Politikere i Steigen snur og vil til Bodø

Alvorlige økonomiske utfordringer gjør at kommunestyret i Steigen skal behandle sammenslåing med Bodø på nytt. – Vi har slått oss sammen med kommuner med krevende økonomi tidligere, sier ordfører i Bodø.

Ida Maria Pinnerød

Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, er godt kjent med at politikerne i Steigen er i tenkeboksen, men er likevel overrasket over at de nå vil ta opp igjen saken i kommunestyret.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

– Realitetene har begynt å opp for Steigen kommune. Nå ser vi at vi er i ferd med å rasere velferdstilbudet, sier Tarald Sivertsen, gruppeleder for Høyre i Steigen.

Tarald Sivertsen

Gruppleder for Høyre i Steigen, Tarald Sivertsen, mener de økonomiske realitetene har begynt å gå opp for kommunestyret.

Foto: Gorm Kallestad/NTB

Fristen for å vedta et samarbeid mellom kommunene i Salten og Bodø gikk ut 1. juli i sommer. Kommunestyret i Steigen vedtok da å si nei til en intensjonsavtale med Bodø.

Nå snur flere av politikerne og ønsker å gjenoppta samtalene med Bodø. Det skal være den økonomiske situasjonen i kommunene som gjør at lokalpolitikerne har endret oppfatning.

Etter mitt syn er det ikke så mye som har endret seg, men politikerne kvier seg for å redusere tjenestetilbudet i skole og helse, og da kan et slikt forslag få flertall

Asle Schrøder, ordfører i Steigen

Sammen med partiene Venstre og Arbeiderpartiet har Høyre bedt om at kommunereformen settes på sakslisten for kommunestyremøtet 7. september. I saksutredningen står det blant annet:

«Steigen kommune er i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og står nå oppført som en ROBEK-kommune. Kommunens løpende driftsutgifter ligger rundt 10 millioner kroner høyere enn driftsinntektene, og ved utgangen av 2016 ligger vi an til å ha et akkumulert underskudd anslått til 28 millioner kroner»

– Vi kan måtte legge ned tre skoler, legge ned flere avdelinger på sykehjem og kutte på veivedlikehold. Det er hard lut fylkesmannen kommer med til Steigen kommune, sier gruppeleder for Høyre i Steigen, Tarald Sivertsen.

– Kan få flertall

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt kommunene som ønsker det en ny frist ut året til å gjenoppta forhandlingene om sammenslåing. Det er denne muligheten politikerne i Steigen nå benytter seg av.

Ordfører Asle Schrøder fra Senterpartiet mener situasjonen er den samme nå som den var sist, men ser ikke bort fra at forslaget denne gangen kan få flertall.

Steigen-ordfører Asle Schrøder (Sp)

Selv om ordfører Asle Schrøder er imot en sammenslåing, ser han ikke bort fra at forslaget kan få flertall på kommunestyremøtet.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– For to måneder siden gjorde vi et ganske enstemmig vedtak mot intensjonsavtalen. Etter mitt syn er det ikke så mye som har endret seg, men politikerne kvier seg for å redusere tjenestetilbudet i skole og helse, og da kan et slikt forslag få flertall, mener Schrøder.

Selv mener han at kommunen er best tjent med å håndtere situasjonen på egenhånd, og peker på at 64 prosent stemte imot sammenslåing i folkeavstemmingen.

Ikke bekymret

I Bodø er ikke ordfører Ida Pinnerød bekymret for at økonomien i Steigen kan ødelegge et eventuelt ekteskap mellom kommunene.

– Vi har slått oss sammen med kommuner med krevende økonomi tidligere, men disse diskusjonene må vi ta etter at kommunestyret i Steigen har tatt sin avgjørelse. Vi er godt kjent med situasjonen i Steigen og vet at lokalpolitikerne har vært i tenkeboksen, sier Pinnerød.

Kommunestyret i Steigen skal behandle forslaget 7. september.