Hopp til innhold

Mener ministeren farer med løgn: – Smertegrensen er nådd

Det ligger an til at minst 50 ansatte vil miste jobben i Brønnøysundregistrene. Nå er de tillitsvalgte sterkt kritisk til hvordan næringsministeren håndterer saken: – Han forsøker å skape splid.

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene befinner seg i en krevende økonomisk situasjon. De to neste årene kommer mellom 50 og 60 ansatte i Brønnøysundregistrene til å miste jobben.

Foto: Wikipedia commons

Sist uke fikk de ansatte i Brønnøysundregistrene beskjed om at flere kommer til å miste jobben.

Det skal totalt være snakk om 50–60 jobber over en to års periode.

I ettertid har det vært flere debattinnlegg både fra næringsministeren og de tillitsvalgte. Blant annet i Brønnøysunds Avis.

De tillitsvalgte i Brønnøysundregistrene beskylder nå næringsministeren for å skape usikkerhet og forvirring om Brønnøysundregistrene.

– Vi opplever at næringsministeren forsøker å skape splid og få ansatte og lokalbefolkning til å tro at fagforeningen og ledelsen krisemaksimerer situasjonen.

Mathiiiiisen

Kjetil Mathisen i NTL Brønnøysundregistrene reagerer på karakteristikken fra næringsministeren.

Foto: Privat

– Dette vil få følger for antallet ansatte, sier Kjetil Mathisen i NTL Brønnøysundregistrene.

Nylig publiserte de tillitsvalgte et innlegg i Brønnøysunds Avis hvor de kritiserer det de mener er flere uriktige påstander fra næringsministeren.

– Når han sier at fagforeningene knytter de økte utleieutgiftene til statsbudsjettet for neste år, er det feil. Det vi har gjort er å påpeke at rammene er for små til at vi kan fortsette driften vi har. Estimatet er at vi i 2020 vil gå med et underskudd på 20 millioner kroner.

Reagerer på tonen

Regjeringen svarer at de ikke legger opp til et kutt av 60 ansatte. Det mener Mathisen ikke stemmer.

Han sier at de ikke har nok til å dekke inn økte kostnader.

– Regjeringen har gjennom sitt forslag til budsjett klargjort at vi vil mangle 20 millioner i 2020. 80 prosent av utgiftene våre er lønnskostnader.

Det eneste stedet vi kan hente inn dette er på lønnsutgiftene, noe som betyr at vi vil ha nødt til å kutte i arbeidsstokken, sier Mathisen.

Brønnøysund

Brønnøysund ligger på Helgeland i Nordland.

Foto: Gunnar Nordberg

– Siden 2015 har vi kuttet 50 årsverk. Smertegrensen er nådd. For at vi skal levere i henhold til samfunnsoppdraget, kan vi ikke kutte flere.

Fagforeningene mener at de ikke får nødvendige midler, gjennom departementet sitt budsjettforslag.

– Vi har fått en klar beskjed om at fra 2021 og den nye husleien kommer, vil vi ikke få dekket de økte leiekostnadene, sier Mathisen.

Møter de ansatte på mandag

Mandag kommer ministeren til Brønnøysund for å møte de ansatte.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier til NRK at han er klar over at det er en utfordrende økonomisk situasjon for Brønnøysundregistrene og Altinn – som særlig blir satt på spissen med økt husleie fra 2021.

– Nå ser jeg frem til å møte de ansatte og ledelsen ved registrene mandag for å høre hvilke utfordringer og behov de har.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) møter de ansatte i Brønnøysund mandag.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK