Bygger industriområde ved naturreservat: – Vil ramme fuglelivet i hele området

Viktige rasteplasser for fugl bygges ned. I Vefsn skal 30.000 kvadratmeter nå bli til et industriområde. – Vi er bekymret for utviklinga, sier NOF.

Drevjaleira i Holandsvika

Om lag halvparten av elvedeltaet har fått status som naturreservat. Den andre halvparten dekkes av fyllmasser for å bli industriområde.

Foto: NOF

– Dette er det siste våtmarksområdet i Vefsnfjorden. Når elvedeltaet fylles opp med steinmasse vil det gå ut over fuglelivet i hele området, sier Atle Ivar Olsen.

Han er fylkesleder i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i Nordland.

De er bekymret over at stadig flere norske elvedelta fylles ut for å bli brukt til industriområder. Det har skjedd flere i steder enn i Drevjaleira i Vefsn.

Mange slike områder inneholder truede og sårbare naturtyper. Det er registrert 290 elvedelta i Norge som er større enn 250 dekar. Av disse er 45 så sterkt berørt av inngrep at de har mistet sin funksjon som naturlig økosystem, ifølge Miljødirektoratet.

– Vi er bekymret for utviklingen. Det blir stadig færre områder hvor trekkfuglene kan stoppe opp og få den nødvendige næringen de trenger for å gjennomføre et strabasiøst trekk.

– Enorme spiskammers

Elvedeltaet i Holandsvika i Vefsn har ifølge NOF en viktig funksjon som rasteplass for våtmarksfugler. Som ender og vadefugler under vår- og høsttrekket.

– For fuglene utgjør områdene enorme spiskammers, som de er helt avhengig av. Trekkfuglene skvises ut når industriområdet bygges ut, sier Olsen.

Sangsvane

For noen trekkfugler er det nødvendig med pauser underveis. Disse stoppene er ofte tilknyttet våtmarksområder. Blir slike områder fjernet, vil mange fugler slite.

Foto: Knut-Sverre Horn

Det er ikke hele elvedeltaet som nå skal bli industriområde. Rundt halvparten av området har status som naturreservat. Dette blir ikke rørt.

Planene om å bygge ut elvedeltaet i Holandsvika til industriområde ble bestemt allerede i 2011. NOF fikk ikke medhold på klagen sin til Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland.

– Med det vi vet i dag ville ikke det blitt tillatt å ødelegge et så verdifullt naturområde, tror Olsen.

Ikke industrivirksomhet med det første

Det som er ekstra meningsløst for NOF er at området skal fylles ut uten at det kommer industri i området.

Rødstilk

RØDSTILK: Fugleeksperter mener trekkfuglene skvises ut når Vefsn kommune bygger ut industriområdet på Drevjaleira i Holandsvika.

Foto: Ole Jakob Vorraa

– Det er trist når verdifulle områder blir nedbygd uten at det ikke er noen konkret årsak til å gjøre det. Naturverdiene her burde blitt verdsatt.

Kommunen: – Alle lover og regler er fulgt

Lass etter lass med fyllmasse har blitt fraktet til Drevjaleira for å legge til rette for industri og næringsvirksomhet – som kommunen sårt trenger.

Jann-Arne Løvdahl

– Alle lover og regler er fulgt, og arbeidet fortsetter, sier ordfører Jann-Arne Løvdahl Vefsn kommune

Foto: NRK

Kommunen har fulgt alle regler og lover i denne saken, sier ordfører Jann-Arne Løvdahl (Ap) i Vefsn.

– Jeg kan forstå at NOF synes det er trist. Etter min mening er Drevjaleira et fantastisk område for næringsaktivitet. Alt som er gjort her, er godkjent av fylkesmannen.

Så langt er rundt 40 dekar klart for industriformål i området i Holandsvika. NOF mener det ikke er for sent å snu. Men ordføreren sier at arbeidet fortsetter.

Nå står 200 nye dekar for tur. At ingen har meldt sin interesse for å drive næringsvirksomhet her bekymrer ikke Vefsn-ordføreren nevneverdig.

– Det er helt uaktuelt å stanse utbyggingen, sier ordføreren.

Drevjaleira i Holandsvika

Foreløpig er ingen industrivirksomhet på plass. Likevel fortsetter arbeidet med å tilrettelegge for industri.

Foto: NOF