Filmet nærgående gaupefamilie

Bare et par hundre meter fra tettbebyggelsen har en gaupemor og ungen hennes søkt tilhold. – Glad det er ei stund til gaupejakta, sier Eivind Nilsen, som har filmet gaupene.

Nærgående gaupeunge i Skjærstad

IKKE REDD MENNESKER: Denne gaupeungen har den siste uka oppholdt seg like ved bebyggelsen på Skjærstad i Bodø.

Foto: Eivind Nilsen

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Gaupe jakter kråke i Skjærstad

JAGER KRÅKER: Gaupeungen tolererer ikke at kråkene prøver seg på rådyrkadaveret.

Foto: Eivind Nilsen

Den vesle gaupefamilien i Skjerstad i Bodø holder til ved et rådyr som gaupemoren tok for en stund siden, skriver Avisa Nordland.

Og det er et sjeldent syn innbyggerne i Skjerstad strømmer til å for å få et glimt av. Gaupebestanden i Norge er i kraftig nedgang, og teller i dag under 500 dyr, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Og aller størst er nedgangen i Nordland og Midt-Norge.

– Helt fantastisk å få se ville dyr på så nært hold. Jeg har sett gaupe bare en gang tidligere i mitt liv, sier Eivind Nilsen, som har filmet de to gaupene og lagt klippet ut på You Tube.

Skremmer vekk kråker

På filmen ser vi gaupeungen hoppe opp i lufta for å jage vekk kråker som forsøker å spise av rådyrkadaveret. Gaupungen viser ingen tegn til frykt for menneskene i nærheten.

– Moren er mye mer sky, og gjemmer seg i skogen like ved. Men hun følger nøye med på alt som skjer forteller Nilsen.

Ikke redd

Selv om gaupene holder seg nært bebyggelsen, tror ikke Nilsen innbygerne på Skjærstad er redde.

– De fleste er klar over at dette er ville rovdyr, som det greit å holde litt avstand til, sier Nilsen.

En måned til gaupejakta begynner

Selv er han glad for at det ennå er en måned til gaupejakta begynner.

– Ja, da lever den farlig. Det en gaupejeger i nabobygda, sier Nilsen, som håper dyrene blir i bygda ennå noen dager.

Stadig færre gauper

Ifølge en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) er det 75-80 familiegrupper igjen i Norge. Det er tolv færre familiegrupper enn i 2009. Det betyr at gaupebestanden nå består av mellom 441 og 470 dyr. Nedgangen i antall familiegrupper er størst i Nordland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

Ytterligere nedgang forventes i 2011

Det ble under jakta i 2010 felt i alt 134 gauper i Norge, hvorav 49 voksne hunngauper. Man må tilbake til siste halvdel av 1800-tallet for å finne høyere fellingstall av gaupe i Norge. Med det høye uttaket under jakta i 2010 må man forvente en nedgang i bestanden på landsbasis før jakt i 2011 sammenlignet med 2010.

– Unntaket finner vi i Troms og Finnmark, der vi ser en økning på 6 familiegrupper i forhold til 2009. Her ble det ikke felt noen voksne hunngauper under årets jakt, og man kan derfor forvente en økning i bestanden før jakta i 2011 i regionen, skriver NINA.