Hopp til innhold

Folk i Steigen sa nei - nå vil politikerne likevel fri til Bodø

Et flertall av folket i Steigen sa i sommer nei til å bli en del av en storkommune i Storsalten, likevel har kommunestyret nå bestemt seg for å ta en ny prat med Bodø om ekteskap. Det gleder kommunalminister Jan-Tore Sanner (H).

Kommunestyret i Steigen vil fri til Bodø

Et flertall av kommunestyret i Steigen stemte i dag ja til å fortsette forhandlinger om å bli en del av Bodø.

Foto: Ole Dalen / NRK

Statsråd Jan Tore Sanner

Kommunalminister sier flere kommuner har varslet at de vil gå flere runder.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det er en krevende beslutning Steigen har tatt, men jeg er sikker på at det vil vise seg å være riktig, først og fremst fordi de vil få helt andre og bedre muligheter til å sikre innbyggerne gode tjenestetilbud i tiårene som kommer, sier Sanner.

Og ministeren tror flere kommuner vil komme etter. Det var Arbeiderpartiet, Sv, Venstre, Høyre og Frp som onsdag ettermiddag sa ja til å starte samtaler om sammenslåing med Bodø. Vedtaket ble fattet med 10 stemmer mot 7 stemmer, Senterpartiet og Rødt stemte mot.

– Skal vi gi Steigen et godt tjenestetilbud, så må vi gjøre dette, sier Fred Eliassen i Arbeiderpartiet i Steigen.

Folket sa nei

I vår sa 64 prosent av innbyggerne nei til å bli en del av Stor-Salten, og kommunestyret vedtok i juli at de ikke skulle forhandle om en sammenslåing.

– Det tøffeste for oss var at folkeavstemninga var rådgivende. Men jeg opplever at folk er mer oppmerksom på realitetene nå enn de har vært tidligere. Nå har altså Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre likevel fått med seg et flertall til å drøfte ekteskap alene med Bodø, sier Eliassen.

Kommunen går med underskudd

Bakgrunnen for at saken kommer opp på nytt er at Steigen er i en alvorlig økonomisk situasjon, og står i fare for å måtte gjøre store kutt innen skole og eldreomsorg. I sommer ble det også klart at kommunene har fått utsatt frist fra kommunaldepartementet til å frivillig slå seg sammen.

– Det er sånn at det er de sittende kommunestyrerepresentantene som har ansvaret for å ta avgjørelser. Vi får umiddelbart 60 millioner i støtte fra staten dersom vi slår oss sammen, sier Eliassen.

Ordføreren vil ikke

Asle Schrøder

Ordfører Asle Schrøder (Sp) vil ikke at kommunen hans skal bli en del av Bodø, men i dag sa kommunestyret i Steigen ja til å forhandle med naboen i sør.

Foto: Ole Dalen / NRK

Nå forventer han at ordføreren, som stemte mot forslaget, går inn med hud og hår i forhandlinger med nabokommunen i sør.

– Jeg er uenig i vedtaket, men vil følge flertallet og gjøre mitt beste for Steigen, sier ordfører Asle Schrøder (Sp) til NRK etter møtet.

170 kommuner vil slå seg sammen

Kommunene har fått utsatt fristen fram til nyttår med å bestemme seg for om de skal slå seg sammen dersom de ønsker den økonomiske gulrota fra staten. Stortinget skal behandle kommunereformen våren 2017. Ifølge kommunalministeren har så langt 170 kommuner sagt at de vil inngå ekteskap med en nabo. Og det kan bli flere.

– Det var flere kommuner som før sommeren varslet at de ville gå nye runder, og det er flere kommuner som har starta opp nå i høst.De ser at de vil stå sterkere med andre kommuner og har derfor har starta forhandling om å bygge ny kommune, sier Sanner.

Det er 50 år siden siste store kommunereform, og ministeren mener tiden er moden for endringer.

– Kommunene har fått veldig mange nye oppgaver de siste ti årene, og det blir flere eldre i årene som kommer, så det er viktig og riktig at lokalpolitikerne ser hvordan de kan sikre økonomisk forutsigbarhet og sikre gode tjenestet til innbyggerne. For til syvende og sist handler om barnehage, skole og eldreomsorg.