Hopp til innhold

Fylkesmann vil ha Nord-Norge som én smittesone: – Kan være klokt med en barriere mellom nord og sør

Fylkesmannen i Nordland ber kommunene i nord bli enige om et felles regelverk for smittevern.

Havna i Bodø

Bodø har egne karanteneregler for alle som har reist sør for Dovre. Andre kommuner i Nord-Norge har langt strengere regler.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Så langt er antallet smittede i Nord-Norge langt lavere enn i Sør-Norge.

En rekke kommuner i nord har derfor innført egne karanteneregler for personer som har reist sør for Dovre.

Noen kommuner har innført enda strengere regler.

Nå ber fylkesmann Tom Cato Karlsen i Nordland om at kommunene i Nord-Norge blir enige om et felles regelverk.

– Det er en utfordring at det er mange ulike regelsett som gjelder i ulike regioner og kommuner. Det er uoversiktlig for dem som skal forholde seg til dette. Det skaper også utfordringer for næringslivet, sier Karlsen.

Fylkesmann i Nordland, Tom Cato Karlsen.

Fylkesmann Tom Cato Karlsen ber kommunene i nord bli enige om felles regler.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Forsinke smitte

Han er i nær kontakt med sin kollega i Troms og Finnmark og har også hatt samtaler med lederne av regionrådene i Lofoten og Salten.

Tirsdag er nærmere 80 personer bekreftet smittet i Nord-Norge. De siste offisielle tallene fra FHI tilsier at om lag 2500 personer er bekreftet smittet i Sør-Norge.

Det mener Karlsen gir muligheter til å forsinke spredningen i nord.

– I helseøyemed er det en fordel om bølgen av smittede i Nord-Norge kommer senere enn i Sør-Norge, sier Karlsen.

Karlsen sier det derfor kan være klokt å se på en eller annen form for barriere mellom Nord- og Sør-Norge for å forsinke smitten i nord.

Om en slik barriere skal innføres og i så fall hvordan den skal se ut, er det opp til myndighetene å finne ut av, sier fylkesmannen.

– Noen kommuner har innført karanteneregler for folk som kommer sørfra, det kan være en løsning.

Små kommuner

Dersom smittesituasjonen blir den samme i nord som i resten av landet, mener Karlsen det vil bli ekstra utfordrende.

– Vi har mange små kommuner i nord med små ressurser. De minste kommunene har én lege. Hvis den blir syk har man et problem.

Han legger til at mangelen på smittevernutstyr gjør at det kan være lurt å forsinke smitten i nord så mye som mulig, slik at bruken av utstyret konsentreres i sør først og ikke trenger å bli spredt over hele landet.

Men ønsket om et likt regelverk handler om å skape forutsigbarhet i en landsdel med lite smitte.

– Kommunene styrer dette selv. Min oppfordring til dem er å ivareta både smittevernhensyn og næringsliv. Ingen er tjent med sykdom og dødsfall og heller ikke at næringslivet går dukken. Man må finne en gylden middelvei.

Fem tonn med utstyr står pakket og klart på lageret i Kina. Nå venter det på å bli sendt til Norge.

Fem tonn smittevernutstyr er på vei fra lageret i Kina til Norge.