Hopp til innhold

Så mye betaler du for søpla di

Hvor du bor avgjør hvor mye du betaler for søppeltømmingen. I Kristiansand må folk ut med over dobbelt så mye som i Trondheim. Her er de største kommunenes gebyrer.

Kildesortering

Renovasjonsgebyrene varierer mye mellom landets største kommuner, viser NRKs gjennomgang.

Foto: Oslo Ren

Størrelsen på renovasjonsgebyrene spriker kraftig mellom flere av de 25 største kommunene.

  • Se tabell lenger ned i artikkelen.

I Trondheim er det årlige gebyret for restavfall 1177 kroner. For dem som også kildesorterer blir totalgebyret 1685 kroner.

Trondheim kommer dermed rimeligst ut blant de største kommunene i landet.

Kristiansand ligger i den andre enden av skalaen med sine 3924 årlige gebyrkroner, som er prisen for et såkalt standardabonnement. Dette er det høyeste gebyret i NRKs gjennomgang.

Store variasjoner

Norske kommuner bestemmer selv hvordan avfallshåndteringen skal gjennomføres. Mange steder er det et interkommunalt selskap som tar seg av søpla fra husholdinger og industri, men slett ikke alltid på samme måte.

Dermed blir det også store variasjoner i beløpet hver enkelt av oss må betale for å bli kvitt avfallet.

Sørlandet er i en litt spesiell situasjon etter at et forbrenningsanlegg som åpnet for fire år siden, og som eies av et 20-talls kommuner, har fått økonomiske problemer.

Stor konkurranse om søppel over landegrensene er blitt en hodepine for norske forbrenningsanlegg. Svenskene dumper prisene på avfall for å få norsk søppel til sine anlegg, mens nybygde norske anlegg ikke får tak i nok.

Mange mener at den økonomiske situasjonen ved anlegget i Kristiansand bidrar sterkt til at kommuner i sør belaster innbyggerne sine med høye gebyrer på søppeltømming.

Restavfall og kildesortering

Søppelbil

Gebyret i Kristiansand er 2239 kroner høyere enn i Trondheim, viser NRKs gjennomgang.

Foto: NRK Sorlandet

NRKs gjennomgang baserer seg på tall hentet fra de 25 største kommunenes nettsider. De fleste prisene omfatter et standardvolum på 140 liter restavfall, men dette kan variere noe fra kommune til kommune.

Separate gebyrer for kildesortering er inkludert, der dette er oppgitt på hjemmesidene.

I de fleste kommunene tømmes søpla én gang i uka, eller annenhver uke.

Renovasjonsgebyr i de 25 største kommunene

KOMMUNE:

VOLUM RESTAVFALL:

PRIS KRONER:

Oslo

140 liter

3389

Bergen

140 liter

2423

Trondheim

140 liter

1685

Stavanger

120 liter

2780

Bærum

1 sekk (0,1 m3)

2875

Kristiansand

Standardabonnement

3924

Fredrikstad

140 liter

2435

Tromsø

140 liter

3871

Sandnes

120 / 140 liter

3280

Drammen

Standard renovasjon

2826

Asker

Standardabonnement

3518

Sarpsborg

140 liter

1888

Skien

130 liter

2614

Skedsmo

140 liter

2483

Bodø

130 liter

2687

Ålesund

140 liter

2788

Sandefjord

140 liter

2187

Arendal

Standardabonnement

3291

Larvik

140 liter

1900

Tønsberg

Standard renovasjon

2818

Karmøy

180 liter

3512

Haugesund

140 liter

2894

Porsgrunn

1 dunk

2437

Lørenskog

140 liter

3040

Ringsaker

140 liter

3263

Ulike ordninger og rutiner fra kommune til kommune gjør det vanskelig å sammenligne gebyrene i detalj, men oversikten gir en klar indikasjon på forskjellene.

Gledelig overrasket

rita ottervik ordfører

Litt overraskende og veldig hyggelig, sier Trondheims ordfører Rita Ottervik.

Foto: Melgård, Ole Morten / NTB scanpix

– Jeg visste at Trondheim lå godt an blant de 10 største byene. Men at vi også gjør det best av de 25 største kommunene var litt overraskende og veldig hyggelig, sier Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) i en kommentar til NRK.no.

Hun forteller at selvkostprinsippet ligger til grunn for byens renovasjonsgebyr. Og hun berømmer alle de ansatte i byens renholdsverk for kjempeinnsats.

– Men også på andre områder ligger Trondheim godt an. Vi er for eksempel opptatt av at egenandelene på hjemmetjenester skal være lave, slik at folk kan bo hjemme lengst mulig. Og trygghetsalarm er gratis hos oss, i motsetning til i mange andre kommuner, sier Ottervik.

LES OGSÅ:

– Kvalitet koster

– Kvaliteten på renovasjonen i Kristiansand er meget god når det gjelder miljø, bærekraft og tilgjengelighet. Det er en av grunnene til at gebyrene er litt høye hos oss, sier teknisk direktør Ragnar Evensen til NRK.no.

I Kristiansand kildesorterer folk flest avfallet sitt. Og alle innbyggerne kan levere avfall gratis på gjenvinningsstasjonene.

– Jeg hadde vært bekymret hvis vi ikke visste hvorfor gebyrene er på dette nivået. Men vi har valgt å opprettholde et godt renovasjonstilbud. Og kvalitet koster.

– Når vi i tillegg har store kapitalutgifter knyttet til det nybygde søppelforbrenningsanlegget for fjernvarme, blir resultatet at gebyrene ikke er de laveste, sier Evensen.

Men han håper at gebyrene i Kristiansand kan senkes etter hvert som kostnadene ved forbrenningsanlegget blir lavere.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)