Hopp til innhold

Fire og et halvt år i fengsel for familiefar i 50-årene, sønn dømt til fengsel for overgrep

I dag falt dommen for mannen i 50-årene fra Helgeland og hans to sønner som sto tiltalt for seksuelle overgrep. Faren får fire og et halvt års fengsel, mens den ene sønnen dømmes til fem og et halvt års fengsel. Den siste sønnen er frifunnet.

Statsadvokat Erik Thronæs og forsvarer Chritistian Wiig

Aktor Erik Thronæs og forsvarer Christian Wiig.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Den 5. september møtte i alt fem bistandsadvokater, seks forsvarere og to aktorer i retten i den omfattende straffesaken mot en mann i 50-årene og hans to sønner som stod tiltalt for seksuelle overgrep.

Mannen i 50-årene fra Helgeland har hele tiden nektet straffskyld og stod i tillegg tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av familien.

I dag ble mannen i 50-årene dømt til fire år og et halvt år i fengsel for familiemishandling. I tillegg er han idømt oppreisningserstatning på til sammen 515.000 kroner.

Den eldste sønnen er dømt til fem og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep i familien, samt 375.000 kroner i oppreisningserstatning.

Den yngste sønnen er frifunnet på alle punkter, både når det gjelder straff og krav om erstatning/oppreisning. Forsvareren skriver i en pressemelding at klienten håper og tror at tingrettens dom nå setter sluttstrek i saken.

Vil vurdere anke for faren

– Han var fornøyd med å bli frifunnet på det punktet som handlet om seksuelle overgrep mot datter. Dog var han ikke spesielt fornøyd med å bli dømt for familiemishandling, sier Christian Wiig, mannens forsvarer.

Forsvareren forteller at den domfelte vil vurdere om han skal anke i løpet av ankefristen som er 14 dager fra i dag.

– Har vurdert forholdet som foreldet

I dommen går det også frem at dersom tiltalte har gjort seg skyld i seksuell omgang, men først etter at fornærmede fylte 10 år, er forholdet uomtvistet foreldet.

Tingretten skriver videre at de har funnet det bevist ut over all tvil at mannen gjentatte ganger har hatt seksuell omgang med datteren før hun fylte 14 år.

Dette er basert både på fornærmedes egen forklaring, som retten ikke finner noen grunn til å tvile på. I tillegg støtter det samlede bevisbildet opp om hennes forklaring, går det frem av dommen.

– Klienten min er lettet og glad over å ha blitt trodd, selv om tingretten har vurdert forholdet som foreldet, sier bistandsadvokat Terese Kringlebotten for en av døtrene.

Bistandsadvokaten ønsker ikke å kommentere saken videre før hun har gjennomgått dommen med sine klienter.

– Kjenner seg ikke igjen i grunnlaget for tiltalen

Den eldste sønnens forsvarer, Arne Johansen sier til NRK at hans klient er både skuffet og overrasket over utfallet av dommen.

– Han kjenner seg ikke igjen verken i grunnlaget for tiltalen, han er av den klare oppfatning at han ikke har noe befatning med forholdene som ligger til grunn, sier Johansen.

Arne Johansen er forsvareren til den ene av sønnene

Arne Johansen sier at hans klient er både skuffet og overrasket over dommen som falt i dag.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Dommen er på over 70 sider, og forsvareren skal gå gjennom dommen sammen med sin klient før de tar stilling til ankespørsmålet.

– Men det jeg umiddelbart kan si er at man finner denne dommen å være inkonsekvent på flere punkter. Det gjelder særlig håndtering av beviser som på sentrale punkter er mangelfullt drøftet av retten, sier han.

Bistandsadvokat fornøyd

Bistandsadvokat Sigrun Dybvad er fornøyd med utfallet av dommen.

– Det er en riktig og vel begrunnet som både hva gjelder skyldspørsmål, straffeutmåling og erstatning, sier bistandsadvokat Sigrun Dybvad.

Påstand om flerårige fengselsdommer

I løpet av rettssaken ba aktoratet om syv års fengsel for faren for overgrep mot sine døtre og fem og et halvt års fengsel for den ene sønnen. Påstanden for den andre sønnen var 180 timers samfunnsstraff for overgrep mot en av sine yngre søstre.

Siden slutten av 80-tallet skal mishandlingen ha foregått, frem til den første anmeldelsen kom i 2016. De to sønnene har også benektet forholdene og straffskyld for det de er tiltalt for.

70 vitneavhør

I forbindelse med saken er det gjennomført 70 vitneavhør, og 49 vitner har vært kalt opp til vitneboksen i løpet av saken som var berammet til seks uker.

Store deler av den omfattende saken gikk for lukkede dører i Alstahaug tingrett grunnet hensynet til de fornærmede i saken.