Hopp til innhold

Takker nei til 120 millioner for å flytte grensa

Nye Hamarøy kommune har takket nei til nabokommunens tilbud om å overta gjeld på 120 millioner kroner for å flytte kommunegrensa litt lengre sør.

Kjøpsvik i Tysfjord.

Det er delingen av dagens Tysfjord kommune i Nordland som har utløst kampen om de mest ressursrike delene av kommunen. Her ser vi Kjøpsvik i Tysfjord.

Foto: Ingar Storfjell / Aftenposten

Det er ikke bare Grønland som er ettertraktet for tiden.

I en nesten helt folketom del av nye Hamarøy kommune i Nordland, ligger et område flere kunne tenke seg å kalle sitt.

Det attraktive området har ført til rettsak mot staten og lokking med millionbeløp fra en interessert nabo.

Narvik har nemlig tilbudt seg å overta 120 millioner i gjeld for å overta området.

Nå har kommunen gitt et offisielt svar. Det var vel omtrent slik Grønland svarte; Vi er ikke til salgs.

– Det er uaktuelt for oss å gå videre med behandling av det tilbudet, sier Hamarøy-ordfører Jan-Folke Sandnes (H).

Han leder en kommune som har økonomiske problemer og i dag er oppført på Robek-lista. Det er en ordning for kommuner i økonomisk ubalanse der staten må godkjenne budsjett og nye lån.

Likevel er det altså ikke aktuelt å bytte vekk en del av den nye kommunen, mot sletting av milliongjelda.

Jan-Folke Sandnes

Ordfører i Hamarøy, Jan-Folke Sandnes, sier det ikke er noe ved 120 millioner-tilbudet fra Narvik som frister.

Foto: Hamarøy kommune

– Grensa er satt. Jeg er prinsipielt i mot at man skal drive å gjøre slike avtaler når regjeringen har satt en grense, sier ordføreren.

Det var Avisa Nordland som omtalte avslaget først.

Kraft og grønne skoger

Området rundt Sørfjorden har et attraktivt vannkraftverk. I tillegg er det verdifulle konsesjonsinntekter tilknyttet Sørfold vindkraftverk og havbruksfondsmidler fra flere oppdrettsanlegg.

På toppen av dette er området nesten helt ubebodd, noe som gir kommunen lite utgifter og mye inntekter.

– At vi velger å takke nei til det tilbudet som ligger på bordet, er en del av en langsiktig tankegang, Hamarøy-ordføreren.

Det som har utløst kampen om arealet, er kommunesammenslåingen som skjer ved årskiftet.

Fra 2020 vil østsiden av Tysfjord bli en del av Nye Narvik kommune. Vestsiden blir en del av Nye Hamarøy kommune. Da vil gjelden til Tysfjord, der underskuddet er så stort at det nesten har skrevet seg inn i historieboka, fordeles mellom de to nye kommunene.

Det var lenge enighet rundt sammenslåingen, men da regjeringen viste kartet for hvor den nye grensa skulle gå, startet opprøret.

Plutselig satt den nye Hamarøy-kommunen med både vindkraft, oppdrett og vannkraft.

Begrunnelsen fra regjeringen var at de ønsket å bygge to bærekraftige og sterke kommuner og at den minste kommunen, Hamarøy, skulle være sikret.

Men Narvik har ikke ønsket å sitte stille å se på at de går glipp av det attraktive området.

At nye Hamarøy kommune nå ikke en gang vil behandle tilbudet, synes Narvik-ordføreren er både synd og overraskende.

PowerPoint-presentasjon

Alternativ D, som var Felleslistas og Sametingets forslag, fikk gjenomslag hos departementet.

Foto: Fylkesmannen i Nordland

– Skuffet

– Jeg er skuffet over at de ikke vil gå videre med tilbudet, sier Rune Edvardsen, ordfører i Narvik til NRK.no.

Han hadde håpet at tilbudet ville få en videre saksbehandling før det ble avgitt et endelig svar, og ikke bare bli diskutert i Fellesnemda for nye Hamarøy.

– Jeg ønsker fortsatt at vi skal ha en god dialog og jobbe mot en løsning.