Frykter forsvarskutt og baseflytting

Fredag ble forsvarssjefens anbefalinger om milliardkutt gjort kjent for de ansatte. Nå uttaler Forsvaret at de frykter tap av både arbeidsplasser og baseflytting

Frykter Kystvakta vil bli flyttet etter kutt

Flere kilder melder om kutt, ryktene svirrer, svarene er få og må tolkes. Men Kystvaktens ledelse på Sortland kan trolig bli flyttet igjen.

I vår fikk NRK tilgang på interne notater og graderte dokumenter som viser at en rekke baser og militærleirer er i spill når forsvarssjefen skal legge fram sitt fagmilitære råd for regjeringen til høsten.

Dokumentene som blant annet er en såkalt konseptuell innretning basert på vurderinger fra kjernegruppen og føringer fra forsvarssjefen selv – tegner et helt nytt basekart i Norge.

Fredag ble forsvarssjefens anbefalinger om kutt for å spare mellom 10 og 15 milliarder kroner gjort kjent for de ansatte. Nå kommenterer de tillitsvalgte denne informasjonen.

– Forsvaret er i en krise, sier tillitsvalgt Bjørn Tore Woll i Norges offisersforbund.

Usikre på fremtiden

De hovedtillitsvalgte for ansatte i forsvaret er på Kystvakta på Sortland. Arbeidstagernes rettigheter skal sikres i omstillingen forsvaret må igjennom. Men mange ansatte i forsvaret er likevel usikre på framtida.

– Det er en bekymring selvfølgelig, fordi man kan risikere at noen arbeidsplasser forsvinner, sier Thor Manum, som er hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund Sjøforsvaret.

I 2012 ble Kystvakta flyttet fra Oslo og Bergen til Sortland for å styrke besetningen i nord og for å ivareta Kystvakta.

– Vi håper at fornuften råder og at kystvakta får fortsette som en sterk organisasjon, sier sjef for kystvakten, Steve Olsen.

Rammer Sjøforsvaret hardest

Nettsiden aldrimer.no skriver at kuttene vil ramme Sjøforsvaret hardt med færre seilingsdøgn i nordområdene. Men på kystvakta har de vanskelig for å tro at Stortinget til syvende og sist vil flytte kystvakta til Bergen.

Lekkasjen sier også at en rekke andre militære anlegg og avdelinger i nord er foreslått nedlagt.

– Hvis ryktene er riktige er det katastrofalt for området rundt Harstad og regionen, sier Woll.

Woll legger til at resultatet kan føre til en styrking andre plasser, men for den militære avdelingen i nord kan det bli tøffe tak.

Første oktober får forsvarsminister, Ine Eriksen Søreide, kuttlista fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen. Forsvarssjefen mener det må spares et sted mellom 10 og 20 milliarder kroner dersom politikerne ikke vil gi forsvaret pengene forsvarssjefen ber om.