– Vi frykter ingen kollaps for Sea Kingen

De gamle Sea King-redningshelikoptrene vil trolig fly uten store problemer, til de nye redningshelikoptrene kan overta i 2020. Det mener sjef for 330 skvadronen, Svein Tore Pettersen.

Svein Tore Pettersen i 330

VIL FLY: Skvadronsjef Svein Tore Pettersen advarer mot å kutte ambulanseoppdragene som Sea Kingen utfører hvert år. – Luftambulansedelen utgjør betydelig og verdifull trening for skvadronen, sier han.

Foto: NRK

Forsvarets gamle redningshelikoptre er i så dårlig stand at bruken av dem må begrenses. Motorhavari og delemangel gjør at de over 40 år gamle helikoptrene stadig må settes på bakken. I dag tar redningsinspektør Stein Solberg ved Hovedredningssentralen Sør-Norge til orde for at vanlige luftambulanser bør ta over mange av oppdragene de aldrende redningshelikoptrene i dag tar.

– I dag er over halvparten av oppdragene redningshelikoptrene er på ambulanseoppdrag som ofte kunne vært utført av andre, mener redningsinspektøren.

– Viktig for beredskapen

Baser 330 skvadronen

330-skvadronens baser.

Foto: Joakim Nordström

Sjefen ved 330 skvadronen i Bodø stiller seg undrende til utspillet fra kollegaen i sør.

– Vi forholder oss til pålegget om å drive luftambulansetjeneste på vegne av staten. I tillegg til det har vi omfattende flytimekrav. For å klare å holde alle besetningene våre operative må vi fly mellom 4.200 og 4.400 flytimer i året, sier sjef for 330 skvadronen, Svein Tore Pettersen.

Luftambulansedelen utgjør betydelig og verdifull trening for skvadronen.

– I tillegg får besetningsmedlemmene våre verdifull pasientkontakt som kan overføres til søk og redningsoppdrag, sier han til NRK.no

Kuttes luftambulnanseoppdragene, må 330-skvadronen fly annen type trening for å kompensere for de tapte flytimene.

– Slik vi ser det er luftambulanseoppdragene en god måte å bruke allerede investerte midler på for samfunnet, sier Pettersen.

Dårlig vær og vanskelige operasjoner

Hver eneste flytime med et Sea King redningshelikopter koster i dag 200.000 kroner, over dobbelt så mye som det koster å leie inn private, moderne redningshelikopter. Det er også fire ganger så mye som det koster å fly luftambulanse.

– Men i dårlig vær kan ikke ambulansehelikoptrene kan fly. Da er det bare Sea Kingen som duger. Sea Kingen brukes og forbindelse med kompliserte pasienter som krever mye behandling om bord. Spesielt i forbindelse med kuvøsetransport av små, sårbare barn, hvor vi har behov for å ha med et helt kuvøseteam, sier Pettersen.

– Frykter ikke kollaps

Svein Tore Pettersen mener at de 40 år gamle flyene vil holde til de 16 nye AgustaWestland overtar for Sea King-helikoptrene innen 2020. Men han kan heller ikke garantere det.

– Ingen kan garantere noe som helst når det gjelder helikoptre og beredskap. Men jeg kan garantere at vi kjenner Sea Kingen så godt at vi vet om alle potensielle feilene vi kan få på helikoptrene.

I dag er helikoptrene så gamle at de krever kontinuerlig vedlikehold og reparasjon. De står stadig oftere på bakken med teknisk svikt.

– Vi er veldig gode på å reparere Sea Kingen, og vi har bevist gjennom 40 år at vi har klart å opprettholde beredskapen. Derfor tror jeg med stor grad av sikkerhet si at vi skal klare å holde en høy beredskap også fram til 2020. Vi har satt i verk en god del tiltak sammen med Justisdepartementet for å sikre tilgangen på reservedeler. Vi frykter ingen kollaps for Sea Kingen, sier han til NRK.no.

Klipp fra Brennpunkt-dokumentaren Utredningshelikopter

Hovedredningssentralen på Sola merker konsekvensene av gamle Sea King-maskiner som må tilbringe stadig mer tid på bakken på grunn av nødvendig vedlikehold og uforutsette problemer.