Hopp til innhold

Norsk Industri raser mot kommuners egne korona-regler

Flere kommuner nekter arbeidere fra andre kommuner å møte på jobb uten først å være i karantene, ifølge Norsk Industri. – Totalt uansvarlig, sier leder Stein Lier-Hansen.

Stein Lier-Hansen

OPPRØRT: Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener kommuners innføring av lokale karanteneregler har lite med smittevern å gjøre, men at det påfører bedriftene og landet unødige kostnader.

Foto: Øyvind Nyborg / NRK

– Dette er 22/7 om igjen, hvor en løper i beina på hverandre og ulike forvaltningsnivåer ikke klarer å dra lasset sammen. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det, tordnet Stein Lier-Hansen fra podiet under en pressekonferanse i formiddag.

Han viser til at flere kommuner har innført egne karantenebestemmelser for folk som kommer utenbys fra, eller fra andre landstedeler – til tross for at Folkehelseinstituttet mener det vil ha liten effekt på spredningen av koronasmitte.

Lokale karanteneregler gjør det vanskelig for mange bedrifter.

– Dette legger helt unødige hindringer for arbeidsfolk som er avhengige av å krysse en kommunegrense for å ivareta sitt arbeid og redde egen bedrift, sier Lier-Hansen.

– Helt unødvendige kostnader

Store deler av norsk industri sliter voldsomt under korona-epidemien, med kansellerte ordre og et stort antall permitteringer.

Men det finnes også bedrifter som klarer seg relativt godt, men som nå får problemer fordi flere kommuner innfører egne karantenebestemmelser. Blant annet hindrer reglene at spesialister, som vanligvis reiser fra fabrikk til fabrikk og kontrollerer at alt er som det skal, kan gjøre jobben sin. Dette fører til at fabrikker må stanse produksjonen.

– Dette er totalt uanstendig og uansvarlig, og påfører samfunnet, bedrifter og enkeltpersoner, helt unødvendige kostnader og problemer som vi skulle vært foruten i den situasjonen vi er i nå, sier Lier-Hansen.

Etterlyser tiltak spesielt for industrien

Knut Sunde, direktør i Norsk Industri

Bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri.

Foto: Tone Buene / Norsk Industri/Presse

– Vårt bilde er relativt identisk, men enda mer alvorlig enn det NHO tegnet i forrige uke, sier bransjedirektør Knut Sunde i Norsk Industri.

Sist fredag kalte NHO-sjef Ole Erik Almlid situasjonen i norsk næringsliv for «bekmørk».

Dagens analyse fra Norsk Industri gjelder spesielt for industribedriftene, og bildet som tegnes er alt annet enn lyst.

Nå melder to tredjedeler av bedriftene som har svart på Norsk Industris undersøkelse at de har «store problemer». Halvparten av disse har permittert store deler av de ansatte, mens den andre halvparten har varslet permitteringer.

Samtidig er det problem for industrien at store deler av kostnadene er knyttet til maskiner og utstyr – kostnader som ikke forsvinner selv om man skulle permittere de fleste ansatte.

En rekke land har satt igang krisetiltak spesielt rettet mot industrien, og Sunde etterlyser liknende tiltak i Norge.

– Industrien må ha et litt større fokus i tiden framover, sier Sunde.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger