– Kommunereformen i Nordland har blitt en kjempefiasko

Nordland er med sine 44 kommuner det fylket i Norge med desidert flest kommuner. Og sånn kommer det til å fortsette, med mindre Jan Tore Sanner starter med utstrakt bruk av tvang.

Norvoll

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll betegner kommunereformen som en fiasko.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Nordlands øverste politiske leder kommer med en knallhard dom over Jan Tore Sanners kommunereform.

– Det er ingen tvil om at kommunereformen er en fiasko i Nordland og en kjempefiasko for kommunalministeren, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Han er leder for det fylket i Norge med desidert flest kommuner, 44 i tallet. Flere av dem har under 1000 innbyggere og anstrengt kommuneøkonomi, men ingen har klart å bli enige med hverandre.

Folkeavstemningen og kommunestyrevedtakene har som regel endt med nei til sammenslåing, og hvis en kommune først har sagt ja, har naboen sagt nei.

– Trykket for hardt på

Norvoll mener kommunaldepartementet selv sitter med en del av ansvaret for at kommunereformen ender med så få frivillige sammenslåinger.

– De har nok trykket for hardt på. Prosessen startet bra, men så ble det nesten et krampaktig fokus på å få kommunene til å bli størst mulig. Da er det ikke rart at man går på grunn, sier Norvoll.

Fylkesrådslederen skulle gjerne sett at det hadde blitt sammenslåinger i Nordland, og mener de små kommunene vil slite med å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne.

– Hadde regjeringen tidlig vært mer tydelig på hva slags oppgaver kommunene skulle få, og vært tydelige på at kommunene skulle få større makt over liv og leven, ville nok folket vært mer med også, spår han.

På landsbasis går det bare marginalt bedre enn i Nordland. Etter at over halvparten av kommunestyrene i Norge har tatt stilling til om de ønsker å slå seg sammen med naboen, viser fasiten så langt at det er stor overvekt på neisiden.

Det blir knapt nok noen store regionskommuner, som regjeringen har vært opptatt av.

– Leit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er de uenige i kritikken fra fylkesråden og viser at kommunereformen fører til flere kommunesammenslåinger, enn det har vært til sammen de siste 50 årene. Ifølge departementet bor halvparten av landets befolkning nå i kommuner som er positive til å slå seg sammen med andre.

Ellingsen

Statssekretær Grete Ellingsen synes det er leit at ingen kommuner i Nordland har funnet sammen.

Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

– Landet rundt har det vært gjennomført et imponerende arbeid for å finne gode løsninger for nye og sterke kommuner. Mange kommuner ser at de vil stå sterkere sammen og har fattet vedtak om å bygge kommuner, sier statssekretær Grete Ellingsen (H).

Den tidligere Sortlandsordføreren beklager likevel at ingen kommuner i hjemfylket Nordland har funnet sammen.

– Jeg synes det er leit at ikke noen kommuner i Nordland har grepet denne muligheten. Mange kommuner er for små for de store oppgavene de allerede har ansvar for. Mange sliter med små og sårbare fagmiljø. Samtidig står kommunene overfor en demografisk utvikling som gir økt andel eldre og færre i yrkesaktiv alder, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..