Frp-ordfører åpner for å gi kirkeasylant opphold

Hadsel-ordfører Kjell Børge Freiberg mener saken til muskelsyke Bogdan Gerasimov bør behandles på nytt.

Bogdan og Jelena

Bogdan og Jelena Gerasimov har vært seks år i kirkeasyl.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen

I Vesterålen sitter den alvorlig syke kirkeasylanten Bogdan Gerasimov i kirkeasyl sammen med storesøsteren Jelena. Beskjeden fra justisminister Anders Anundsen om at alle kirkeasylanter skal ut før jul, gjør at de frykter for at politiet snart skal komme og hente dem.

– Tanken på at politiet skulle gå inn i kirka og hente ham ut med makt er nesten for grusomt å tenke på. Jeg tror ikke noen politifolk i Vesterålen ønsker seg den jobben. Vi er imidlertid oppriktig bekymret for at de skal få det pålegget, sier Kari Øverli i Pinsemenigheten på Stokmarknes.

Krever løsning

Ordfører Kjell Børge Freiberg i Hadsel representerer Frp og justisministeren som har sagt at kirkeasylet skal avvikles. Selv synes han Bogdan-saken er vanskelig .
Han mener støttegruppas utrettelige arbeid overfor dette søskenparet sier mye om hadselværingene.

– Vi føler omsorg for mennesker som har det vanskelig. Og det er ingen tvil om at dette søskenparet har det vanskelig. Norske utlendingsmyndigheter har gitt avslag om opphold, og der står saken. Det må man finne en løsning på.

Freiberg er ikke fremmed for at søskenparet må få en ny vurdering.

– Ja, de bør kanskje det, sier han til NRK.

Fred Børre Freiberg og kriseteam

Hadsel-ordfører Kjell Børge Freiberg åpner for at saken til søskenparet bør få en ny behandling.

Foto: JOHN INGE JOHANSEN

I seks år har søsknene vært i kirkeasyl pinsemenighetens lokaler i Tømmervika i Vesterålen. 18-åringen Bogdan lider av den sjeldne sykdommen Duchenne syndrom, som gjør at musklene sakte, men sikkert svinner i kroppen. Snart vil også musklene som beveger lungene slutte å virke.

– Bogdans sykdom bli stadig verre. Han vil trenge mye hjelp i årene framover. Om ikke lenge vil han bli helt avhengig av pustemaskin og slimsugeapparat for å overleve, sier Bogdans storesøster Jelena Gerasimova.

– Må opphøre

– Alle i Hadsel kjenner til den tragiske situasjonen dette søskenparet befinner seg i. Kirkeasyl er utfordrende, det er et system utenfor systemet. På et eller annet tidspunkt må det opphøre. Du kan ikke leve i ei kirke til evig tid, det tror jeg alle er enige i, sier ordføreren til NRK.

I mars 2007 kom da 11 år gamle Bogdan Gerasimov sammen med sin søster til Norge. Søskenparet søkte om asyl i Norge på humanitært grunnlag, men fikk endelig avslag i 2010.

De siste årene har guttens helsetilstand blitt forverret, og støttegruppa og Bogdans advokat Halvor Frihagen mener at utlendingsmyndighetene må se på saken en tredje gang.

– Vi har skaffet nye dokumenter fra Russland, som viser at Bogdan ikke vil få pustehjelp i hjemlandet når sykdommen forverres. Det er nye opplysninger i saken. Vi mener dokumentasjonen gir grunnlag for å gjøre om vedtaket. Blir han sendt ut, risikerer han å dø, sier advokaten.

Vil gjøre ny vurdering

Norske utlendingsmyndigheter undersøkte stoda i Russland da de ga gutten avslag i 2010. De mente da at det russiske helsevesenet garanterte at det ikke er farlig for Bogdan å returnere. De nye opplysningene som støttegruppa mener dokumenterer at Bogdan er i livsfare dersom han sendes tilbake, er sendt til Utlendingsnemnda (UNE). Nemnda bekrefter at dokumentasjonen er mottatt.

Freiberg mener norske myndigheter må finne en løsning for Bogdan og Jelena.

– Om løsningen er å sende dem tilbake, kan diskuteres. En løsning kan være å gi dem opphold. Den vurderingen er det ikke vi som avgjør.