinger.

Regjeringen er blitt beskyldt for å systematisk bygge ned distriktene fra flere hold, blant annet av stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp).

Like mange demonstrerte mot regjeringens politikk i dag. En av dem som stod med ryggen til var tillitsvalgt Kjetil Mathisen i NTL.

– Vi har fått et budsjett som innebærer dramatiske konsekvenser for oss. Med de rammene vi får, og de utsiktene vi har framover, er det ingen tvil om at vi må si opp 50–60 personer.

Vil forsøke å snu prosessen

De ansatte ble senest i mai lovet at ingen arbeidsplasser skulle forsvinne da selveste statsministeren var på besøk.

– Med de jobbene som er her, de skal bli der de er. Selv om vi organiserer ansvaret annerledes på toppen, sa Erna Solberg den gang.

Nå opplever lokalbefolkningen løftebrudd.

– Dette er ikke skremselspropaganda fra vår side. Det er fakta vi har på bordet som vi baserer oss på. Slik situasjonen er i dag er den kjempealvorlig, sier Mathisen .

 tillitsvalgt Kjetil Mathisen i NTL.

Tillitsvalgt Kjetil Mathisen i NTL var én av dem som stod med ryggen til, da Røe Isaksen ankom Brønnøysund.

Foto: ole-christian olsen / nrk

Han peker på 2020-budsjettet som ifølge Mathisen betyr at de ikke får tilstrekkelige midler til drift og vedlikehold av systemene til Brønnøysundregistrene.

– Ikke klarer vi å møte økte krav til informasjonssikkerhet heller. I tillegg har vi dokumentasjon fra departementet på at vi ikke kan forvente å få kompensert en økt husleieregning fra 2021.

Han sier at nedbemanningen må begynne umiddelbart, så sant de ikke får mer penger av staten.

– Vi skal selvfølgelig gjøre det vi kan for at prosessen reverseres. Nå skal dette ut på høring i næringskommiteen i morgen, og da vil vi forsøke å påvirke opposisjonspartiene til å ta vår side.

Men Røe Isaksen mener at regjeringen har strukket seg langt for å bevare etaten.

– Tvert imot har regjeringen økt bevilgingen til drift de siste fem årene. Regjeringen er opptatt av å sikre det gode miljøet i Brønnøysundregistrene, ikke minst fordi vi skal digitalisere mer.

Kan ikke love noe

Isaksen selv tok seg tid til å snakke med flere av demonstrantene.

næringsministeren møtte de ansatte i brønnøysundregistrene

Torbjørn Røe Isaksen møtte ansatte i Brønnøysundregistrene i dag.

Foto: ole-christian olsen / nrk

Han er ikke uten videre enig i at over 50 vil komme til å miste jobben

– Dette er bare ett av flere mulige scenarioer. Vi er her for å få innspill til hvordan ramma til Brønnøysundregistrene må være.

– Det vil komme kostnadsøkninger som følge av økt husleie og økte forvaltningskostnader til ny registerplattform. De store økningene kommer ikke før i andre halvdel av 2021, og er derfor heller ikke et spørsmål for budsjettet for 2020.

– Summen av nye oppgaver og krav og en økt husleie på toppen må ikke være slik at det får dramatiske utslag for organisasjonen.

Likevel kan ikke ministeren love at de får beholde alle ansatte.

– Det er ikke tvil om at også 2020-budsjettet vil kunne kreve endringer i Brønnøysundregistrene. Vi er nå i gang med 2021-arbeidet. Men jeg kan ikke love noe om kommende budsjettet, sier næringsministeren.

ansatte med ryggen til
Foto: ole-christian olsen / nrk