Fremskrittspartiet vil utestenge fartøy som dumper søppel fra norske farvann

Frps miljøpolitiske talsmann er provosert etter å ha sett dette videoklippet fra Kystvakten. Nå vil han ha strengere straff for fartøy som dumper avfall i norsk farvann.

Kystvakten oppdager utenlandske fartøy som tilsynelatende dumper søppel i norske farvann.

Her er videoklippet fra Kystvakten som viser at skipet kaster pappesker over bord i Barentshavet.

Politikeren ønsker en tidsbegrenset utestengelse for fartøy som dumper avfall i norske farvann, og at bøtelegging ikke er avskrekkende nok.

– Det er totalt uakseptabelt. Vi må ha en strengere holdning til dette og statuere et eksempel som viser at dette ikke er akseptabelt i Norge, sier han til NRK.

– Jeg ser ikke bort fra at vi må utestenge de fra norske farvann i en tidsbegrenset periode. Da er straffen såpass sterk at man vil tenke seg om flere ganger før man kaster ting, sier han.

Nå varsler partiet at de vil ta saken opp med Klima- og miljødepartementet og se om dagens reaksjonsmuligheter er strenge nok.

– Får man ei bot på 10.000 kroner for å kaste flere kasser med søppel, svir ikke det nok. Dette er store internasjonale selskaper vi snakker om, sier han.

– Dette er åpenbart et problem.

Saudland er enig i at det er forskjell på hva som eventuelt kastes over bord. Sjøfartsdirektoratet uttalte sist uke at det er tydelig at det kastes avfall fra fartøyet og at det kan se ut som pappesker som kastes.

Gisle Meininger Saudland

Miljøpolitisk talsperson i Frp, Gisle Meininger Saudland mener sterkere reaksjoner enn bøter må til.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Her er det ikke bananskall de hiver over bord, her er det kasser på kasser. De påstår selv at de ikke inneholder noe, men det er jo enkelt å påstå når man er tatt med buksene nede. Her er det i alle fall forsøpling det drives med, sier Saudland.

var ulovlig og tar selvkritikk for kastingen.

– Vi ser at forsøpling og problemet rundt forsøpling i havet er et økende problem. Norske strender fylles opp med plast og søppel. Det er åpenbart et problem, og strider mot vanlige folks oppfatning hvor vi er opplært til å plukke opp etter oss, sier han.

Sjøfartsdirektoratet jobber med å gjennomgå saken

Juristene i Sjøfartsdirektoratet jobber nå med å gjennomgå informasjon som ble innhentet i forbindelse med dumpingen.

– Så vil vi sende en redegjørelse til rederiet om lovbruddet og at de kan bli pliktige å betale et straffegebyr. Rederiet skal så få gi sin forklaring, før det blir vurdert straffegebyr og størrelse på dette, sier kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus.

Aarhus sier denne type straffegebyr kan variere fra 10.000 kroner til 500.000 etter alvorlighetsgrad og forsettlighet.

Ettersom tråleren jevnlig anløper norske havner og det ikke blir ansett som en risiko for at selskapet ikke betaler et eventuelt gebyr, ble det ikke lagt noe forbud mot videre ferdsel.