Frp: – Feil å knipse alle for å ta noen fartssyndere

– Dette handler om at alle blir mistenkeliggjort for råkjøring, sier statssekretær Bård Hoksrud i Frp. Nå vil Ap fri til KrF og Venstre for å få mer gjennomsnittsmåling av fart.

Mindre råkjøring med gjennomsnittsmåling

Arbeiderpartiet vil ha flere gjennomsnittsmålinger for å få ned antallet trafikkulykker, men Fremskrittspartiet mener dette er inngripen i folks privatliv. Her i Hadsel har ordningen hatt stor suksess.

NRK fortalte i går at UP, Statens vegvesen og bilistene selv ønsker seg flere strekninger med gjennomsnittsmåling for å få ned farten og antallet alvorlig ulykker. I fjor døde 150 personer i trafikken i Norge.

Gjennomsnittsmåling foregår slik at det tas bilde når du kommer til den første fotoboksen, og et nytt når du kommer til den andre boksen. Tida du bruker mellom fotoboksene avgjør om du har kjørt for fort på strekningen.

Men regjeringa mener det ikke finnes nok dokumentasjon på at tiltaket har positiv effekt, og har foreløpig sagt nei. Dessuten har overvåkingssystemet en prinsipiell side.

Bård Hoksrud

Det er viktig å ha med seg at alle blir fotografert og i utgangspunktet mistenkt for å ville kjøre for fort. – Dette handler om personvern, og er en større greie enn bare trafikksikkerhet, sier Bård Hoksrud.

Foto: Åserud

– Det blir helt feil å ta bilder av alle trafikanter for å ta noen fartssyndere. Du kan ikke mistenkeliggjøre alle. Dette er en inngripen i folks privatliv, sier statssekretær Bård Hoksrud (Frp).

Partiet er mer opptatt av at vi skal ha trafikksikkerhetstiltak, som midtdelere, firefelts motorvei og rumlefelt.

Vil ha flere midtdelere

– Det er mye mer trafikksikkerhet i en midtdeler enn i en strekning med gjennomsnittsmåling. Mer holdningsskapende arbeid for å få folk til å senke farten er også et godt tiltak, sier han til NRK.

Stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik, som er medlem i Transportkomiteen på Stortinget kaller utspillet fra Frp populistisk.

– Populistisk utspill

– Her setter Frp et populistisk utspill opp mot liv og helse, og det beklager jeg, sier Juvik.

Kjell Idar Juvik

Kjell Idar Juvik og Arbeiderpartiet vil ha flere gjennomsnittsmålinger for å få ned antallet trafikkulykker.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell

– Når vi har gode, effektive og ikke minst billige løsninger må vi ta dem i bruk. Det er vel og bra med midtdelere, men alle vet det er ikke gjort over natta å sette opp midtdelere i vårt langstrakte land.

På mange strekninger er det heller ikke økonomi eller muligheter til å bygge midtdelere.

– Da må vi se på midlertidige tiltak. Her har vi et tiltak hvor vi kan dokumentere opptil 50 prosent reduksjon i ulykker. UP, Statens vegvesen, fylkene og bilistene vil ha dette.

Juvik har liten sans for Hoksruds personvernargument.

– Dersom det viser seg at du har holdt fartsgrensen, blir bildene slettet umiddelbart. Det betyr at disse bildene aldri blir lagret eller gjort tilgjengelig.

Frir til KrF og Venstre

Nå vil Arbeiderpartiet fri til KrF og Venstre i Stortinget for å prøve å få et flertall for å for å høre om de vil se på saken.

– Vi vil ta saken opp i Stortinget, så får vi se, sier stortingsrepresentant Kjell Idar Juvik fra Arbeiderpartiet.