Hopp til innhold

Ber om syv års fengsel for tiltalt familiefar

Aktoratet ber om syv års fengsel for en far som står tiltalt for seksuelle overgrep mot sine døtre, og fem og et halvt års fengsel for den ene sønnen.

Fra retten i dag

Fra retten i dag.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

En mann i 50-årene fra Helgeland og hans to sønner i 20-årene ble tidligere i år tiltalt for seksuelle overgrep. Faren er i tillegg tiltalt for psykisk og fysisk mishandling av familien.

Onsdag ettermiddag pågår prosedyrene i straffeutmålinga. Nå er det klart at aktoratet ber om:

  • Syv års fengsel for mannen i 50-årene for seksuelle overgrep mot sin datter, samt flere år med grov fysisk og psykisk vold og trusler mot familien.
  • Aktoratet mener den ene sønnen, en mann i 20-årene, må dømmes til fem år og seks måneder i fengsel for seksuelle overgrep mot to av sine yngre søstre, samt for å ha vært i besittelse av overgrepsbilder.
  • Den andre sønnen, også han en mann i 20-årene, må dømmes til 180 timers samfunnsstraff for overgrep mot en av sine yngre søstre, mener aktoratet.

Mishandlingen skal ha foregått fra slutten av 80-tallet frem til den første anmeldelsen kom i 2016. Mannen i 50-årene har hele veien nektet straffskyld i saken.

De to sønnene har også benektet forholdene og straffskyld for det de er tiltalt for. Den ene av sønnene erkjente i løpet av saken besittelse av overgrepsmateriale.

– Dette er en veldig spesiell sak som har et stort omfang og mange involverte. Saken dreier seg om fysisk og psykisk mishandling mot nærstående, i tillegg til seksuelle overgrep, sier aktor Erik Thronæs.

– Påtalemyndigheten har ikke klart å se noen spesielle formildende omstendigheter i denne saken.

Statsadvokat Erik Thronæs

Statsadvokat Erik Thronæs er aktor i saken som pågår i Alstahaug tingrett.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

Mange fornærmede

Thronæs forteller at straffepåstanden er basert på en samlet vurdering av forholdets grovhet, sett opp mot sammenlignbar rettspraksis.

– Det som er spesielt med tanke på den ene sønnen er at det dreier seg om gjentatte samleier med et barn under 14 år. Da har man etter loven en minstestraff for fengsel i tre år. Normalstraffen for et enkelttilfelle er fire år.

Om hvorfor påtalemyndigheten ber om samfunnsstraff for den andre av sønnene, sier Thronæs følgende:

– Bakgrunnen er at han per definisjon er tiltalt for litt mindre alvorlige straffbare handlinger. Det er snakk om seksuell handling. I tillegg var han under 18 år i store deler av tidspunktet hvor handlingen påstås å ha blitt begått.

– Og det at en gjerningsperson er under 18 år skal vektlegges i stor grad ved straffeutmålingen.

– Født inn i et regime preget av vold

Bistandsadvokatene ber om oppreisning i størrelsesordenen 150.000 til 400.000, fordelt på de tiltalte. Sigrun Dybvad er bistandsadvokat for de tre yngste barna. For to av sine klienter la hun ned påstand om 400.000, for den siste 250.000 kroner.

– De er født inn i et regime preget av vold. I tillegg er to av mine eldste klienter også utsatt for seksuelle overgrep under disse forholdene. Da mener jeg vi har grunnlag for høy erstatning, sier hun.

Hun sier det finnes lite rettspraksis å støtte seg til, siden dette er en svært spesiell sak med familievold som skal ha foregått over en periode på 30 år.

– Barna her har vokst opp under forhold som det er veldig vanskelig å tro at barn kan vokse opp under her i Norge.

70 vitneavhør

I forbindelse med saken er det gjennomført 70 vitneavhør, og 49 vitner har vært kalt opp til vitneboksen i løpet av saken som var berammet til seks uker og som startet 4. september.

Store deler av den omfattende saken går for lukkede dører i Alstahaug tingrett grunnet hensynet til de fornærmede i saken.

I august 2016 kom den første anmeldelsen av seksuelle overgrep som skal ha vært gjort av faren – fra datteren var 8 år gammel til hun var 16.

Søsteren anmeldte i september samme år. Den 5. september pågrep politiet far og to brødre og gjennomførte ransakelse. Faren ble varetektsfengslet og sønnene ble satt fri.

Det ble gjort over 300 beslag, hvor store mengder skal ha vært elektroniske. Dette dreide seg blant annet om chat-meldinger, e-poster og andre samtaler. Politiet har hatt et nært samarbeid med Kripos som har vært verdifullt, ifølge etterforskningsleder Snorre Bogfjellmo.