Hopp til innhold

Her treffer Røkke-skip isfjellet

Det norske fartøyet i Antarktis fikk bulker under sammenstøt med isfjellet. Rederiet unnlot å rapportere om hendelsen. Nå ber myndighetene om en forklaring.

En film fra et av kameraene på «Antarctic Sea» viser at det norske krillfartøyet traff havisen i Antarktis.

Sammenstøtet skjedde 7. mai i år. Klokken var 18:49. Rederiet Aker Biomarine, som er kontrollert av Kjell Inge Røkke, eier det 132 meter lange skipet.

Antarctic Sea, Aker Biomarine

KRILLJAKT: «Antarctic Sea» på krillfiske i Antarktis.

Foto: Patrik Hassel

Sjøfartsdirektoratet var ukjent med hendelsen inntil NRK tok kontakt. Nå ber de om en redegjørelse fra rederiet.

Vi har tatt kontakt med rederiet og bedt dem om å rapportere inn hendelsen snarest. Det skriver Marit Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.

– Hvorfor ber dere dem rapportere?

Alle kollisjoner og grunnstøtinger på alle norske skip, og utenlandske skip i norske farvann, er rapporteringspliktige til Sjøfartsdirektoratet, skriver Nilsen til NRK.

Antarktis isfjell

ISFJELL: Isfjell er store ismasser som brekkes løs, eller «kalver», fra isbreer som går ut i havet eller innsjøer.

Foto: Svein Tveitdal

«Antarctic Sea» beveget seg langs landtungen av det antarktiske kontinent da uhellet var ute. Halvøyen strekker seg nordover mot sørspissen av Sør-Amerika.

Sør for Trinity Island inntraff sammenstøtet med isfjellet. I høy fart kommer skroget i berøring med isen.

Isfjell Antarktis med pingvinar

VINTEREN KOMMER: Fra mai måned er fisket etter krill mer utfordrende. Isfjellene blir hyppigere.

Det fantes ingen andre fartøy i nærheten.

Bekrefter bulker i skrog

Når NRK spør bekrefter Aker Biomarine at skipet ble skadet. Direktør Webjørn Barstad, skriver dette til NRK i en e-post:

Hendelsen representerer ikke en alvorsgrad som gjør den rapporteringspliktig overfor Sjøfartsdirektoratet.

Derfor finnes det ingen informasjon om sammenstøtet med isfjellet hos myndighetene.

Webjørn Barstad, Lerøy

BEKREFTER KONTAKT MED ISFJELL: Selv om fartøyet fikk bulker etter nærkontakt med isfjell, sier Webjørn Barstad i Aker Biomarine, at hendelsen ikke var rapporteringspliktig.

Det er riktig at vi var nær et isfjell med ett av våre fartøy under forberedelse for utsett av trål. Sidevind medførte avdrift. Fartøyet berørte is på skutesiden høyt over vannlinje. Det resulterte i et par mindre inntrykninger av sideplate, skriver Barstad i en e-post.

NRK ville finne ut hvor raskt fartøyet beveget seg. I tjenesten «Marine Traffic» kan man finne skipets posisjon minutt for minutt.

Ifølge posisjonsdataene skal fartøyet ha hatt en fart på cirka 11 knop klokken 18:49, da det traff isfjellet. Da var det klarvær og laber bris i området.

I en ny e-post til Aker Biomarine spør NRK om det er vanlig å sette ut trål i så høy fart. Selskapet avviser at farten var så høy.

Fartøyet skulle manøvreres i posisjon i forhold til registrering av krill for utsett av trål. Farten var 6–7 knop, skriver Barstad. Selskapet opplyser at det er basert på kapteinens estimater.

Satelittsporingstjenester registrerer vanligvis ikke skip løpende, men med noe tidsintervall imellom hver registrering, skriver Aker Biomarine.

Selskapet svarer ikke på spørsmål om det mener at kapteinen hadde kontroll da hendelsen inntraff.

Hevder det er en misforståelse

Tidlig onsdag formiddag tar direktoratet kontakt med Aker Biomarine.

Utover ettermiddagen kommer nye sitater fra direktoratet, etter samtaler med Røkke-rederiet.

Sjøfartsdirektoratet har vært i kontakt med rederiet, og vårt inntrykk er at manglende rapportering fra rederiet beror på en helt legitim misforståelse. Det er grunnet en upresis formulering i direktoratets veileder til melde-og-rapporteringsforskriften. Det skriver Vegar Berntsen, som er seksjonssjef for risikostyring og analyse i direktoratet.

Han legger til følgende i saken:

Direktoratet vil ta grep for å oppdatere vår veileder, for å sikre at lignende misforståelser ikke skjer i fremtiden.

Antarktisk krill. (Foto: Uwe Kils / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0)

MEL OG HELSEKOST: Aker Biomarine har fabrikker om bord, som omgjør krill til fiskemel og krillolje. En del krill ender som fôr for oppdrettsfisk.

Finnes intern rapport

Aker Biomarine har opplyst til NRK at de trodde at kun ulykker som fører til brudd i driften av fartøyet er rapporteringspliktige.

– Det var ikke tilfellet her, skriver direktør Barstad.

Aker Biomarine sier rapporten om hendelsen er tilgjengelig, dersom myndighetene utfører tilsyn.

– Den er rapportert internt i vårt «event reporting» system. Rapporter her er gjenstand for innsyn under myndighetstilsyn og eksterne revisjoner. I tillegg behandles hendelsen i skipets Arbeids- og miljøutvalg, skriver Barstad i Aker Biomarine.

NRK spør om det finnes tilsvarende hendelser om grunnstøtinger osv, som ikke er rapportert inn.

Vi har ikke grunn til å tro det. Men vi kommer til å gå gjennom våre interne rapporter på ny for å forsikre oss om at det ikke er andre hendelser, som ikke har blitt innrapportert som følge av denne feiltolkningen, svarer Barstad.

Keiserpingviner passer på de små

ELSKER KRILL: Pingvinen er en av flere arter i Antarktis med krill som hovedføde.

Foto: Arne Nævra

Lyspunkt

AKTUELT NÅ