Flertall mot oljeutvinning i nord

Men befolkningen i Nordland er delt i spørsmålet om konsekvensutredning, viser ny meningsmåling.

Bunesstranda fra Trolldalen

FLERTALL MOT: Men folk er delt på midten når det kommer til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Lofotodden Nasjonalpark

Tina Andersen Vågenes

GODE TALL: Tina Andersen Vågenes i Natur og Ungdom håper motstander øker mer i tiden fremover.

Foto: Natur og Ungdom

En ny meningsmåling som er utført av markeds- og samfunnsanalysebyrået InFact viser at det fortsatt er en overvekt av oljemotstandere i Nordland.

Hele 46,5 prosent sier nei til å sette i gang med oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, mens 32 prosent sier ja.

Motstanden øker mest blant de unge, og særlig hos kvinner. Det gleder sentralstyremedlem Tina Andersen Vågenes i Natur og Ungdom.

– Det er fantastisk å se. At det er økende motstand ett år etter valget i fjor, gir oss tro på at kampen også kan vinnes neste gang, sier hun til NRK.

Hun tror undersøkelsen også vil gjenspeile seg i det politiske landskapet.

– Økt motstand er noe som politikerne må ta hensyn til, mener Vågenes.

– Håper motstanden øker

Men mens flertallet generelt er mot oljeboring, er det fylket delt på midten i spørsmålet om konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja.

Her svarer 39,6 prosent ja, mens 39,1 prosent sier nei.

Menn er mest positiv til oljeaktivitet i disse områdene. Vågenes synes det er synd at ikke flere viser mostand også med tanke på konsekvensutredning.

– Folk tenker kanskje ikke helt over at konsekvensutredning er første steg på veien mot oljeboring. Ordet har kanskje en mer positiv klang, tror hun.

Vågenes håper motstanden øker mer inn mot neste valg, slik at områdene kan vernes permanent mot oljeutvinning.

– Tallene er interessante

Gro Brækken

HÅPER PÅ MER AKTIVITET: Administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass mener mer industriell aktivitet vil gi mange positive ringvirkninger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Også administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass synes tallene er positive.

– Jeg synes tallene er interessante, og jeg synes det er positivt at det er nesten 40 prosent som fortsatt er opptatt av å få til en konsekvensutredning.

– Hva tenker du om flertallet som er mot oljeutvinning generelt?

– Jeg synes ikke det er så veldig rart at man er skeptisk inntil man har fått de svarene som en konsekvensutredning vil gi, sier Brækken.

Hun mener det er viktig å få større industriell aktivitet i Nord-Norge, og at det vil gi mange arbeidsplasser mellom Helgeland og Harstad.

– Det siste året har vi klart å få til en omsetning i Nord-Norge på nesten fem milliarder kroner. Dette er viktig for utviklingen av hele Nord-Norge og for generasjonene som kommer etter oss, avslutter hun.