Hopp til innhold

– Helt tilfeldig at omstridt familieutsendelse ble stanset

I går var tre asylbarn nær ved å bli tvangsendt ut av landet, kun tolv dager før de kan bli sikret opphold. Familieadvokaten mener det kun var tilfeldigheter som førte til at utsendelsen ble stanset i siste sekund. – Helt uverdig, mener KrF.

Petrosjan

FRAM OG TILBAKE: For andre gang på kort tid ble familien i går hentet av politiet på asylmottaket i Rognan. Kort tid før de skulle tvangssendes ut av landet kom kontrabeskjeden. – Ren tilfeldighet at de ikke sitter i Armenia nå, mener advokaten.

Foto: NRK

30.september 2013: I blitzregnet fra pressefotografene kan Venstre og KrF smilende presentere en av sine hovedseire i den nye regjeringsplattformen: lengeværende asylbarn skal få bli i Norge.

18.juni 2014: For andre gang på kort tid tropper politiet opp på asylmottaket på Rognan for å pågripe familien Petrosjan. Familien har bodd på asylmottaket i åtte år. De to yngste barna er født i Norge, mens eldstedatteren på femten kom til landet da hun var seks. Politiet har fått beskjed om at familien skal kastes ut av landet og kjører dem til flyplassen.

Stanset i siste liten

I går ble det kjent at familien Petrosjan var blitt pågrepet og nok en gang truet med å bli sendt ut av landet, men utsendelsen ble stanset av Justisdepartmentet i siste sekund. At familien nå ikke sitter i Armenia, mener advokaten til familien skyldes en ren tilfeldighet.

– Jeg fikk tilfeldigvis en telefon fra en bekjent som fortalte meg at familien var blitt hentet av politiet og at de var i ferd med å bli sendt ut av landet. Til alt hell rakk jeg å sende inn en hasteanke før familien ble sendt på flyet, forteller advokat Terje Holst Stifjell.

Han er glad for at han tilfeldigvis ble oppringt.

– Hadde jeg ikke rukket å sende inn anken, ville de sannynsligvis vært utenfor landets grenser nå, mener advokaten.

Borgerlige partiledere

ENIGE OM ASYLAVTALE: Engangsløsningen ble varslet i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet i fjor høst, men regelen trer ikke i kraft før tidligst 1.juli.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Født i Norge

Det er andre gang på under to måneder at familien blir forsøkt sendt ut av landet.

To av barna er født i Norge, mens den eldste datteren har bodd mesteparten av livet sitt her. Det betyr at barna på mange måter har store sjanser til å få innvilget opphold på bakgrunn av regjeringsavtalen om at lengeværende asylbarn skal få bli i landet.

Jeg skjønner ikke hastverket med å få sendt ut asylbarn som kan ha rett til opphold

Innvandringspolitisk talsmann i KrF

Avtalen ble presentert som en seier for Venstre og KrF da regjeringsplattformen ble presentert i fjor høst. Det er bare én hake. Avtalen gjelder ikke før tidligst 1.juli i år.

Dermed står familien registrert som asylsøkere med endelig avslag og endte opp med å bli hentet av politiet. Ettersom de ifølge papirene har endelig avslag har politiet heller ingen opplysningsplikt overfor klientens advokat.

Men fordi utsendelsen er såpass omstridt, reagerer Stifjell likevel sterkt på at politiet beslagla familiens mobiltelefon og at de ble fratatt muligheten til å varsle advokaten sin om at de var i ferd med å bli tvangsutsendt.

– Hadde det ikke vært for at jeg ble varslet av denne privatpersonen, ville vi ikke hatt sjanse til å anke avgjørelsen, sier Stifjell.

Justisdepartmentet vil på sin side ikke si noe om hvorvidt det var hasteanken som førte til at utsendelsen ble stanset.

En armensk familie ble i morges nok en gang hentet av politiet på asylmottaket på Rognan for å bli sendt ut av landet. Justisdepartementet grep inn og stoppet utsendelsen før flyavgang i Bodø.

KrF: – Forstår ikke hastverket

Nå stiller innvandringspolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, seg undrende til at de tre asylbarna ble forsøkt sendt ut av landet før lovendringen om lengeværende asylbarn trer i kraft.

– Jeg skjønner ikke hastverket med å få sendt ut asylbarn som kan få rett på opphold. Jeg mener Norge burde vært såpass raus at de ventet med å sende ut asylbarn som har bodd såpass lenge i Norge.

Justisdepartementet var onsdag tydelig på at vedtaket om at familien Petrosjan får bli i Norge inntill den nye regelen trer i kraft, ikke automatisk betyr at de vil få opphold.

Geir Toskedal

UFORSTÅENDE: Innvandringspolitisk talsmann for Kristelig Folkeparti, Geir Sigbjørn Toskedal, seg undrende til at tre asylbarn i går ble forsøkt sendt ut av landet før lovendringen om lengeværende asylbarn trer i kraft.

Foto: Erik Waage / NRK

Det strides blant annet om hvorvidt foreldrene oppga riktig identitet da de først ankom landet, noe som kan få konsekvenser for innvilgelse av oppholdstillatelse, men nå er familien sikret et ny gjennomgang av saken.

– Det er uansett viktig at alle juridiske forhold er avklart før en familie blir pågrepet og kjørt til flyplassen for tvangsutsendelse. Derfor mener vi alle saker som gjelder asylbarn som kan komme til å oppfylle kravene til opphold, bør legges i bero. Såpass tålmodighet kan Norge koste på seg.

NOAS: – Skuffende at asylbarn blir forsøkt sendt ut

Norsk organisasjon for asylsøkere, NOAS, reagerer på at familien ble forsøkt sendt ut av landet like før forskriften trer i kraft og at de ikke fikk anledning til å ta kontakt med sin advokat.

– Asylsøkere som er i ferd med å sendes ut av landet, bør få lov til å kontakte advokat eller annet nettverk for å informere om det skjer, sier Jon Ole Martinsen, rådgiver og pressekontakt i NOAS.

Marthinsen mener også at sakene om asylbarn som kan få opphold når avtalen om lengeværende barn trer i kraft, burde vært lagt i bero da avtalen ble inngått.

– Nå risikerer vi at barn som har bodd hele livet i Norge og som ville hatt rett til opphold når regelen trer i kraft, istedet sendes ut.

– Vet NOAS hvor mange asylbarn som kan ha blitt sendt ut i løpet av de siste månedene?

– Nei, det har vi ikke oversikt over, men vi ser at det er en fare for at det kan ha pågått denne type utsendelser den siste tiden. Det er skuffende.

Familien Petrosjan på Bodø lufthavn

KASTES IKKE UT LIKEVEL: Familien Petrosjan får bli i Norge en stund til. Her er familien avbildet i april, da de sist gang ble sendt til flyplassen for hjemsendelse. Også den gangen ble utsendelsen stanset.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

PU: – Skal ha mulighet til å ta kontakt med advokat

Politiets utlendigsenhet sier det ikke er uvanlig at mobiltelefoner inndras under en pågripelse i forbindelse med utsendelse.

– Det gjøres etter en konkret politifaglig vurdering. Dersom de som pågripes selv ytrer ønske om det, skal de ha mulighet til å kontakte sin advokat, sier Monica T. Olsen ved Politiets utlendingsenhet.

Justisdepartmentet ble orientert

Olsen bekrefter videre at Justisdepartmentet ble orientert om utsendelsen av familien Petrosjan i «god tid» før hjemsendelsen skulle skje.

Justisdepartmentet vil derimot ikke gå inn på årsaken til at de ventet til familien allerede var pågrepet før de grep inn i saken. Departmentet vil heller ikke kommentere om hvorfor sakene om lengeværende asylbarn ikke er blitt lagt i bero, men sender følgende svar på NRKs henvendelse:

«Justis- og beredskapsdepartementet ba Politiets utlendingsenhet (PU) om å vente med å gjennomføre uttransporteringen av en familie som muligens kan komme inn under kriteriene for engangsløsningen som har vært på høring, da det er kort tid til forskriften om engangsløsningen etter planen trer i kraft (1.juli). Dette betyr ikke det samme som at de vil bli omfattet av engangsløsningen eller få opphold, men at de vil kunne få sin sak vurdert i tråd med kriteriene for engangsløsningen. Utover dette kan ikke departementet kommentere saken ytterligere».

  • Se video fra da familien i april var nær utsendelse:
NRK møtte familien på Bodø lufthavn like før de skulle sendes videre til Oslo og videre til Armenia.