Miljøstrid om rotenonbehandling i Vefsna

– Vi må bruke gift og rotenon i Vefsna. Det er ingen annen måte å gjøre det på, sier Erling Solvang, fra Naturvernforbundet Nordland. Kurt Oddekalv mener metoden er forhistorisk.

Kurt Oddekalv og Erling

Kurt Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund er kaller rotenon forhistoriske metoder, mens Erling Solvang fra Naturvernforbundet mener det er eneste løsning for laksen.

Foto: Billy Jocobsen/NRK

At et miljøforbund anbefaler en behandling som vil skade miljøet høres ut som et paradoks, men slik forklarer Erling Solvang i Naturnvernforbundet støtte av rotenonbehandling i Vefsna.

Vi må bruke gift og rotenon, fordi det er den eneste behandlingen som fungerer mot lakseparasitter. Behandlingen vil ta livet av planter og små dyr, men disse kan komme tilbake til økosamfunnet etter et par år, sier Solvang, som er fylkesleder i Naturvernforbundet Nordland.

– Økologisk katastrofe

Naturvernforbundet er dermed helt uenig med Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund om hvordan Vefsna skal behandles for problemer med lakseparasitter.

Som NRK Nordland tidligere har skrevet, er Kurt Oddekalv sterk kritisk til rotenonbehandling.

– Rotenon er en forhistorisk måte å bli kvitt en parasitt som har vært der i tusener av år. Man bruker en haug av kjemikalier som vi finner i bensin, og utrydder mer eller mindre alt liv, mener Oddekalv.

– Naturen ordner opp

Istedenfor rotenonbehandling, mener Oddekalv at naturen selv kan ordne opp.

– Får elvene være i fred og vi lar arter blir resistente, kan vi avle videre med disse laksene. Vi står overfor en økologisk katastrofe der rotenon brukes, fastslår Oddekalv.

Oddekalv skal derfor til Vefsna selv for å stanse rotenonbehandlingen av elva, men vil ikke si hva han vil gjøre.

– Rotenon eneste kur

Erling Solvang forklarer at vellykkede behandlinger med rotenon i Nordland som Beiarn- og Ranavassdraget er grunnen til at Naturvernforbundet støtter rotenonbruk også i Vefsa.

Han avviser også Oddekalvs løsning med å la naturen selv ordne opp og legger seg på samme linje som Direktoratet for naturforvaltning.

– Å la naturen ordne opp selv er en mulighet som kan fungere, men det er få plasser hvor det har fungert. Det er viktig at folk i distriktene får bygd opp igjen laksestammene, uttaler Solvang.