Høyre ut mot Ap: – De setter kystrutetilbudet i fare

Arbeiderpartiet vil legge strengere miljøkrav til grunn for den nye anbudsrunden om kystruten Bergen-Kirkenes, men Høyre mener det er å gamble med hele tilbudet.

Hurtigruten

Det er Hurtigruten ASA som i dag har anbudet på kystruten mellom Bergen og Kirkenes.

Foto: Anders M. Leines / NRK

I høst har kystruteanbudet for 2021–2030 vært heftig diskutert i Stortinget, og Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne truet tidligere denne måneden med at de ville stoppe hele anbudet hvis ikke miljøkravene ble skjerpet.

Nå får et representantforslag fra Arbeiderpartiet til transport- og kommunikasjonskomiteen Høyre til å reagere.

Jonny Finstad

Høyres Jonny Finstad vil ikke risikere at hele konkurransen må lyses ut på nytt.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

I forslaget hevder Ap at miljøkravene er for dårlige. Det er regjeringspartinene helt uenig i.

Høyres Jonny Finstad, som er saksordfører for denne saken på Stortinget, mener forslaget som er fremmet kan bety at hele konkurransen vil måtte lyses ut på nytt og at det kan føre til at de ikke får på plass en ny avtale før dagens går ut.

– «Gambling» med kystens befolkning

– Arbeiderpartiets forslag kan sette hele kystrutetilbudet i fare. Dersom man gjennomfører dette, og avbryter hele anbudsrunden, kan man i verste fall risikere å stå uten noe tilbud i en periode, påpeker han.

Finstad, som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, sier til NRK at en slik endring i anbudet vil være å «gamble» med kystens befolkning, og deres tilbud og sikkerhet.

Han påpeker at de allerede har lagt inn et krav om 25 prosent utslippsreduksjoner, forbud mot bruk av tungolje, og krav om tilrettelegging for landstrøm i dette anbudet.

– Det er for tidlig å legge inn flere miljøkrav enda. Vi er teknologi-optimister vi også, og ser frem til å kreve flere, teknologiske nyvinninger i et senere anbud. Frem til da, er dette for dyr teknologi som i verste fall går utover kundene. Derfor mener vi at dagens anbud er godt nok, avslutter Finstad.

– Helt tullete

Else-May Botten

Else-May Botten i Arbeiderpartiet mener staten må bruke innkjøpsmakten til å skjerpe miljøkravene.

Foto: Lise Kristin Valgermo / NRK

Arbeiderpartiets Else-May Botten i energi- og miljøkomiteen på Stortinget er ikke overrasket over regjeringspartienes konklusjon, selv om hun er langt fra enig.

– Vi kan absolutt gjøre noe med miljøkravene. Det er helt tullete å si at man risikerer å stå uten noe tilbud, for bransjen har vært tydelige på at de vil ha strengere krav fra oss. Nå har vi muligheten til å gi dem det, og da må vi gjøre det også, sier hun.

Botten mener man må tenke over at anbudet ikke skal gjelde før i 2021, og at teknologien er i stadig utvikling.

– Dette anbudet skal vare helt frem til 2030. Da er det viktig at vi tenker fremtidsrettet. Teknologien utvikler seg fortere enn noen hadde forestilt seg, så dette har vi tro på, påpeker stortingsrepresentanten.

– Her handler det om å være hestehodet foran, ikke vogna bak. Er det en nasjon som kan gå foran her, så er det vi, understreker hun.