NRK Meny
Normal

– Har brukt milliarder på et umoderne miljøtiltak

De siste ti årene har fjernvarmenettet i Norge blitt bygd ut for flere milliarder kroner. Men kritikerne mener løsningen er både umoderne og lite miljøvennlig.

Feil på fjernvarmeanlegget Akersgata

FJERNVARME GJENNOM ISOLERTE RØR: Fjernvarme er bygget ut eller er under utbygging i 92 % av alle byer på mer enn 10 000 innbyggere. Nå får løsningen kritikk.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy/NRK

Tore Strandskog

KRITISK: Tore Strandskog i Norsk Teknologi mener norsk fjernvarmeutbygging har vært alt for omfattende.

Foto: Norsk Teknologi

– I mange tilfeller ville en god, gammeldags panelovn vært både bedre og mer miljøvennlig enn å benytte seg av fjernvarmeanlegg, sier direktør for næringspolitikk, Tore Strandskog i Norsk Teknologi.

Han mener den storstilte fjernvarmeutbyggingen som har forgått i Norge i løpet av de siste ti årene har vært lite vellykket.

– I sin iver etter å være miljøvennlig har nok mange politikere overinvestert i dette tiltaket. Men med tanke på både økonomi, forbrukerperspektiv og miljøhensyn har satsingen i stor grad vært unødvendig og lite vellykket, mener Strandskog.

Forbrenner palmeolje og plast

I Norge er det i dag mer enn 40 selskaper som produserer og distribuerer fjernvarme og antallet er økende.

Prinsippet med fjernvarme er at vann varmes opp ved å forbrenne for eksempel søppel og treverk, som så transporteres i isolerte rør til forbrukeren, der det igjen kan brukes til varmtvann og oppvarming av boligen.

– Tanken bak fjernvarmeanlegg er god nok. Alle ønsker jo å bli kvitt søppel og annet avfall på en miljøvennlig måte, men dessverre er det en del faktorer som gjør at denne energiformen ikke blir så miljøvennlig likevel, sier Strandskog.

– I mange tilfeller ville en god, gammeldags panelovn vært både bedre og mer miljøvennlig enn å benytte seg av fjernvarmenanlegg.

Direktør for næringspolitikk, Tore Strandskog i Norsk Teknologi

Han påpeker at miljøeffekten av et fjernvarmeanlegg vil avhenge av hva som forbrennes.

– Mange forbrukere bruker plastposer når de kaster søppel. Når det forbrennes slippes det ut CO2, noe som er lite gunstig for miljøet.

Strandskog sier også at mye søppel eksporteres ut av landet og at mangel på søppel får flere uheldige effekter for norske forbrenningsanlegg.

– Det betyr at søppelavfallet må erstattes med annet brennbart materiale. Da har vi sett at det i stedet for søppel blir brukt olje og gass, i tillegg til bioolje. Det kan for eksempel være laget av indonesisk palmeolje, som i seg selv er et omdiskutert produkt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Søppel2

AVFALLSFORBRENNING: Søppel er i dag den mest vanlige energikilden til norske fjernvarmeanlegg.

Foto: NRK

– Hadde aldri blitt påbegynt i dag

På landsbasis er det brukt flere milliarder kroner på fjernvarmeutbygging i løpet av de siste ti årene.

Bodø er bare en av byene der det nå pågår en omfattende ombygging. Sentrumsgater graves opp, nye rør legges og trafikken hindres. 300 millioner kroner er brukt på å gi byens innbyggere mer miljøvennlig energi. Planen er at anlegget skal være i drift høsten 2015.

Mange politikere har vært for opptatt av å være politisk korrekt istedenfor å sette seg ordentlig inn i saken. Jeg tror aldri et slikt prosjekt hadde vært påbegynt i dag.

Avdelingssjef Remi Wågan i Caverion

Men også Entreprenørselskapet Caverion, som blant annet leverer tjenester innenfor fagområdene inneklima, energisparing og rør, er enig med Norsk Teknologi i at fjernvarmeanlegg ikke er veien å gå for å få billigere og mer miljøvennlig varme, selv om fjernvarmeanlegget i Bodø skal benytte seg av treverk fra byggeplasser og ikke fra søppel.

Avdelingssjef Remi Wågan sier nye byggtekniske krav gjør at fjernvarmeanleggutbygging blir unødvendig.

– Nye bygg bruker lite energi. De er godt isolerte, tette og flere tekniske isolasjoner avgir varme. Da vil det være lite behov for å tilføre oppvarming utenfra. Derfor er det unødvendig å bygge ut et stort og kostbart vannbårent anlegg, mener Wågan.

Han tror det nå begynner å gå opp for politikerne at fjernvarmeanleggene ikke er den beste løsningen, også fordi et slikt varmeanlegg vil være vanskeligere å regulere enn andre energikilder.

– Mange politikere har vært for opptatt av å være politisk korrekt i stedet for å sette seg ordentlig inn i saken. Jeg tror aldri et slikt prosjekt hadde vært påbegynt i dag.

  • Se video: Slik produseres fjernvarme

(Presentasjonen er laget av Hafslund)

– Fjernvarme er svært miljøvennlig

Men ei som garanterer at fjernvarmeproduksjon er en god løsning er direktør Monica Andreassen i BE Varme, som driver utbyggingen i Bodø.

– Tanken bak prosjektet er at vi skal kunne skape fornybar energi, istedenfor at byggene skal ha en egen kilde i hvert bygg. Det vil være både miljøvennlig og økonomisk riktig, sier Andreassen.

Det argumenteres med at nye bygg er så energieffektive at det ikke er nødvendig med et omfattende fjernvarmeanlegg?

I dag er man lovpålagt å forbrenne avfall. Da er det langt mer fornuftig å benytte seg av den energien som oppstår, istedenfor å la varmen gå til spille.

Kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang-Berg.

– Det er et argument vi ofte hører, men vi tror at også framtidens hus vil ha noe behov for oppvarming. Da vil det være langt bedre at energien som benyttes er fornybar. For eksisterende bygg kommer denne miljøgevinsten ved å erstatte gamle oljekjeler.

– Det blir også sagt at det er for vanskelig å regulere energiforbruket med bruk av et forbrenningsanlegg?

– I et bioanlegget vi nå bygger kan vi gjenbruke ressurser som ellers går til spille, og kollektive varmesystemer som fjernvarme er fører til økt energieffektivisering hvor det er tett bebyggelse.

– Kan det bli aktuelt å installere kuldeførende rør for å på den måten regulere energibruken?

– Nå er vi i en fase av prosjektet der det ikke er planlagt å bygge kuldeførende rør. Det er snakk om store investeringer og nå konsentrerer vi oss om å levere varme, men vi utelukker ikke at det kan bli levert kjøling i nettet på et senere tidspunkt.

Fjernvarme rør

OVER HELE LANDET: Fjernvarmeanlegg finnes nå over hele landet. Her legges fjernvarmerør i bakken.

Foto: digitalkamera digitalkamera / Sørås Sørås

– Det beste alternativet

I Bodø skal det kun brukes gammelt treverk i forbrenningsanleggene, men det er søppelforbrenning som er den mest vanlige formen for fjernvarme i Norge.

Avfallsforbrenning stod i 2012 for 42,3 prosent av fjernvarmeproduksjonen, mens biobrensel var den nest største energikilden i fjernvarmeproduksjonen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kommunikasjonssjef i Norsk Fjernvarme, Trygve Mellvang-Berg, sier at også den fjernvarmen som produseres gjennom avfallsforbrenning er svært miljøvennlig.

– Å lagre restavfall på deponier ble ulovlig i 2009. I dag er man derfor nødt til å forbrenne slikt avfall. Vi mener at det da er langt mer fornuftig å benytte den energien som da oppstår, istedenfor å la varmen gå til spille. Blir avfallet eksportert ut av landet, er det også til forbrenning.

Trygve Melvang-Berg

MILJØVENNLIG: Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme avviser at innføring av fjernvarme ikke er et miljøvennlig tiltak. – Vi bruker energi som ellers ville gått til spille.

Foto: Sissel Graver/Norsk Fjernvarme

Han sier at å lagre avfall i deponier avgir fire ganger så høye utslipp som forbrenning og at forbrenning derfor er et miljøtiltak i seg selv helt uavhengig av om varmen brukes til fjernvarme.

– Selvfølgelig vil miljøeffekten avhenge av hva man forbrenner og i den sammenheng er plast en stor utfordring. Her er samfunnet avhengig av forbrukerbevissthet og at kommunene legger til rette for miljøvennlig kildesortering. Å ta vare på varmen fra forbrenningen er uansett et godt miljøtiltak.

Mellvang-Berg sier videre at andelen av fossile energikilder som benyttes i fjernvarmeproduksjonen er svært liten.

– Fossile energikilder blir først og fremst brukt som et tillegg. De siste tallene viser at olje kun utgjorde litt over to prosent av den totale energimiksen som benyttes for å produsere fjernvarme i Norge. Planen er at disse energikildene skal fases helt ut og det er vi i ferd med å lykkes med. Når det gjelder påstander om bruk av palmeolje, er jeg usikker på hva det blir siktet til. De av våre medlemmer som bruker bioolje er svært opptatt av at biooljen er både sporbar og bærekraftig.

– Denne teknologien blir også kalt umoderne. Hva tenker du om det?

– Det er jeg helt uenig i. Selve prinsippet om vannbåren varme er ikke nytt, men fordelen med denne teknologien er at den er svært fleksibel. Man kan enkelt bytte energikilder til det som er rimeligst og mest miljøvennlig i morgendagens energisystem. Mange steder, som for eksempel på Lillestrøm, er all fjernvarme allerede basert på fornybare energikilder.

– Håper det er verdt pengene

Men blant gravemaskiner og røranlegg begynner nå enkelte Bodø-politikere å sette spørsmålstegn ved om det ble gjort en feil da fjernvarmeanleggutbyggingen ble startet.

– Blir dette for gammeldags når dette en gang blir ferdig?, spør SV-politiker i Bodø bystyre, Odd Willy Hansen seg.

– Betyr det at man på kommunalt hold var for ivrig med å sette i gang denne utbyggingen?

– Det kan man kanskje si. Vi spør oss i hvert fall om utbyggingen er noe som tjener miljøet eller kraftverkene. Nå er vi spente på om det vil være verdt investeringen på 300 millioner kroner.

Bodø

FÅR FJERNVARME: Bodø er en av byene der det skal etableres fjernvarmeanlegg.

Foto: GEIR KRISTIANSEN

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.