Hopp til innhold

Bærum har bare tre fiskere – men slår kjente fiskerikommuner likevel

Ser man på verdiskapingen alene, er Bærum blant landets største fiskerikommuner. Større enn nesten alle kommunene i Nord-Norge.

Antarctic Sea, Aker Biomarine

«Antarctic Sea» på krillfiske i Antarktis. Skipet eies av Aker BioMarine. Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte rederiet har hovedkontor på Lysaker i Bærum, og verdiene av krillfisket blir derfor registrert nettopp her.

Foto: Patrik Hassel

Det går godt med fiskerinæringen her til lands.

– Fiskeriene er fortsatt en viktig næring for kysten. Det har blitt en veldig lønnsom næring med godt betalte arbeidsplasser og lønnsomme rederier. Det er veldig stor verdiskaping i fiskeriene.

Det forteller forsker Audun Iversen i Nofima.

Tallene taler for seg.

Det ble i 2021 landet 2,59 millioner tonn fisk og skalldyr fra fiskeflåten til en verdi på 23,9 milliarder kroner.

Fra 2000 til 2021 har verdien, justert for inflasjon, gått opp med 60 prosent.

Tallene kommer frem i en ny rapport levert av Nofima og Menon Economics på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

– De fleste næringer basert på naturressurser blir stadig mindre i en moderne økonomi, men i Norge går det motsatt vei. Sjømaten har blitt viktigere for den nasjonale økonomien, sier Iversen i Nofima.

Størst i nord og vest

Han peker på at fiskeri og oppdrett nå utgjør 3 prosent av BNP. For ikke mange år siden utgjorde de samme næringene under 1 prosent.

Totalt beregner Nofima og Mecon Economics at 18.800 personer jobber med fiskeriene i Norge. 8100 av disse i leverandørbedrifter.

250 av landets kommuner har direkte fiskeriaktivitet. Enda flere tar del i verdiskapingen.

Ikke overraskende er det i Nord-Norge og på Vestlandet det skapes størst verdier basert på fiskeflåtens aktiviteter.

Verdiskaping fra flåten i 2021, samt ringvirkninger (indirekte) fordelt på fylke
Foto: Menon Economics

Det er heller ikke så overraskende at det er Ålesund og Tromsø som er de mest verdiskapende fiskerikommunene.

Men at både Oslo og Bærum slår alle de mer kjente fiskerikommunene i Lofoten og Vesterålen for eksempel, er kanskje mer oppsiktsvekkende.

– De fleste blir nok overrasket over at det er såpass stor fiskerirelatert omsetning i Oslo og Bærum, sier forsker Audun Iversen.

Verdiskaping fra flåten i 2021, samt ringvirkninger (indirekte) fordelt på kommuner.
Foto: Menon Economics

Få fiskere – stor verdiskaping

Det skjer til tross for veldig få registrerte fiskere – Bærum har bare tre.

Forklaringen er likevel ganske åpenbar.

– Rundt en tredjedel av omsetningen i fiskerinæringen går til kjøp av varer og tjenester. Mye blir kjøpt i store selskaper som har forretningsadresse i Oslo og Viken, forklarer Iversen.

Mye av leverandørindustrien har også adresse på det sentrale Østlandet. Det handler for eksempel om forsikring og drivstoff.

For Bærum sin del handler mye om at kommunen er vertskap for Aker BioMarine, et stort selskap innen krillfiske som omsatte for 262 millioner dollar i fjor.

Rederiet er kontrollert av Kjell Inge Røkke, og i 2019 fortalte NRK hvordan Aker BioMarine hadde fått bygget en milliard-båt spesiallaget for å fiske krill i Antarktis.

Kjell Inge Røkke har brukt ein milliard kroner på å bygge krill-båt, som er klar for Sørishavet. Aker Biomarine ser store moglegheiter i å utvikle nye produkt av krill.

Oslo kommer også høyt på listen på grunn av mange store leverandører.

– Men det er klart at disse ringvirkningen er mindre merkbare i Oslo og Bærum enn de er i mindre kommuner langs kysten, konkluderer Iversen.

Les også Røkke-skip traff isfjell i Antarktis

Antarctic Sea, Aker Biomarine

Mindre kommuner som Nordkapp, Austevoll og Herøy har for eksempel mye større direkte verdiskaping enn de store østlandskommunene. Her er det mange fiskere og en stor flåte.

Den totale verdiskapingen fra norske fiskerier ble i 2021 på 21,4 milliarder kroner.

– Verdiskapingen i fiskeflåten var på 13,8 milliarder, mens 7,6 milliarder av verdiskapingen er ringvirkninger hos flåtens leverandører, sier prosjektleder Roy Robertsen i Nofima.

Antall fartøy har ligget relativt stabilt på 6000 de siste årene, men gikk i fjor ned til 5.600. Mye av flåten er fortsatt små fartøy under 11 meters lengde. Disse utgjør 80 prosent av fiskeflåten, men en stadig større del av fangsten blir tatt av større fartøy.

Preben Jensen kombinerer krillfiske i Antarktis med pingviner på TikTok Vår mann i Antarktis

Isblokk Antarktis