Freddy (37) har fått et bedre liv etter at Synøve begynte med maratonvakter

En ny studie over fem år viser at beboerne i bofellesskap ble betraktelig roligere og medisinbruken ble kraftig redusert etter at de ansatte begynte å jobbe «nordsjøturnus».

Lange vakter gir gode resultater for pasientene.

MARATONVAKTER: Freddy (37) er blind og bor ved Lillevollen bofellesskap i Bodø. Han har fått et bedre liv etter at Synøve Solbakken begynte å gå 13 timers vakter.

Freddy (37) er blind og har autisme og trenger hjelp i hverdagen. Og selv om klokken nærmer seg 15.00, er barnevernspedagog Synøve Solbakken bare halvveis inn i arbeidsdagen.

Vi er til stede for dem hele tiden. Vi har både helger og hverdager sammen med dem, og vi sover middagshvil samtidig om vi vil.

Evaluerte forsøket

Ved Lillevollen bofellesskap for funksjonshemmede jobber nemlig de fleste av de 29 ansatte vakter på 13 timer med dispensasjon fra arbeidsmiljøloven. Nå er erfaringene de siste fem årene blitt evaluert med oppsiktsvekkende resultater ifølge en studie som presenteres i dag.

– Beboerne har fått et bedre liv, de som jobber der er fornøyd med å gå i langturnus og ledelsen har mer tid til ledelse og mindre tid til administrasjon, sier klinisk vernepleier, Anne Liv Engbråten ved Nordlandssykehuset.

Synøve Solbakkens turnuslister

Etter at Synøve Solbakken begynte å jobbe langvakter får hun lengre friperioder. Det setter hun stor pris på.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Ifølge henne er det første gang i Norge at man har evaluert effekten av langvakt-turnus over en fem års-periode.

– Resultatet er oppsiktsvekkende. Blant annet er beboerne blitt betraktelige roligere, og medisinbruken er kraftig redusert. En beboer har for eksempel gått fra å bruke over 3000 milliliter beroligende medikamenter i året til under 100, sier Engbråten.

Langturnus og lange skift

Siden 2008 har barnevernspedagog Synøve Solbakken, jobbet en i såkalt langturnus. På den måten får beboerne et stabilt personale uten helgevikarer, mens de ansatte får lengre perioder med fri.

– Jeg jobber en arbeidsuke, før jeg får seks dager fri, så har jeg fire og en halv dag på jobb igjen, før 10 dager fri, så en ny arbeidsuke før tre uker fri. Slik går turnusen hele året, forklarer Solbakken.

Men så langt har fagforeningene vært skeptiske til effekten av lange vakter i helsesektoren. En undersøkelse gjort blant ansatte som jobber på sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleien viser at over halvparten har opplevd at risikoen for å gjøre alvorlige feil øker i svært stor eller stor grad når de jobber lange vakter.

Det mener Solbakken det ikke er grunn til å bekymre seg for der hun jobber.

– Jeg tror ikke det er noe fare for vi som arbeider her. Jeg og mine kollegaer blir ikke slitne her, og det er behov for vår tilstedeværelse.

Kan redusere uønsket deltid

Turnus-sak

Avdelingsleder Wenche Klingen, klinisk vernepleier Ann Liv Engbråten, barnevernpedagog Synøve Solbakken og virksomhetsleder Randi Huus i Bodø kommune foran Lillevollen bofellesskap

Foto: Adrian Dahl Johansen

Ifølge tall fra kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon jobber kun 30 prosent av de ansatte i pleie og omsorgssektoren i Norge jobber i dag i full stilling. Virksomhetsleder Randi Huus i Bodø kommune håper mer bruk av langturnus kan gjøre tallet høyere.

– Vi har gode erfaringer på at dette er positivt. Det blir nå helt naturlig å utvide ordningen til flere deler av tjenesten. Vi ser at effekten både i forhold til ansatte og brukerne er veldig god.