Hopp til innhold

Fylkestoppene må forklare seg om kutt i ferge og hurtigbåtruter

I fjor ble det vedtatt en rekke ruteendringer og kutt i båttilbudet i Nordland og flere mener tilbudet for folk langs kysten har blitt både dyrere og dårligere. I dag må en rekke politiske og administrative ledere forklare seg for kontrollutvalget til fylkestinget i Nordland om saken.

DIREKTE TORSDAG: Få med deg høringen i kontrollutvalget om nytt hurtigbåt- og fergekart.

Etter å ha undersøkte fylkestingets behandling, har samferdselsdepartementet kommet til at behandlingen har vært lovlig. De konkluderer med at det fremtidige ferje- og hurtigbåttilbudet i Nordland er innholdsmessig lovlig og fattet av kompetent myndighet.

– Som fylkesordfører er jeg glad for at departementet har en helt entydig konklusjon om at fylkestingets behandling og vedtak er lovlig, og fattet på rett måte, sier fylkesordfører Sonja Alice Steen, i en pressemelding.

Tidligere har det vært mye misnøye med endringsforslagene for ferje- og hurtigbåttilbudet. Birger Johannesen i Lurøy uttalte tidligere til NRK at det nye rutekartet vil sette øyboerne i området 50 år tilbake i tid.

Departementet har slått fast at de som skulle bli hørt er hørt i saken.

Etterlyser samfunnsansvar

Gruppeleder i Nordland Fremskrittsparti, Dagfinn Olsen sier de tar konklusjonen til etterretning, men mener at det ikke er gitt noe svar til samfunnsoppdraget.

– Nordland fylkeskommune mottar rammetilskudd som også innbefatter ferje- og hurtigbåttilskudd. I neste omgang overlater man transport til en kommune. Hvorfor kan man ikke ha et båttilskudd i en fordelingsnøkkel til kommunen? spør Olsen.

– Må se på transporten både regionalt og lokalt

Fylkesråd for samferdsel Svein Eggesvik sier de er glade for Samferdselsdepartementets konklusjon.

Han sier at man gjennom regionreformen ønsker å beholde det fylkeskommunale nivået og ønsker derfor å beholde transporten som en oppgave for fylkeskommunen. Eggesvik er uenig i utspillet fra Olsen.

Fylkesråden sto alene i kritikkstormen

Svein Eggesvik stod alene og møtte demonstrantene på fylkestinget i fjor.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Vi må se transport under ett, ikke bare lokalt, men i sammenheng. Vi vil også jobbe tett opp mot kommunene når vi forhandler nye båtruter, slik at de vil kunne få komme med innspill på høringer.

Handler om to forskjellige ting

– Vi kan ikke si at slaget er tapt. Dette handler om to ting, måten det er gjort på og måten det blir utført på. Her var det snakk om måten det er gjort på. Det som er verst er den praktiske utprøvinga som nå skal skje, sier Birger Johannesen som ledet en demonstrasjon mot rutetilbudet i fjor.

Han sier at de kommer til å fortsette å presse på for å få et rutetilbud de kan leve med.

Demonstrerte mot fylkestinget

Birger Johannesen fra Onøya i Lurøy, som ledet en demonstrasjonen inn på fylkestinget i fjor.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Det er ikke noe å rope hurra for. Jeg tror en del av folket som bor i Norge. Rutekartet er en fiasko for oss som bor i kystkommunene. Vi kommer aldri til å gi opp dette, sier han.